Eksen nedir "Eksen" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Araba dingili. Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir cismin parçalarının çevresinde, bakışımlı olarak düzenlediği sanal bir doğru. Üzerinde bir yön belirlenmiş doğru. Bir cismin,...

 
 
 

Eksen devletleri nedir ne demek

Eksen devletleri nedir Eksen devletleri; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: II. dünya savaşından önce aralarında bir bağlaşma yapan Almanya, Japonya ve İtalya devletleri. Devletle : Güle güle anlamında kullanıl...

Eksen düzlemi nedir ne demek

Eksen düzlemi nedir Eksen düzlemi; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kıvrımın yanları arasındaki açıyı ikiye bölen düzlem. Düzlem : Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı. Ortam. Üzerine, kesiş...

Eksen kemiği nedir ne demek

Eksen kemiği nedir Eksen kemiği; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Amniyonlu hayvanlarda (Amniota) boyun omurlarının ikincisi. Zooloji'deki anlamı: döner. Kemi : Büyük, iri fare. Yerelması Eksen :...

Eksen silindir nedir ne demek

Eksen silindir nedir Eksen silindir; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Miyelinli sinir aksonu. Eksen : Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver. Çizgi. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. Di...

Eksen ülke nedir ne demek

Eksen ülke nedir Eksen : Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver. Dingil. Çizgi. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. Ülke : Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bul...

Eksendeş nedir ne demek

Eksendeş nedir Eksendeş; Fizik, Matematik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Değişik yarıçaplı özdeş eksenli iletken yuvakların niteliği. Matematik'te terim anlamı: Eksenleri bir olan. Eksen : Bir cismi iki eşit parç...

Eksendeş düzlemler nedir ne demek

Eksendeş düzlemler nedir Eksendeş düzlemler; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Durgan bir doğrudan geçen düzlemler, Anlamdaş. doğrudaş düzlemler. Eksendeş : Değişik yarıçaplı özdeş eksenli iletken yuvakların ...

Eksenler çizgesi nedir ne demek

Eksenler çizgesi nedir Eksenler çizgesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Verileri çeşitli eksenlere göre konumları belirlenen nokta ya da biçimlerle gösteren çizge. Çizge : Bir olayın çeşitli durumlarını gö...

Eksen alçalması nedir ne demek

Eksen alçalması nedir Eksen alçalması; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kemer ekseninin alçalmış olan kesimleri. Alça : Alın. Ayakkabı kalıplarının ön tarafına konulan üç köşeli mukavva, vaketa veya meş...

Eksen dalımı nedir ne demek

Eksen dalımı nedir Eksen dalımı; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Eğik bir kıvrım ekseninin yatay düzlemle yaptığı açı. Eksen : Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver. Çizgi. Üzerinde bir pozitif...

Eksen dönüşü nedir ne demek

Eksen dönüşü nedir Eksen dönüşü; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dansçının ekseni çevresinde dönme hareketi. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi s...

Eksen iskeleti nedir ne demek

Eksen iskeleti nedir Eksen iskeleti; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Baş ve gövde iskeleti. Teknik terim anlamı: Baş ve gövde iskeleti. İskel : Balta, çift demiri gibi şeyleri çelikleme işi Eksen : Bir cismi ...

Eksen oyuncu nedir ne demek

Eksen oyuncu nedir Eksen oyuncu; bir spor terimidir. Eksen : Dingil. Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver. Çizgi. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. Oyuncu : Herhangi bir oyunda oynayan kimse. Çok oyun yapan, oyundan...

Eksen sinüsü nedir ne demek

Eksen sinüsü nedir Eksen sinüsü; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Derisi dikenlilerde (Echinodermata), taş kanalı ile iştirakte olan ve oral halka sinüsünün iç bölümüne açılan su kanal sisteminin dik olan ka...

Eksen yükselmesi nedir ne demek

Eksen yükselmesi nedir Eksen yükselmesi; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kemer ekseninin yükselmiş olan kesimleri. Yüksel : “Yükseklere çık, yücel, başarı kazan, ilerle” anlamında kullanılan bir isim”. ...

Eksendeş çemberler nedir ne demek

Eksendeş çemberler nedir Eksendeş çemberler; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Dilemsel ikisinin köklü ekseni çakışan çemberler. Eksendeş : Değişik yarıçaplı özdeş eksenli iletken yuvakların niteliği. Eksenler...

Eksenel bakışım nedir ne demek

Eksenel bakışım nedir Eksenel bakışım; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir doğruya göre bakışım. Bakı : Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleye...

Eksenler dizgesi nedir ne demek

Eksenler dizgesi nedir Eksenler dizgesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Değişkenleri simgeleyen değişik boyutlara göre gözlemlerin konumunu göstermek üzere başvurulan ve ilgili boyutları simgeleyen eksenle...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim