Eksiksiz nedir Eksiksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Eksiksiz" ile ilgili cümle örnekleri Eksik : Mükemmel olmayan, kus...

 
 
 

Eksiksiz hal nedir ne demek

Eksiksiz hal nedir Eksiksiz hal; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bükünlü dillerde, gövdenin kısa derecesiyle yapılan ...

Eksiksiz küme nedir ne demek

Eksiksiz küme nedir Eksiksiz küme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Üzerindeki her Cauchy süzgeci içindeki bir nok...

Eksiksiz ölçevli uzay nedir ne demek

Eksiksiz ölçevli uzay nedir Eksiksiz ölçevli uzay; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Her Cauchy dizisinin ereyini kendi içi...

Eksiksiz tümlev nedir ne demek

Eksiksiz tümlev nedir Eksiksiz tümlev; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Birinci basamaktan bir tikel türetik denklem...

Dedekind eksiksiz örgü nedir ne demek

Dedekind eksiksiz örgü nedir Dedekind eksiksiz örgü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Boş olmayan, üstten ve alttan sınırlı...

Dizimsel eksiksiz ilksavlı kuram nedir ne demek

Dizimsel eksiksiz ilksavlı kuram nedir Dizimsel eksiksiz ilksavlı kuram; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her önermesi belirlenir olan tutarl...

Göreceli eksiksiz örgü nedir ne demek

Göreceli eksiksiz örgü nedir Göreceli eksiksiz örgü; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Her sınırlı altkümesinin en küçük üs...

Yorumsal eksiksiz ilksavlı kuram nedir ne demek

Yorumsal eksiksiz ilksavlı kuram nedir Yorumsal eksiksiz ilksavlı kuram; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olağan yorumda doğru olan her önerm...

Ölçevsel eksiksiz nedir ne demek

Ölçevsel eksiksiz nedir Ölçevsel eksiksiz; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: İçindeki her Cauchy dizisi yakınsak olan....

Eksiksizlik nedir ne demek

Eksiksizlik nedir Herhangi bir cümle kümesi, dilinin oluşturabildiği her cümle (P) için, P ya da P'nin mantıksal tersini ispatlayabiliyorsa eksiksizdir...

Yarıeksiksiz uzay nedir ne demek

Yarıeksiksiz uzay nedir Yarıeksiksiz uzay; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: dizisel eksiksiz uzay]. Uzay : Bütün...

Eksiksiz birim dikey küme nedir ne demek

Eksiksiz birim dikey küme nedir Eksiksiz birim dikey küme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir doğrusal uzayda birbirlerine d...

Eksiksiz düzgün uzay nedir ne demek

Eksiksiz düzgün uzay nedir Eksiksiz düzgün uzay; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Üzerindeki her Cauchy süzgeci içindeki...

Eksiksiz kişi nedir ne demek

Eksiksiz kişi nedir Eksiksiz kişi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bükünlü dillerde, gövdenin tam derecesiyle yapılar...

Eksiksiz öbek nedir ne demek

Eksiksiz öbek nedir Eksiksiz öbek; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Sol ve sağ düzgün uzayları birbirlerine özdeş...

Eksiksiz örgü nedir ne demek

Eksiksiz örgü nedir Eksiksiz örgü; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Boş olmayan her altkümesinin en küçük üst sın...

Eksiksiz yem nedir ne demek

Eksiksiz yem nedir Eksiksiz yem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanların besin madde gereksinimlerini kar...

Dedekind eksiksiz örgüsü nedir ne demek

Dedekind eksiksiz örgüsü nedir Dedekind eksiksiz örgüsü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Üstten sınırlı olan ve boş olmayan ...

Dizisel eksiksiz uzay nedir ne demek

Dizisel eksiksiz uzay nedir Dizisel eksiksiz uzay; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: İçindeki her Cauchy dizisi yakınsak o...

Sıraca eksiksiz örgü nedir ne demek

Sıraca eksiksiz örgü nedir Sıraca eksiksiz örgü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: Dedekind eksiksiz örgüsü]. Eksiks...

Yorumsal eksiksiz olamayan kuram nedir ne demek

Yorumsal eksiksiz olamayan kuram nedir Yorumsal eksiksiz olamayan kuram; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İlksavlandırılır olmayan kuram. Örne...

Eksiksizimsi uzay nedir ne demek

Eksiksizimsi uzay nedir Eksiksizimsi uzay; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Her sınırlı, kapalı altkümesi eksiksiz ol...

Arık eksiksizlik nedir ne demek

Arık eksiksizlik nedir Arık eksiksizlik; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Arık ilingeye göre eksiksizlik. Arık : Ark....

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim