Eksin nedir Eksin; bir kimya terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Yaşlılık ya da şiddetli bir hastalık nedeniyle bunamış (kimse). İhtiyar. Kötü, ters,...

 
 
 

Karbon eksini nedir ne demek

Karbon eksini nedir Teknik terim anlamı: Karbon anyonu. Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayvansal kömür Eksi : Çıkarma işleminde - işaretinin adı, na...

Bromheksin nedir ne demek

Bromheksin nedir Bromheksin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hindistan’da yetişen Adatoma vesica adlı bitk...

Debreksin nedir ne demek

Debreksin nedir Debreksin; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Solunum yollarında bez hücrelerinin hareketleri...

Edilginlik gereksinmesi nedir ne demek

Edilginlik gereksinmesi nedir Edilginlik gereksinmesi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Gevşek ve eylemsiz durma, çaba göstermed...

Etkinlik gereksinmesi nedir ne demek

Etkinlik gereksinmesi nedir Etkinlik gereksinmesi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Dış uyaranların da bulunmadığı durumlarda...

Gereksinim tatmini yaklaşımı nedir ne demek

Gereksinim tatmini yaklaşımı nedir Gereksinim tatmini yaklaşımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Her tüketicinin farklı istekleri oldu...

Gereksinme gerilimi nedir ne demek

Gereksinme gerilimi nedir Gereksinme gerilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bir gereksemenin doyurulup giderilmediği za...

Göreli gereksinim nedir ne demek

Göreli gereksinim nedir Göreli gereksinim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yaşamsal açıdan zorunlu olmayan sosyal ve kültür...

Güç gereksinimi nedir ne demek

Güç gereksinimi nedir Güç gereksinimi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir işin yapılması için gerekli güç niceliği. Gere ...

İçsel gereksinme nedir ne demek

İçsel gereksinme nedir İçsel gereksinme; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Dış uyaranlardan bağımsız olarak canlının içind...

Kalneksin nedir ne demek

Kalneksin nedir Kalneksin; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Endoplâzmik retikulum zarında Ca2+ bağlayan ve glikopro...

Mineral madde gereksinimi nedir ne demek

Mineral madde gereksinimi nedir Mineral madde gereksinimi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sindirilebilir durumu belirtil...

Neksin nedir Neksin; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kamçılarda ve sillerde yan yana gelen mikrotüpçükleri birle...

Oreksin nedir Oreksin; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü C6H4CH2NCHNC6H4, mol kütlesi 207,1 g, olan ve sıcak...

Reksin kanama nedir ne demek

Reksin kanama nedir Reksin kanama; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Damar duvarının yırtılması sonucu oluşan k...

Seğirtmek gereksin nedir ne demek

Seğirtmek gereksin nedir Teknik terim anlamı: Seğirtmelisin, seğirtmen gerektir. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çe...

Sinirceli gereksinme nedir ne demek

Sinirceli gereksinme nedir Sinirceli gereksinme; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Horney) Başkalarının, belirli şeyleri yap...

Toplumsal gereksinmeler nedir ne demek

Toplumsal gereksinmeler nedir Toplumsal gereksinmeler; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bireyleri toplumsal bir amaca doğru yön...

Verim payı gereksinimi nedir ne demek

Verim payı gereksinimi nedir Verim payı gereksinimi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanın yaşama payı üzerine sağl...

Eksin değişimi nedir ne demek

Eksin değişimi nedir Eksin değişimi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin ortamda bulunan eksinlerden bir türünü ye...

Eksinsel iletkenlik nedir ne demek

Eksinsel iletkenlik nedir Eksinsel iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Yarı iletkenlerde eksinlerin devinimleriyle oluş...

Besin maddesi gereksinimi nedir ne demek

Besin maddesi gereksinimi nedir Besin maddesi gereksinimi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanın ırk, cins, yaş ve ver...

Cüreksinmek nedir ne demek

Cüreksinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öfkelendiği halde bir şey yapamamak. Cüre : Arıların baş oğuldan sonra verdikleri oğul. Ufak tefek, gelişme...

Durağan konut gereksinmesi nedir ne demek

Durağan konut gereksinmesi nedir Durağan konut gereksinmesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konut pazarındaki iye konutu ya da tutman ...

En uygun gereksinim nedir ne demek

En uygun gereksinim nedir En uygun gereksinim; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir vitaminin normalden daha fazla mi...

Gereksinim nedir ne demek

Gereksinim nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren; karşılandıkça şiddetini kaybeden; zaman ...

Gereksinme nedir ne demek

Gereksinme nedir Gereksinme; Eğitim, Psikoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Eğitim alan...

Gereksinmek nedir ne demek

Gereksinmek nedir Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İhtiyaç : Yoksulluk, yokluk. Güçlü istek. Gereksinim. Duymak : Sezmek, fa...

Göstermecilik gereksinmesi nedir ne demek

Göstermecilik gereksinmesi nedir Göstermecilik gereksinmesi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Murray) Canlılarda görülen, çevresi...

Hemopeksin nedir ne demek

Hemopeksin nedir Hemopeksin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kandaki serbest hemi bağlayarak uzaklaştıran ...

İnanmak gereksin nedir ne demek

İnanmak gereksin nedir Teknik terim anlamı: İnanmalısın, inanman gerektir. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengel...

Konut gereksinmesi nedir ne demek

Konut gereksinmesi nedir Konut gereksinmesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her ev halkını, en küçük ölçünlerle de barındırabi...

Minimal gereksinim nedir ne demek

Minimal gereksinim nedir Minimal gereksinim; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir vitaminin hayvanda belirli yeters...

Optimal gereksinim nedir ne demek

Optimal gereksinim nedir Optimal gereksinim; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: En uygun gereksinim. Gere : Meyve dall...

Oreksin tannat nedir ne demek

Oreksin tannat nedir Oreksin tannat; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Sarımsı toz yapısında olan ve suda çözünmeyen, mide ...

Salt gereksinim nedir ne demek

Salt gereksinim nedir Salt gereksinim; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yaşamsal açıdan zorunlu olan yeme, içme, barınma gi...

Seyreksinek nedir ne demek

Seyreksinek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kurt bırakan sinek. Seyr : Seyir, seyretme// seyr etmek: temaşa etmek Seyrek : Benzerleri veya parçaları ar...

Temel gereksinmeler nedir ne demek

Temel gereksinmeler nedir Temel gereksinmeler; Eğitim, İktisat, Psikoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Yaş, cins, toplumsal ...

Türetilmiş gereksinme nedir ne demek

Türetilmiş gereksinme nedir Türetilmiş gereksinme; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Birincil ve temel gereksinmelerin işleyiş...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim