Electrical nedir ne demek

Electrical nedir English: After the iron had cooled off, Mary wrapped the electrical cord around the iron, put the iron back on the shelf, folded up the ironing board, and put it away back in the closet. Turkish: Ütü soğuduktan sonra ...

 
 
 

Electrical angle nedir ne demek

Electrical angle nedir : Elektriksel. Elektriğe ait. Elektro. Elektrikle ilgili. Elektrikli. Çıngı. Elektrik. Çıngıyla ilgili. Çıngılık. Angle : Açı vermek. Balık tutmak. Açı oluşturmak. Saptırmak. Olta ile balık tutmak. Çarpıtmak. Açı. Bakış aç...

Electrical appliances nedir ne demek

Electrical appliances nedir : Çıngı. Elektrik. Elektriksel. Elektrikli. Çıngılık. Çıngıyla ilgili. Elektrikle ilgili. Elektriğe ait. Elektro. Appliances : [#Araç. [#Alet. Elektrikli aletler. (elektronik) aletler. [#Electrical accounting machine : Ele...

Electrical axis nedir ne demek

Electrical axis nedir : Elektrik. Çıngı. Elektrikli. Elektro. Çıngılık. Elektrikle ilgili. Elektriksel. Elektriğe ait. Çıngıyla ilgili. Axis : Eksen. Bir serpiştirme ya da çizge alanında değişik boyutları ya da değişkenleri simgeleyen doğrultu....

Electrical burn nedir ne demek

Electrical burn nedir : Elektrik. Çıngıyla ilgili. Çıngı. Elektriksel. Elektrikle ilgili. Elektriğe ait. Çıngılık. Elektro. Elektrikli. Burn : Yanıp kül olmak. Alev almak. Oyuna getirmek. Öfkelendirmek. Kimyasal, elektrik, radyasyon gibi yakıcı...

Electrical capacity nedir ne demek

Electrical capacity nedir : Çıngı. Elektrikli. Çıngıyla ilgili. Elektriğe ait. Elektrikle ilgili. Elektro. Elektrik. Elektriksel. Çıngılık. Capacity : Bir veri saklama ortamının alabileceği sözcük ya da damga sayısı. genel olarak herhangi bir dizge...

Electrical chain nedir ne demek

Electrical chain nedir : Elektrikle ilgili. Elektro. Çıngı. Elektriksel. Elektrikli. Çıngılık. Elektriğe ait. Elektrik. Çıngıyla ilgili. Chain : Zincire vurmak. Ölçme zinciri. Kayıt altına almak. Silsile. Silsile (dağ). Zincirle bağlamak. Dizi. ...

Electrical circuit nedir ne demek

Electrical circuit nedir : Çıngıyla ilgili. Çıngı. Elektrikli. Elektriğe ait. Elektriksel. Elektrik. Elektrikle ilgili. Çıngılık. Elektro. Circuit : Etrafında dönmek. Gezici dava vekili. Elektriğin bir yöne akışı. Lig. Ziyaret. Dolaşmak. Döngü. Çı...

Electrical conductivity nedir ne demek

Electrical conductivity nedir : Elektrikle ilgili. Elektrik. Elektriğe ait. Elektro. Çıngı. Çıngıyla ilgili. Elektriksel. Çıngılık. Elektrikli. Conductivity : İletkenlik. Öziletkenlik. Geçirgenlik. Kondüktibilite. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. B...

Electrical accounting machine nedir ne demek

Electrical accounting machine nedir : Çıngılık. Elektriksel. Elektrikli. Elektro. Çıngıyla ilgili. Elektrik. Çıngı. Elektrikle ilgili. Elektriğe ait. Accounting : İşletmelerin iktisadi etkinlikleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde d...

Electrical and electronic engineering nedir ne demek

Electrical and electronic engineering nedir : Elektrikle ilgili. Elektrik. Elektriksel. Elektriğe ait. Çıngıyla ilgili. Elektrikli. Çıngılık. Elektro. Çıngı. And : Da. Sonra. Ve. Hem... hem de. -bundan dolayı. Bir de. İle. Ayrıca. Ve bu yüzden. Daha sonra. [#Electro...

Electrical appliance nedir ne demek

Electrical appliance nedir : Çıngılık. Elektrik. Elektriğe ait. Elektrikli. Elektrikle ilgili. Çıngıyla ilgili. Elektro. Çıngı. Elektriksel. Appliance : Gereç. Teçhizat. [#Araç. Aygıt. [#Alet. appliances : Elektrikli avandanlıklar. Elektrikli cihazl...

Electrical attraction nedir ne demek

Electrical attraction nedir : Elektro. Elektrikle ilgili. Elektriksel. Çıngılık. Elektriğe ait. Elektrik. Çıngı. Çıngıyla ilgili. Elektrikli. Attraction : Alımlılık. Hukuk, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Tanecikleri birbirine yaklaştıran kuvvet...

Electrical breakdown nedir ne demek

Electrical breakdown nedir : Çıngılık. Elektrikle ilgili. Elektriğe ait. Elektrik. Elektrikli. Çıngıyla ilgili. Elektro. Çıngı. Elektriksel. Breakdown : Çöküntü. Gözlemlerin birden çok değişkene göre dağılımını veren bir çapraz çizelgede, değişken s...

Electrical capacitance nedir ne demek

Electrical capacitance nedir : Elektriksel. Çıngı. Elektriğe ait. Elektrik. Elektrikle ilgili. Çıngıyla ilgili. Elektrikli. Elektro. Çıngılık. Capacitance : Kapasitans. Güçlülük. Direnç. Elektriksel kapasite. Kapasite. Sığallık. Sığa. Sığınç. Bir ilet...

Electrical cataract nedir ne demek

Electrical cataract nedir : Çıngı. Elektriksel. Çıngıyla ilgili. Elektrikli. Elektro. Elektriğe ait. Çıngılık. Elektrikle ilgili. Elektrik. Cataract : Sel. Çağlayan. Aksu. Cavlan. Katarakt. Şelale. Taşkın. Yüksekliği az olan. Nehrin en akıntılı yer...

Electrical charge nedir ne demek

Electrical charge nedir : Elektriğe ait. Elektro. Elektriksel. Elektrik. Elektrikle ilgili. Çıngı. Çıngılık. Çıngıyla ilgili. Elektrikli. Charge : Doldurmak. Saldırmak. Kanunla belirlenen bazı kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında alınan ve...

Electrical conduction nedir ne demek

Electrical conduction nedir : Çıngılık. Elektriksel. Elektrik. Çıngı. Elektriğe ait. Elektro. Elektrikle ilgili. Elektrikli. Çıngıyla ilgili. Conduction : İletme. İletim. Canlıların kendinden daha soğuk bir nesneyle teması sonucu vücutlarından ısı ka...

Electrical conductivity of water nedir ne demek

Electrical conductivity of water nedir : Elektro. Elektrikle ilgili. Çıngıyla ilgili. Elektriksel. Elektrikli. Elektrik. Çıngılık. Çıngı. Elektriğe ait. Conductivity : Kondüktibilite. Nakliyet. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Isı, elektrik vb. erke türleri...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim