Elektron nedir Elektron; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Hareketsiz kütlesi=9,11.10-31 kg, yükü=1,602...

 
 
 

Elektron alıcı nedir ne demek

Elektron alıcı nedir Elektron alıcı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir oksidasyon-redüksiyon reaksiyonunda e...

Elektron çoğaltıcı nedir ne demek

Elektron çoğaltıcı nedir Elektron çoğaltıcı; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Birbiri ardına dizilmiş ...

Elektron demeti nedir ne demek

Elektron demeti nedir Elektron demeti; bir fizik terimidir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Aynı kaynaktan çıkan, aynı yörünge üzerinde aynı hızl...

Elektron gazı nedir ne demek

Elektron gazı nedir Elektron gazı; bir fizik terimidir. Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı. Dolu : İç...

Elektron ilgisi nedir ne demek

Elektron ilgisi nedir Elektron ilgisi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Yüksüz bir atom ya da molekülün bir elektron alması...

Elektron mikrografı nedir ne demek

Elektron mikrografı nedir Elektron mikrografı; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Elektron mikroskobunda incelene...

Elektron mikroskobu nedir ne demek

Elektron mikroskobu nedir Elektron mikroskobu; bir teknik terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Canlı yapıların, özellikle hücrelerin ince yapısının incelenmesinde ...

Elektron pair nedir ne demek

Elektron pair nedir : Eksicik. Pair : Eşleşmek. Çift çift düzenlemek. Çiftleştirmek. Eş. Çiftleşmek. Eşleştirmek. Çift. Eşlik etmek. Arabanın iki atı. Eş...

Elektron spini nedir ne demek

Elektron spini nedir Elektron spini; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Elektronların dönüşü; + ½ ve - ½ olabilir; zıt spinl...

Elektron topu nedir ne demek

Elektron topu nedir Elektron topu; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir alıcı ya da almaç ışıtacın...

Elektron transferi nedir ne demek

Elektron transferi nedir Elektron transferi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Solunum zinciri taşıyıcıları aracılığ...

Elektron volt nedir ne demek

Elektron volt nedir Elektron volt; Kimya, Fizik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: 1 elektronun, 1 voltluk potansiyel altında ...

Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi kuramı nedir ne demek

Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi kuramı nedir Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi kuramı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Merkez atomunun değerli...

Geçirmeli elektron mikroskobu nedir ne demek

Geçirmeli elektron mikroskobu nedir Geçirmeli elektron mikroskobu; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Canlılardan alınan doku parçalarını...

Taramalı geçirmeli elektron mikroskobu nedir ne demek

Taramalı geçirmeli elektron mikroskobu nedir Taramalı geçirmeli elektron mikroskobu; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Hem yüzey yapısını hem de k...

Tek elektron toplu ışıtaç nedir ne demek

Tek elektron toplu ışıtaç nedir Tek elektron toplu ışıtaç; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renkli almaçlarda...

Üç elektron toplu ışıtaç nedir ne demek

Üç elektron toplu ışıtaç nedir Üç elektron toplu ışıtaç; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Üç elektron topu b...

İkincil elektron nedir ne demek

İkincil elektron nedir İkincil elektron; Nükleer Enerji, Televizyon alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Birinci...

Serbest elektron nedir ne demek

Serbest elektron nedir Serbest elektron; bir fizik terimidir. Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı. Doğal ...

Elektron akımı nedir ne demek

Elektron akımı nedir Elektron akımı; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Elektron mikroskobunda, akım geçirilen tungsten gi...

Elektron akışı nedir ne demek

Elektron akışı nedir Elektron akışı; bir fizik terimidir. Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı. Akış : A...

Elektron bombardımanı nedir ne demek

Elektron bombardımanı nedir Elektron bombardımanı; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Elektronların belirli...

Elektron dağılımı nedir ne demek

Elektron dağılımı nedir Elektron dağılımı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Atomda elektronların yörüngemsilere (orbitallere)...

Elektron dönü yankılaşım nedir ne demek

Elektron dönü yankılaşım nedir Elektron dönü yankılaşım; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Özgür köklerdeki ortaklanmamış elektronlar...