Elektron nedir Elektron; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Hareketsiz kütlesi=9,11.10-31 kg, yükü=1,602.10-19 C, negatif elektrik yüklü atom altı tanecik. İzole cisimlerde toplanırsa statik el...

 
 
 

Elektron alıcı nedir ne demek

Elektron alıcı nedir Elektron alıcı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir oksidasyon-redüksiyon reaksiyonunda elektronları alan madde. Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikle ilgili Alıcı : Satın al...

Elektron çoğaltıcı nedir ne demek

Elektron çoğaltıcı nedir Elektron çoğaltıcı; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Birbiri ardına dizilmiş elektrikuçlarının elektronlarla bombardımanı, dolayısıyla her aşamada elektron sayısının ...

Elektron demeti nedir ne demek

Elektron demeti nedir Elektron demeti; bir fizik terimidir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Aynı kaynaktan çıkan, aynı yörünge üzerinde aynı hızla yol alan elektronlar topluluğu; özellikle televizyonda elektron topundan çıkarak ereğe ...

Elektron gazı nedir ne demek

Elektron gazı nedir Elektron gazı; bir fizik terimidir. Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı. Dolu : İçi boş olmayan, dolmuş, meşbu, pür, boş karşıtı. Tornacılıkta delik açılmamış (gereç). İçi...

Elektron ilgisi nedir ne demek

Elektron ilgisi nedir Elektron ilgisi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Yüksüz bir atom ya da molekülün bir elektron almasıyla saldığı erke ile ölçülen nicelik. Kimya'da terim anlamı: Gaz halinde bağımsız ve nötr...

Elektron mikrografı nedir ne demek

Elektron mikrografı nedir Elektron mikrografı; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Elektron mikroskobunda incelenen yapının çekilmiş fotoğrafı. Veterinerlikte sözlük anlamı: Elektron mikroskobunda incele...

Elektron mikroskobu nedir ne demek

Elektron mikroskobu nedir Elektron mikroskobu; bir teknik terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Canlı yapıların, özellikle hücrelerin ince yapısının incelenmesinde kullanılan, ısıtılan bir metal parçasından çıkan ve vakum içinde yönlendirilen elektronla...

Elektron pair nedir ne demek

Elektron pair nedir : Eksicik. Pair : Eşleşmek. Çift çift düzenlemek. Çiftleştirmek. Eş. Çiftleşmek. Eşleştirmek. Çift. Eşlik etmek. Arabanın iki atı. Eş olmak. [#At pair : Durağan olmayan bir özdeğin, bir belgitin, bir yabancı paranın biline...

Elektron akımı nedir ne demek

Elektron akımı nedir Elektron akımı; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Elektron mikroskobunda, akım geçirilen tungsten gibi bir metal parçasından çıkan ve vakumlu bir kolonda paralel giden elektron demeti. Bim....

Elektron akışı nedir ne demek

Elektron akışı nedir Elektron akışı; bir fizik terimidir. Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı. Akış : Akın. Akma işi. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun olarak gerçekleşme. Geçi...

Elektron bombardımanı nedir ne demek

Elektron bombardımanı nedir Elektron bombardımanı; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Elektronların belirli bir ereğin üzerine düşürülmesi durumu. Bombar : İşkembe. Buğday tanelerine dadanan kara ...

Elektron dağılımı nedir ne demek

Elektron dağılımı nedir Elektron dağılımı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Atomda elektronların yörüngemsilere (orbitallere) dağılışı. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu dizgelerden...

Elektron dönü yankılaşım nedir ne demek

Elektron dönü yankılaşım nedir Elektron dönü yankılaşım; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Özgür köklerdeki ortaklanmamış elektronların bir mıknatıs alanında üzerilerine düşen kimi ışınımlardan erke soğurmaları. Dönü : Koş...

Elektron ışınlaması nedir ne demek

Elektron ışınlaması nedir Elektron ışınlaması; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıda yüzeylerinin pastörizasyonu amacıyla, birbirine paralel elektromanyetik radyasyonların kullanılması. Elektro : Elektroka...

Elektron lambası nedir ne demek

Elektron lambası nedir Elektron lambası; bir fizik terimidir. Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı. Lamba : Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durum...

Elektron mikroskobik nedir ne demek

Elektron mikroskobik nedir Elektron mikroskobik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ancak elektron mikroskopla görülebilen hücre, doku veya organa ait yapı veya oluşum. Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikl...

Elektron mikroskop nedir ne demek

Elektron mikroskop nedir Elektron mikroskop; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücrelerin ince yapısının incelenmesinde kullanılan, ışık yerine, vakum içinde yönlendirilen elektron demetinin elektromanyeti...

Elektron spin rezonans nedir ne demek

Elektron spin rezonans nedir Elektron spin rezonans; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Elektronun kendi ekseni etrafında dönme (spin) hareketinin, kuvvetli bir dış manyetik alanda iki ayrı enerji seviyesine sahip olması ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim