Elem nedir Elem; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Elem" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: O derece, öyle. Sığırlara verilen yem. Âlem El...

 
 
 

Elem terem olmak nedir ne demek

Elem terem olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Darmadağın olmak. Terem : Kıl keçisi ile tiftik keçisinin çiftleşmesinden doğan oğlak Elem : Acı, üzüntü, d...

Eleman sayısı nedir ne demek

Eleman sayısı nedir Eleman sayısı; bir matematik terimidir. Eleman : Kümeye ait varlıklardan her biri. Öge. Bir toplulukta çalışan insanların her biri. E...

Elemanter sayı teorisi nedir ne demek

Elemanter sayı teorisi nedir Elemanter sayı teorisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Sayıların özelliklerini basit bir dü...

Elematmak nedir ne demek

Elematmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Samanla karıştırılarak öküzlere verilen bir çeşit yem. Elem : Acı, üzüntü, dert, keder Karıştır : Karıştırm...

Eleme nedir Yerel Türkçe anlamı: İplik sarılan çıkrık. Bir fizik terimi olarak tanımı: Birkaç eşitliği birlikte kullanarak bir değişkeni aradan y...

Eleme kalıntıları nedir ne demek

Eleme kalıntıları nedir Eleme kalıntıları; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hububat tanelerinin temizlenmelerinden ...

Eleme sorusu nedir ne demek

Eleme sorusu nedir Eleme sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli sorulara alınmış yanıtların geçerliğini öl...

Elemek nedir "Elemek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Eylemek: yalvar yahar eylemek- yalvarıp yakarmak Eylemek, etmek. Sorulan şey...

Elemen nedir Elemen; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Elek. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:...

Element of nedir ne demek

Element of nedir English: Still gleams an element of hope.Turkish: Hâlâ bir umut ışığı var. English: Self-confidence is the principal element of...

Element of truth nedir ne demek

Element of truth nedir : Bilgisayar, fizik, kimya, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Küçük bir miktar. Bir bileşiğin yapı ...

Element spacing nedir ne demek

Element spacing nedir : Atmosferik güçler. Eleman. Bir parça. Tek türdeki atomlardan oluşan ve olağan kimyasal yöntemlerle bozunmayan özdek. Bütünün gerekl...

Elemental analysis nedir ne demek

Elemental analysis nedir : İlkel. Doğadaki güçlere özgü. Ana. Doğanın gücüyle ilgili. Dizginsiz. Basit. Frenlenmemiş. Başlıca. Temel. Esas. Analysis : Bilgisa...

Elementals nedir ne demek

Elementals nedir analysis : Element analizi. Element çözümlemesi. Ögesel çözümleme. Elemental : Doğanın gücüyle ilgili. Ana. Basit. Temel. Saf. Doğada...

Elementariness nedir ne demek

Elementariness nedir : Karışık olmayacak şekilde. Yalın bir şekilde. Basit olarak. Başlangıç olarak. Sade bir şekilde. Basitçe. Basit bir şekilde. Birinci...

Elementary analysis nedir ne demek

Elementary analysis nedir : Başlangıç. Başlayanlar için. Kolay. Basit. Temel. Doğa güçleri ile ilgili. İlk. Öğesel. Asıl. İlkel. Analysis : İnceleme. Sayışımla...

Elementary charge nedir ne demek

Elementary charge nedir : Kolay. İlkel. Öz. İlk. Başlayanlar için. Başlangıç. Asıl. Temel. Saf. Elemanter. Charge : Vazifelendirmek. Yükümlülük. Kredi kartın...

Elementary differential equation nedir ne demek

Elementary differential equation nedir : Kolay. İlk. Başlayanlar için. Basit. İlkel. Saf. Elemanter. Başlangıç. Öğesel. Asıl. Differential : Ücret farkı. Vergin farkı. Fark...

Elementary education program for adults nedir ne demek

Elementary education program for adults nedir : Doğa güçleri ile ilgili. İlk. Öğesel. Kolay. Elemanter. Temel. Basit. Öz. Saf. Başlayanlar için. Education : Öğrenim. Öğretim. Peda...

Elem etmek nedir ne demek

Elem etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Utanmak. Etme : Etmek işi Elem : Acı, üzüntü, dert, keder. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla ...

Elem telem etmek nedir ne demek

Elem telem etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boş yere dağıtmak, harcamak. Etme : Etmek işi Tele : İnce ip, iplik. Hayvanlar için kurulan tuzak. Giysi ya...

Eleman nedir Eleman; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Eleman" ile ilgili cümle Orta Öğretim alanındaki anlamı: Fransızca'da Eleman ne demek...

Elemanter işlem nedir ne demek

Elemanter işlem nedir Elemanter işlem; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir vektör uzayının sonlu ve sıralı alt küm...

Elemanter yük nedir ne demek

Elemanter yük nedir Elemanter yük; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Elektron, proton ya da pozitronun taşıdığı yük ...

Elembe nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fakat. İplik sarılan çıkrık. Elem : Acı, üzüntü, dert, keder Çıkrık : Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ...

Eleme denetimi nedir ne demek

Eleme denetimi nedir Eleme denetimi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) Bir üretim birimleri öbeğinde...

Eleme sınavı nedir ne demek

Eleme sınavı nedir Eleme sınavı; bir eğitim bilimi terimidir. "Eleme sınavı" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Herhangi bir eğitim ku...

Elemehere nedir ne demek

Elemehere nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gerçekten. Kelli felli. Elem : Acı, üzüntü, dert, keder Eleme : Elemek işi, eliminasyon. Çeyrek sona katıla...

Elemeli karşılaşmalar nedir ne demek

Elemeli karşılaşmalar nedir Elemeli karşılaşmalar; Futbol alanında kullanılan bir sözcüktür. Futbol'daki anlamı: Yenik takımın elenip çıktığı ve hiç yenilmeyen ...

Element nedir Element; bir kimya terimidir. "Element" ile ilgili cümleler Kimya'daki anlamı: Tek tip atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla daha ba...

Element of a set nedir ne demek

Element of a set nedir : Öge. Doğa şartları. Unsur. Birincil parçalardan herhangi biri veya bir şeyin ögeleri. aynı cins atomlardan yapılmış ve daha basit m...

Element of usury nedir ne demek

Element of usury nedir : Bütünün gerekli parçası. Bir dalgalığı oluşturan parçalardan her biri. Amil. Kimyasal yollarla daha yalın özdeklere bozunamayan özd...

Elemental nedir ne demek

Elemental nedir analysis : Element analizi. Element çözümlemesi. Ögesel çözümleme. Elementally : Basitçe. Basit bir şekilde. Yalın bir şekilde. : Baş...

Elementally nedir ne demek

Elementally nedir analysis : Ögesel çözümleme. Element analizi. Element çözümlemesi. Elemental : Dizginsiz. Temel. Doğa güçleri ile ilgili. Frenlenmemi...

Elementarily nedir ne demek

Elementarily nedir : Yalınlık. Basitlik. Temel olma durumu. Başlangıç olma. Sadelik. Elementary : Öğesel. Başlangıç. Asıl. Saf. Temel. İlkel. Kolay. Doğ...

Elementary nedir ne demek

Elementary nedir English: I miss my elementary school teachers.Turkish: İlkokul öğretmenlerimi özlüyorum. English: I went to elementary school i...

Elementary body nedir ne demek

Elementary body nedir : Öğesel. Başlayanlar için. Asıl. Temel. Elemanter. Başlangıç. İlk. Basit. İlkel. Doğa güçleri ile ilgili. Body : Yoğunluk. Zümre. Es...

Elementary decency nedir ne demek

Elementary decency nedir : Basit. Doğa güçleri ile ilgili. Elemanter. Kolay. İlk. Öz. Temel. Başlayanlar için. Başlangıç. Asıl. Decency : [#İncelik. Ilım. Top...

Elementary education nedir ne demek

Elementary education nedir English: Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim