Eleme nedir Yerel Türkçe anlamı: İplik sarılan çıkrık. Bir fizik terimi olarak tanımı: Birkaç eşitliği birlikte kullanarak bir değişkeni aradan yok etme. Güreş terimi olarak anlamı: Resmî bir karşılaşmaya katılabilecekleri seçmek amac...

 
 
 

Eleme sınavı nedir ne demek

Eleme sınavı nedir Eleme sınavı; bir eğitim bilimi terimidir. "Eleme sınavı" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Herhangi bir eğitim kurumuna baş vuran istekliler arasında belli düzeyde başarı gösterenleri seçmek için düzenl...

Elemehere nedir ne demek

Elemehere nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gerçekten. Kelli felli. Elem : Acı, üzüntü, dert, keder Eleme : Elemek işi, eliminasyon. Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı. Kelli felli : Kılığı kıyafe...

Elemeli karşılaşmalar nedir ne demek

Elemeli karşılaşmalar nedir Elemeli karşılaşmalar; Futbol alanında kullanılan bir sözcüktür. Futbol'daki anlamı: Yenik takımın elenip çıktığı ve hiç yenilmeyen takımın birinciliği kazandığı bir tür futbol dönüsü. Elem : Acı, üzüntü, dert, keder Elem...

Element nedir Element; bir kimya terimidir. "Element" ile ilgili cümleler Kimya'daki anlamı: Tek tip atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamayan madde. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Veterinerlik alanın...

Element of a set nedir ne demek

Element of a set nedir : Öge. Doğa şartları. Unsur. Birincil parçalardan herhangi biri veya bir şeyin ögeleri. aynı cins atomlardan yapılmış ve daha basit maddelere parçalanamayan basit bir madde. İlke. Esas. Amil. Bir dalgalığı oluşturan parçal...

Element of usury nedir ne demek

Element of usury nedir : Bütünün gerekli parçası. Bir dalgalığı oluşturan parçalardan her biri. Amil. Kimyasal yollarla daha yalın özdeklere bozunamayan özdek. bir kümeyi oluşturan nesnelerin her biri. Rükün. Eleman. Element. Bir halkbilim olay ...

Elemental nedir ne demek

Elemental nedir analysis : Element analizi. Element çözümlemesi. Ögesel çözümleme. Elementally : Basitçe. Basit bir şekilde. Yalın bir şekilde. : Başlıca. Esas. Dizginsiz. İlkel. Temel. Basit. Frenlenmemiş. Doğadaki güçlere özgü. Saf. Ana...

Elementally nedir ne demek

Elementally nedir analysis : Ögesel çözümleme. Element analizi. Element çözümlemesi. Elemental : Dizginsiz. Temel. Doğa güçleri ile ilgili. Frenlenmemiş. Başlıca. Esas. Ana. Basit. Doğadaki güçlere özgü. Doğanın gücüyle ilgili. : Başlıca. D...

Eleme denetimi nedir ne demek

Eleme denetimi nedir Eleme denetimi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) Bir üretim birimleri öbeğindeki özürlü tüm parçaların ya da bir kesiminin çıkarılması. anlamdaş toplam denetim, yüzde ...

Eleme kalıntıları nedir ne demek

Eleme kalıntıları nedir Eleme kalıntıları; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hububat tanelerinin temizlenmelerinden elde edilen hafif ve kırık hububat tanelerini ve diğer zirai tohumlarını, yabani ot tohum...

Eleme sorusu nedir ne demek

Eleme sorusu nedir Eleme sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli sorulara alınmış yanıtların geçerliğini ölçmek amacıyla kullanılan, sağladığı bilgiyle yanıtlayıcının yanıtlama niteliğinde olmadığ...

Elemek nedir "Elemek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Eylemek: yalvar yahar eylemek- yalvarıp yakarmak Eylemek, etmek. Sorulan şeye kaçamaklı cevap vermek, yanıltmak. Dolaşmak, hareket etmek Eylemek Yaylacıya, yazın yay...

Elemen nedir Elemen; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Elek. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Bolu kenti, Gökçesu nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Teknik terim anlamı: Elek. (Em...

Element of nedir ne demek

Element of nedir English: Still gleams an element of hope. Turkish: Hâlâ bir umut ışığı var. English: Self-confidence is the principal element of any great endeavor. Turkish: Bir büyük girişimin ana elemanı kendine güvendir. Engl...

Element of truth nedir ne demek

Element of truth nedir : Bilgisayar, fizik, kimya, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Küçük bir miktar. Bir bileşiğin yapı taşları ya da bir örüntüyü oluşturan bileşenlerden her biri. Unsur. Cüz. Kimyasal yollarl...

Element spacing nedir ne demek

Element spacing nedir : Atmosferik güçler. Eleman. Bir parça. Tek türdeki atomlardan oluşan ve olağan kimyasal yöntemlerle bozunmayan özdek. Bütünün gerekli parçası. Bir bileşiği oluşturan daha yalın kesimlerden her birine yerilen genel ad. Ele...

Elemental analysis nedir ne demek

Elemental analysis nedir : İlkel. Doğadaki güçlere özgü. Ana. Doğanın gücüyle ilgili. Dizginsiz. Basit. Frenlenmemiş. Başlıca. Temel. Esas. Analysis : Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, gümrük, kimya, madencilik, ekonomi, sosyoloji, veterinerlik ...

Elementals nedir ne demek

Elementals nedir analysis : Element analizi. Element çözümlemesi. Ögesel çözümleme. Elemental : Doğanın gücüyle ilgili. Ana. Basit. Temel. Saf. Doğadaki güçlere özgü. Esas. Dizginsiz. Başlıca. Doğa güçleri ile ilgili. : Basit bir şekilde. ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim