Eleme nedir Yerel Türkçe anlamı: İplik sarılan çıkrık. Bir fizik terimi olarak tanımı: Birkaç eşitliği birlikte kullanarak bir değişkeni aradan y...

 
 
 

Eleme sınavı nedir ne demek

Eleme sınavı nedir Eleme sınavı; bir eğitim bilimi terimidir. "Eleme sınavı" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Herhangi bir eğitim ku...

Hububat danaleri eleme kalıntıları nedir ne demek

Hububat danaleri eleme kalıntıları nedir Hububat danaleri eleme kalıntıları; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hafif ve kırık tanele...

Keten tohumu eleme kalıntısı küspesi nedir ne demek

Keten tohumu eleme kalıntısı küspesi nedir Keten tohumu eleme kalıntısı küspesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Keten tohumunun temi...

Zeyrek eleme kalıntısı küspesi nedir ne demek

Zeyrek eleme kalıntısı küspesi nedir Zeyrek eleme kalıntısı küspesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Keten tohumu eleme kalınt...

Ön eleme nedir ne demek

Ön eleme nedir Eleme : Elemek işi, eliminasyon. Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı. Elem : Acı, üzüntü, ...

Elemek nedir "Elemek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Eylemek: yalvar yahar eylemek- yalvarıp yakarmak Eylemek, etmek. Sorulan şey...

Elemen nedir Elemen; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Elek. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:...

Element of nedir ne demek

Element of nedir English: Still gleams an element of hope.Turkish: Hâlâ bir umut ışığı var. English: Self-confidence is the principal element of...

Element of truth nedir ne demek

Element of truth nedir : Bilgisayar, fizik, kimya, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Küçük bir miktar. Bir bileşiğin yapı ...

Element spacing nedir ne demek

Element spacing nedir : Atmosferik güçler. Eleman. Bir parça. Tek türdeki atomlardan oluşan ve olağan kimyasal yöntemlerle bozunmayan özdek. Bütünün gerekl...

Elemental analysis nedir ne demek

Elemental analysis nedir : İlkel. Doğadaki güçlere özgü. Ana. Doğanın gücüyle ilgili. Dizginsiz. Basit. Frenlenmemiş. Başlıca. Temel. Esas. Analysis : Bilgisa...

Elementals nedir ne demek

Elementals nedir analysis : Element analizi. Element çözümlemesi. Ögesel çözümleme. Elemental : Doğanın gücüyle ilgili. Ana. Basit. Temel. Saf. Doğada...

Elementariness nedir ne demek

Elementariness nedir : Karışık olmayacak şekilde. Yalın bir şekilde. Basit olarak. Başlangıç olarak. Sade bir şekilde. Basitçe. Basit bir şekilde. Birinci...

Elementary analysis nedir ne demek

Elementary analysis nedir : Başlangıç. Başlayanlar için. Kolay. Basit. Temel. Doğa güçleri ile ilgili. İlk. Öğesel. Asıl. İlkel. Analysis : İnceleme. Sayışımla...

Elementary charge nedir ne demek

Elementary charge nedir : Kolay. İlkel. Öz. İlk. Başlayanlar için. Başlangıç. Asıl. Temel. Saf. Elemanter. Charge : Vazifelendirmek. Yükümlülük. Kredi kartın...

Elementary differential equation nedir ne demek

Elementary differential equation nedir : Kolay. İlk. Başlayanlar için. Basit. İlkel. Saf. Elemanter. Başlangıç. Öğesel. Asıl. Differential : Ücret farkı. Vergin farkı. Fark...

Elementary education program for adults nedir ne demek

Elementary education program for adults nedir : Doğa güçleri ile ilgili. İlk. Öğesel. Kolay. Elemanter. Temel. Basit. Öz. Saf. Başlayanlar için. Education : Öğrenim. Öğretim. Peda...

Elementary hebrew nedir ne demek

Elementary hebrew nedir : Asıl. Basit. Başlangıç. Saf. Temel. İlk. Başlayanlar için. İlkel. Kolay. Doğa güçleri ile ilgili. Hebrew : ä°brani. İbrani. İbranic...

Elementary idea nedir ne demek

Elementary idea nedir : Temel. Başlangıç. İlk. Saf. [#İlkel. Başlayanlar için. Kolay. Öz. Elemanter. Doğa güçleri ile ilgili. Idea : Düşünü. Mülahaza. Düşü...

Eleme denetimi nedir ne demek

Eleme denetimi nedir Eleme denetimi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) Bir üretim birimleri öbeğinde...

Eleme kalıntıları nedir ne demek

Eleme kalıntıları nedir Eleme kalıntıları; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hububat tanelerinin temizlenmelerinden ...

Eleme sorusu nedir ne demek

Eleme sorusu nedir Eleme sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli sorulara alınmış yanıtların geçerliğini öl...

Karışık eleme kalıntıları nedir ne demek

Karışık eleme kalıntıları nedir Karışık eleme kalıntıları; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: % 27'den fazla ham selüloz ve ...

Pamuk tohumu eleme kalıntısı nedir ne demek

Pamuk tohumu eleme kalıntısı nedir Pamuk tohumu eleme kalıntısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pamuk tohumunun ekilmek ama...

Doğrudan eleme nedir ne demek

Doğrudan eleme nedir Doğrudan eleme; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Eşleştirilmiş iki yarışmacı arasında yapılan karşılaşm...

Elemehere nedir ne demek

Elemehere nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gerçekten. Kelli felli. Elem : Acı, üzüntü, dert, keder Eleme : Elemek işi, eliminasyon. Çeyrek sona katıla...

Elemeli karşılaşmalar nedir ne demek

Elemeli karşılaşmalar nedir Elemeli karşılaşmalar; Futbol alanında kullanılan bir sözcüktür. Futbol'daki anlamı: Yenik takımın elenip çıktığı ve hiç yenilmeyen ...

Element nedir Element; bir kimya terimidir. "Element" ile ilgili cümleler Kimya'daki anlamı: Tek tip atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla daha ba...

Element of a set nedir ne demek

Element of a set nedir : Öge. Doğa şartları. Unsur. Birincil parçalardan herhangi biri veya bir şeyin ögeleri. aynı cins atomlardan yapılmış ve daha basit m...

Element of usury nedir ne demek

Element of usury nedir : Bütünün gerekli parçası. Bir dalgalığı oluşturan parçalardan her biri. Amil. Kimyasal yollarla daha yalın özdeklere bozunamayan özd...

Elemental nedir ne demek

Elemental nedir analysis : Element analizi. Element çözümlemesi. Ögesel çözümleme. Elementally : Basitçe. Basit bir şekilde. Yalın bir şekilde. : Baş...

Elementally nedir ne demek

Elementally nedir analysis : Ögesel çözümleme. Element analizi. Element çözümlemesi. Elemental : Dizginsiz. Temel. Doğa güçleri ile ilgili. Frenlenmemi...

Elementarily nedir ne demek

Elementarily nedir : Yalınlık. Basitlik. Temel olma durumu. Başlangıç olma. Sadelik. Elementary : Öğesel. Başlangıç. Asıl. Saf. Temel. İlkel. Kolay. Doğ...

Elementary nedir ne demek

Elementary nedir English: I miss my elementary school teachers.Turkish: İlkokul öğretmenlerimi özlüyorum. English: I went to elementary school i...

Elementary body nedir ne demek

Elementary body nedir : Öğesel. Başlayanlar için. Asıl. Temel. Elemanter. Başlangıç. İlk. Basit. İlkel. Doğa güçleri ile ilgili. Body : Yoğunluk. Zümre. Es...

Elementary decency nedir ne demek

Elementary decency nedir : Basit. Doğa güçleri ile ilgili. Elemanter. Kolay. İlk. Öz. Temel. Başlayanlar için. Başlangıç. Asıl. Decency : [#İncelik. Ilım. Top...

Elementary education nedir ne demek

Elementary education nedir English: Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary ...

Elementary geometry nedir ne demek

Elementary geometry nedir : Öz. Öğesel. Asıl. Başlangıç. Kolay. Temel. İlk. İlkel. Elemanter. Doğa güçleri ile ilgili. Geometry : Noktalar, çizgiler, yüzeyler ...

Elementary idae nedir ne demek

Elementary idae nedir : Öğesel. Saf. İlkel. İlk. Öz. Kolay. Başlayanlar için. Doğa güçleri ile ilgili. Asıl. Elemanter. Elementary analysis : Elementer ana...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim