Emission nedir English: Gas emissions cause serious pollution in urban areas. Turkish: Kentsel alanlardaki gaz salınımı ciddi kirliliğe neden o...

 
 
 

Emission monopoly nedir ne demek

Emission monopoly nedir : Yayım yapma. İhraç. Yayınlama. Çıkarma. Maddenin ışıyan erke vermesi olayı. Bir cismin çevresine ışılcık ya da özdek tanecikleri du...

Emission security nedir ne demek

Emission security nedir : Yayma. Yayım yapma. Yayım. Emisyon. İhraç. Neşretme. Erkenin bir kaynaktan dışarıya verilmesi. (bu terim daha çok ışınım erkesi içi...

Atomic emission photometry nedir ne demek

Atomic emission photometry nedir : Atomsal. Atom. Atomal. Atomik. Atomla ilgili. Çok küçük. Emission : Salım. Çıkarma. Yayınlama. İhraç. Yayım. Maddenin ışıyan erke v...

Flame emission spectroscopy nedir ne demek

Flame emission spectroscopy nedir : Alev almak. Ateş. Sevgili. Kızarmak. Alev kırmızısı. Alevlenmek. Kıpkırmızı olmak. Tutuşmak. Alev alev yanmak. Emission : Emisyon. ...

Photo emission tube nedir ne demek

Photo emission tube nedir : Fotograf. Işık. Spermaya ait. Işıl. Fotoğraf. Fotoğraflamak. Foto. Resim vermek. Resim. Emission : Yayma. Emisyon. Yayım. İhraç. Ve...

Back emission nedir ne demek

Back emission nedir : Alt tahta. Arkalık. Savunucu. Art. Ciro etmek. Sırt. Arkasını imzalamak. Arka. Geriye. Gövdenin, ense ile kuyruksokumu arasındaki v...

Cold emission nedir ne demek

Cold emission nedir : Sıkıcı. Soğukalgınlığı. Duygusuz. Baygın. Donuk. Nevazil. İngin. Soğuk algınlığı. Soğukluk. Soğukkanlı. Emission : Yayım yapma. Neş...

Field emission nedir ne demek

Field emission nedir : Bir tutanakta, özel bir veri türüne ayrılmış belirli bir bölge. en küçük mantıksal veri saklama birimi. Futbol, bilgisayar, bilişim...

Nuclear emission nedir ne demek

Nuclear emission nedir : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Çekirdeğe ait. Öğecik çekinini ilgilendiren. Çekirdeğe benzeyen. Çekirdek şeklinde olan. Nükle...

Photoelectronic emission nedir ne demek

Photoelectronic emission nedir : Maddenin ışıyan erke vermesi olayı. İhraç. Erkenin bir kaynaktan dışarıya verilmesi. (bu terim daha çok ışınım erkesi için kullanıl...

Primary emission nedir ne demek

Primary emission nedir : Ana. Birinci. En önemli. Temel. Çifyıldızlarda büyük olan yıldız. Bilgisayar, biyoloji, uzay, kimya alanlarında kullanılır. Başlıca...

Specific emission nedir ne demek

Specific emission nedir : Özgül. Özgü. Spesifik. Özel. Kendine has. Muayyen. Özdeşleşmiş. Kendine özgü. Belli. Bir türe özgü. Emission : Erkenin bir kaynakta...

Thermionic emission nedir ne demek

Thermionic emission nedir : Termiyonik. Isıl yükünsel. Emission : Yayma. Yayınlama. Erkenin bir kaynaktan dışarıya verilmesi. (bu terim daha çok ışınım erkesi ...

Zero field emission nedir ne demek

Zero field emission nedir : Sıfır. Sıfır noktası. Hiç. Boş bir kümenin sayısı. Sıfırlamak. Mutlak sıfır noktası. Yazının sıfır derecesi. Hiçlik. Field : Alan. ...

Nocturnal emissions nedir ne demek

Nocturnal emissions nedir : Gece ortaya çıkan. Geceye ait. Gececi. Geceye ilişkin. Geceye özgü. Geceleyin. Gece. Gece oluşan. Nokturnal. Emissions : Yayma. Çık...

Demission nedir ne demek

Demission nedir : Mütevazı. Alçakgönüllü. Demisang : (fransızca) kırma. Hibrit. Karma. Karışık. Yarım kan. Melez. [#Demisangue : (fransızca) kırma. K...

Remission nedir ne demek

Remission nedir English: Ali is in remission. Turkish: Ali düzeliyor. of payment : Ödeme süresinin uzatılması. Borcun ödenmesi için önceden beli...

Remissions nedir ne demek

Remissions nedir of payment : Borcun ödenmesi için önceden belirlenen sürenin uzatılması. Ödeme süresinin uzatılması. Remission : Feragat. Remisyon. Y...

Emission current nedir ne demek

Emission current nedir : Yayım. İhraç. Salım. Yayınlama. Neşretme. Yayma. Verme. Yayım yapma. Dışarı verme. Bir cismin çevresine ışılcık ya da özdek tanecik...

Emission line nedir ne demek

Emission line nedir : Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Dışarı verme. Yayım. İhraç. Verme. Salım. Neşretme. Erkenin bir kaynaktan dışarıya...

Emission of radiation nedir ne demek

Emission of radiation nedir : Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Yayınlama. Bir cismin çevresine ışılcık ya da özdek tanecikleri durumunda erke sal...

Emission spectrum nedir ne demek

Emission spectrum nedir : Dışarı verme. Salım. Emisyon. Yayım yapma. Yayım. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Verme. İhraç. Maddenin ışıyan er...

Cosine emission law nedir ne demek

Cosine emission law nedir : Avrupalı araştırma kuruluşları arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere açık iletişim ağları kullanımını arttıran avrupa programı. Eşdi...

Newton emission law nedir ne demek

Newton emission law nedir : New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Georgia eyaletinde şehir. Newton. Mississippi eyaletinde şehir. Uluslararası birim dizgesinde ...

Secondary emission photocell nedir ne demek

Secondary emission photocell nedir : Delege. Muavin. Sekonder devre. İkinci dereceli şey. Tali. Orta. İkinci. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Sonraki. İkinci ...

Cathode emission nedir ne demek

Cathode emission nedir : Kotot. Negatif kutup. Katod. Eksiuç. Eksi uç. Röntgen tüpü içindeki negatif kutup. Bir üşerçözükte artı üşerleri çeken, aksileri it...

Electron emission nedir ne demek

Electron emission nedir : Negatif elektrik atomu. Bütün atomların yapısında bulunan elemansel tanecik. (elektron, atom çekirdeğine bağlıdır ve ortadaki çekir...

Nocturnal emission nedir ne demek

Nocturnal emission nedir : Geceye ait. Gececi. Noktürnal. Geceleyin hareketlenen. Gece. Nokturnal. Geceye ilişkin. Geceye özgü. Geceleyin olan. Emission : Dış...

Photoelectric emission nedir ne demek

Photoelectric emission nedir : Işınlarıyla elektriğin ortak etkilerine veya birinin diğerini hasıl etme gücüne ait olan. Işılelektrik. Işılçıngı. Fotoelektrik. Iş...

Positive ion emission nedir ne demek

Positive ion emission nedir : Kuşkusuz. Bir imleme anlaşmasında eksi doğrultunun tersine yönelmiş sayılan doğrultu, yalnız iki eşlemi bulunan nesnelerden birine ...

Secondary emission nedir ne demek

Secondary emission nedir : Sonraki. Orta dereceli. İkinci gelen. Belirli amaçlara göre yapılan düzenlemede ikinci derecede olan. Sekonder. İkinci derecede ola...

Stimulated emission nedir ne demek

Stimulated emission nedir : Teşvik etmek. Uyarılmış. Uyarmak. Canlandırmak. Sinirlendirmek. Tahrik etmek. Gayrete getirmek. Emission : Bir cismin çevresine ışı...

Thermoionic emission nedir ne demek

Thermoionic emission nedir : Çıkarma. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Salım. Erkenin bir kaynaktan dışarıya verilmesi. (bu terim daha çok ışını...

Emissions nedir ne demek

Emissions nedir English: Gas emissions cause serious pollution in urban areas. Turkish: Kentsel alanlardaki gaz salınımı ciddi kirliliğe neden o...

Autoemission nedir ne demek

Autoemission nedir Sözcükler, direkt olarak Autoemission ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. e...

Photoemission nedir ne demek

Photoemission nedir : Fotoemisif. Işılsalımlı. Işıl salımlı. Photoemissive detector : Işılsalımlı detektör. Işılsalımlı algıç. Fotoemisyonlu detektör. Iş...

Remission of payment nedir ne demek

Remission of payment nedir : Hafifleme. İade etme. Feragat. Remisyon. Hafifletme. Azalma. Hastalık belirtilerinin sönmesi. Affetme. Yollama. İndirim. Of : Li. Y...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim