Engel nedir "Engel" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kaba, karışık otlar, çalı çırpı. Rakip. Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir geçişi, bir...

 
 
 

Engel deneyi nedir ne demek

Engel deneyi nedir Engel deneyi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Aracın, denetim altında, bir duvara çarptırılarak sağl...

Engel eğrisi nedir ne demek

Engel eğrisi nedir Engel eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İstemi belirleyen diğer unsurlar sabitken, tüketicini...

Engel katmam nedir ne demek

Engel katmam nedir Engel katmam; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir geçişi ya da bir göçü önleyici ince katman. Engel : Bir ...

Engel sınavı nedir ne demek

Engel sınavı nedir Engel sınavı; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Yönetmeliklerde belirtilen özürleri dolayısıyle herhangi ...

Engel yüksekliği nedir ne demek

Engel yüksekliği nedir Engel yüksekliği; Atletizm alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Engelin yere göre aşılması gereken yüksekliği. En...

Hendekli engel nedir ne demek

Hendekli engel nedir Hendekli engel; Atletizm alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çit ile su hendeğinden oluşan engel. Hende : Bu, şu,...

Ruhsal engel nedir ne demek

Ruhsal engel nedir Ruhsal engel; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kimsenin, öğrenme karşısındaki ruhsal tutumunu...

Toplumsal engel nedir ne demek

Toplumsal engel nedir Toplumsal engel; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal sınıfı ya da katmanı oluştu...

Yutucu engel nedir ne demek

Yutucu engel nedir Yutucu engel; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Olasılık kuramı) Rasgele yürüyüşte, yürüyüşe enge...

Engelleme nedir ne demek

Engelleme nedir Biyoloji'deki anlamı: Bir faaliyeti ya da olayı kontrol etme ya da durdurma. İnhibisyon. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Yabancı bi...

Engelleme vuruşu nedir ne demek

Engelleme vuruşu nedir Engelleme vuruşu; Eskrim alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Karşı saldırının son eyleminden bir kılıçoyunu zama...

Engellemek nedir ne demek

Engellemek nedir "Engellemek" ile ilgili cümleler Engelleme : Siyasi kuruluşlar vb.nde tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanun...

Engellenme dayanıklılığı nedir ne demek

Engellenme dayanıklılığı nedir Engellenme dayanıklılığı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Kişilik örgütünde önemli çöküntülere y...

Engellenmek nedir ne demek

Engellenmek nedir "Engellenmek" ile ilgili cümle Engel : Kara yollarının kenarlarına yapılmış olan korkuluk, bariyer. Herhangi bir yolu kapamak için ko...

Engelletmek nedir ne demek

Engelletmek nedir Engelletme : Engelletmek işi Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap. Engelli k...

Engelleyebilmek nedir ne demek

Engelleyebilmek nedir Engelleyebilme : Engelleyebilmek işi Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap. E...

Engelleyici fiyatlandırma nedir ne demek

Engelleyici fiyatlandırma nedir Engelleyici fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yerleşik firma ya da firmaların fiyatlar...

Engelleyici nöron nedir ne demek

Engelleyici nöron nedir Engelleyici nöron; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Renshaw hücresi. Engelleyici : Engelle...

Engelleyim nedir ne demek

Engelleyim nedir Engelleyim; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müş...

Engel aşmak nedir ne demek

Engel aşmak nedir Engel aşmak; Atletizm alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Engelli koşularda, ayak ya da bacağı sarkıtmaksızın, ya...

Engel balığı nedir ne demek

Engel balığı nedir Engel balığı; bir hayvan bilimi terimidir. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handi...

Engel duyumu nedir ne demek

Engel duyumu nedir Engel duyumu; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Görsel herhangi bir uyaranı algılamadan, karşılaşı...

Engel fonksiyonu nedir ne demek

Engel fonksiyonu nedir Engel fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İstemi belirleyen diğer unsurlar sabitken, tüketic...

Engel oturuşu nedir ne demek

Engel oturuşu nedir Engel oturuşu; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Biri yanda öteki önde gergin bacaklarla bü...

Engel yasası nedir ne demek

Engel yasası nedir Engel yasası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İstemi belirleyen diğer unsurlar veri iken, tüketicini...

Hendekli engel koşusu nedir ne demek

Hendekli engel koşusu nedir Hendekli engel koşusu; Atletizm alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Her dönüsünün dördüncü engeli çitli hendekli ...

Kutup engel nedir ne demek

Kutup engel nedir Kutup engel; bir fizik terimidir. Kutup : Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından...

Sterik engel nedir ne demek

Sterik engel nedir Sterik engel; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Aynı moleküldeki komşu grupların uzaydaki konumları se...

Usyarılımlı engel nedir ne demek

Usyarılımlı engel nedir Usyarılımlı engel; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Hastanın davranışının, gerçeklerle ilişkili o...

Engelden sızma nedir ne demek

Engelden sızma nedir Engelden sızma; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Nicem düzeneğinde, üstünden aşmaya dev...

Engelleme bildirisi nedir ne demek

Engelleme bildirisi nedir Engelleme bildirisi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Adı ve çeşidi belirtilen bir belgite ilişkin böl...

Engelleme yöntemi nedir ne demek

Engelleme yöntemi nedir Engelleme yöntemi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Hayvan deneklerde incelenen bir dürtünün gücün...

Engellenme nedir ne demek

Engellenme nedir Engellenme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müş...

Engellenme saldırganlık varsayımı nedir ne demek

Engellenme saldırganlık varsayımı nedir Engellenme saldırganlık varsayımı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Doyurucu bir amaca götüren bir...

Engelletme nedir ne demek

Engelletme nedir Engelletme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müş...

Engelleyebilme nedir ne demek

Engelleyebilme nedir Engelleyebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur,...

Engelleyici nedir ne demek

Engelleyici nedir Engelleyici; Biyoloji, Fiziksel, Fizik, Kimya, Yazın alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatisim o...

Engelleyici gümrük vergileri nedir ne demek

Engelleyici gümrük vergileri nedir Engelleyici gümrük vergileri; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yabancı malların girişini güçleştirmekl...

Engelleyici pazarlama nedir ne demek

Engelleyici pazarlama nedir Engelleyici pazarlama; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yeni bir teknikle piyasaya giren ilk firmanı...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim