Engel nedir "Engel" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kaba, karışık otlar, çalı çırpı. Rakip. Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir geçişi, bir değişimi ya da göçü önleyici erkil sınırı. Hukuki terim anlamı: mâni'. Jeoloji ve yer bi...

 
 
 

Engel deneyi nedir ne demek

Engel deneyi nedir Engel deneyi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Aracın, denetim altında, bir duvara çarptırılarak sağlamlığının denenmesi. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek so...

Engel eğrisi nedir ne demek

Engel eğrisi nedir Engel eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İstemi belirleyen diğer unsurlar sabitken, tüketicinin bir mala olan istemi ile geliri (o dönem yapacağı toplam harcama) arasındaki ilişkiyi g...

Engel katmam nedir ne demek

Engel katmam nedir Engel katmam; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir geçişi ya da bir göçü önleyici ince katman. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap. Engell...

Engel sınavı nedir ne demek

Engel sınavı nedir Engel sınavı; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Yönetmeliklerde belirtilen özürleri dolayısıyle herhangi bir sınava zamanında giremeyeceklerini bildiren ve bu özürleri okul yönetimince kabul edi...

Engel yüksekliği nedir ne demek

Engel yüksekliği nedir Engel yüksekliği; Atletizm alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Engelin yere göre aşılması gereken yüksekliği. Engelli koşularda uygulanan üç ayrı engel yüksekliği şunlardır:. Alçak (low): 200 m. engell...

Engelleme nedir ne demek

Engelleme nedir Biyoloji'deki anlamı: Bir faaliyeti ya da olayı kontrol etme ya da durdurma. İnhibisyon. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Yabancı bir özdek ile tezgenin çalışmasını önieyip tepkimedeki etkisini azaltma. Bilimsel terim anl...

Engelleme vuruşu nedir ne demek

Engelleme vuruşu nedir Engelleme vuruşu; Eskrim alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Karşı saldırının son eyleminden bir kılıçoyunu zaman önce yapılan, engelleyici bir karşı dürtüş ya da vuruş. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesi...

Engellemek nedir ne demek

Engellemek nedir "Engellemek" ile ilgili cümleler Engelleme : Siyasi kuruluşlar vb.nde tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanunların tartışılmasını ve oylanmasını düzenli bir biçimde önlemek, geciktirmek amacıyla yap...

Engel aşmak nedir ne demek

Engel aşmak nedir Engel aşmak; Atletizm alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Engelli koşularda, ayak ya da bacağı sarkıtmaksızın, yarışılan koşak doğrultusunda engelin üzerinden atlamak. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini ...

Engel balığı nedir ne demek

Engel balığı nedir Engel balığı; bir hayvan bilimi terimidir. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap. Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır dü...

Engel duyumu nedir ne demek

Engel duyumu nedir Engel duyumu; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Görsel herhangi bir uyaranı algılamadan, karşılaşılan engelin varlığını sezinleme duyusu. (Genellikle körlerde, bazen de kör olmayanlarda g...

Engel fonksiyonu nedir ne demek

Engel fonksiyonu nedir Engel fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İstemi belirleyen diğer unsurlar sabitken, tüketicinin bir mala olan istemi ile geliri (o dönem yapacağı toplam harcama) arasındaki ilişkiy...

Engel oturuşu nedir ne demek

Engel oturuşu nedir Engel oturuşu; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Biri yanda öteki önde gergin bacaklarla bükük oturma. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz,...

Engel yasası nedir ne demek

Engel yasası nedir Engel yasası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İstemi belirleyen diğer unsurlar veri iken, tüketicinin geliri arttığında gıda mallarına yönelik harcamaların toplam harcamalar içerisindeki pa...

Engelden sızma nedir ne demek

Engelden sızma nedir Engelden sızma; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Nicem düzeneğinde, üstünden aşmaya devinim erkesi yetmese de, nicemsel bir taneciğin bir engelden öbür yana sızabilmesi olayı. ...

Engelleme bildirisi nedir ne demek

Engelleme bildirisi nedir Engelleme bildirisi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Adı ve çeşidi belirtilen bir belgite ilişkin bölüntülü ödemeleri ve kaybolan bir belgitin alış veriş işlemini engellemek ve bunlar üzerin...

Engelleme yöntemi nedir ne demek

Engelleme yöntemi nedir Engelleme yöntemi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Hayvan deneklerde incelenen bir dürtünün gücünü kestirmek için, deneğin, ereğe erişmesini önleyen bir engel karşısında ne denli çabalad...

Engellenme nedir ne demek

Engellenme nedir Engellenme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap. Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim