Enlem nedir Enlem; bir coğrafya terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yeryuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen koşut çemberi ile eşlek ara...

 

Ortalama enlem nedir ne demek

Ortalama enlem nedir Ortalama enlem; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Yer yuvarlağı üzerinde bir nokta için çeşi...

Enlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanlara işaret koymak amacıyle kulaklarını kesmek ya da boynuzunu kertmek. Yorumlamak. Karışlamak, ölçme...

Enlemesine eşlik ikili nedir ne demek

Enlemesine eşlik ikili nedir Enlemesine eşlik ikili; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Veri'nin her damga için doğruluğunun...

Gökada enlemi nedir ne demek

Gökada enlemi nedir Gökada enlemi; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir yıldızın gökada eşleğinden açısal uzakl...

Ateşleme düzenlemesi nedir ne demek

Ateşleme düzenlemesi nedir Ateşleme düzenlemesi; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Patlamalı motorların iyi çalışmasını sağlamak...

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu nedir ne demek

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu nedir Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bankalara ilişkin mevzuat...

Belenlemek nedir ne demek

Belenlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Azarlamak. Şaşkınlıkla karışık korku duymak, irkilmek, ürkmek, uykudan sıçrayarak korku ile uyanmak, afalla...

Birlikte nedenleme nedir ne demek

Birlikte nedenleme nedir Birlikte nedenleme; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: müterâfik kusûr. Nede : Nerede. Nere...

Büllenlemek nedir ne demek

Büllenlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çabalamak. Bülle : Civciv Çabalamak : Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak. Bir işi başarmak için uğraşmak,...

Çemenleme nedir ne demek

Çemenleme nedir Çemen : Bu bitkinin kokulu tohumu. Bu tohumu un durumuna getirip sarımsak, kırmızıbiberle karıştırarak yapılan, genellikle pastırma ü...

Çenlemek nedir ne demek

Çenlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köpek can acısından havlamak, haykırmak. Canı yanan köpek inler gibi ses çıkarmak. Teknik terim anlamı: [bk...

Denlemeğ nedir ne demek

Denlemeğ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kümes hayvanları, kuşlar yerden tahıl tanelerini toplamak, yem yemek. Kümes hayvanları : Etinden, tüyünden,...

Desenleme nedir ne demek

Desenleme nedir Desen : Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir etme. Tahta, çini...

Direnleme nedir ne demek

Direnleme nedir Direnlemek : Dirgenle yaymak. Direnlemek işi...

Dirgenleme nedir ne demek

Dirgenleme nedir Dirgenleme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Dirge : Demet Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan...

Dükenlemek nedir ne demek

Dükenlemek nedir Teknik terim anlamı: Aramak, araştırmak, teftiş etmek, yoklamak. Düke : Boğaya gelmemiş iki üç yaşında dişi dana, düve. Sütleğen deni...

Düzenleme kurulu nedir ne demek

Düzenleme kurulu nedir Düzenleme kurulu; Futbol, Güreş, Eskrim alanlarında kullanılan bir terimdir. Futbol'daki anlamı: Ayaktopu karşılaşmalarını düzenleme...

Düzenlemeci nedir ne demek

Düzenlemeci nedir Güreş terimi olarak anlamı: Güreş karşılaşmalarını düzenleyen ve ilgili işleri yöneten kişi. Osmanlıca Düzenlemeci ne demek? Düzenlem...

Düzenlemek nedir ne demek

Düzenlemek nedir "Düzenlemek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Müzik aletlerini akort etmek. Bozuk bir aracı onarmak, çalışır hale getirmek. Bili...

Enlem dairesi nedir ne demek

Enlem dairesi nedir Enlem dairesi; bir coğrafya terimidir. Enlem : Yer yuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator arasındaki yay ...

Anlık enlem nedir ne demek

Anlık enlem nedir Anlık enlem; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Bir yerin herhangi bir andaki enlemi. Anlı : ...

Yermerkezli enlem nedir ne demek

Yermerkezli enlem nedir Yermerkezli enlem; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Yeryüzündeki bir noktayı merkeze birleşt...

Enlemesine nedir ne demek

Enlemesine nedir Enlemesine; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Enlem : Yer yuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel...

Enlemler nedir Enlemler; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Yeryuvarının eşlek düzlemine koşut düzlemlerle arakesitleri olan...

Akım düzenlemesi nedir ne demek

Akım düzenlemesi nedir Akım düzenlemesi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üreteçten akımsakara giden akımı denetleyerek aşır...

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu nedir ne demek

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu nedir Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bankacılık Düzenleme ve De...

Basınç düzenleme vanası nedir ne demek

Basınç düzenleme vanası nedir Basınç düzenleme vanası; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Basıncın değişmesini önleyen vana. Bu vana ...

Birleştirmelerle düzenleme nedir ne demek

Birleştirmelerle düzenleme nedir Birleştirmelerle düzenleme; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Yinelenen bir dizi ayırma ve bir...

Böğenlemek nedir ne demek

Böğenlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koyun, keçi baharda bulaşacak şekilde sulu pislik yapmak. Böğe : İri ve zehirli örümcek. Geceleri ışığa gel...

Çağrı düzenlemesi nedir ne demek

Çağrı düzenlemesi nedir Çağrı düzenlemesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tahvilleri çıkarana, belirlenmiş koşullar altınd...

Çemenlemek nedir ne demek

Çemenlemek nedir Çemen : Maydanozgillerden, kimyon türü bir bitki (Cuminum cyminum). Bu tohumu un durumuna getirip sarımsak, kırmızıbiberle karıştırar...

Çisenlemek nedir ne demek

Çisenlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yağmur çiselemek. Çisen : İnce yağmur. Sisli ve kapalı havada ince ince yağan yağmur. Çiy Çise : İnce yağmu...

Denlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alay etmek, beğenmemek. Gözetlemek, gözlemek, dikkatle bakmak, takip etmek. Kümes hayvanları, kuşlar yerden...

Desenlemek nedir ne demek

Desenlemek nedir Desen : Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkla...

Direnlemek nedir ne demek

Direnlemek nedir Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı, diren. Yaymak : Birçok kimseye duyurmak. Dağı...

Dirgenlemek nedir ne demek

Dirgenlemek nedir Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı, diren. Yaymak : Birçok kimseye duyurmak. Koyu...

Düzenleme nedir ne demek

Düzenleme nedir "Düzenleme" ile ilgili cümle Güreş terimi olarak anlamı: Güreş karşılaşmalarını düzenleyip yapılmalarını sağlama. Matematik terimi ol...

Düzenleme ortaklık payı nedir ne demek

Düzenleme ortaklık payı nedir Düzenleme ortaklık payı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kent yönetimlerince düzenlemeye konu yapılan ...

Düzenlemecilik nedir ne demek

Düzenlemecilik nedir Düzenleme : Düzenlemek işi, tertip, organizasyon. Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin...

Sosyal Medya'da paylaş