Entel nedir Entel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Entel" ile ilgili cümle Entel ...

 
 
 

Entelekt nedir Entelekt; bir ruh bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Entel : Entelektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli...

Entelektüel nedir ne demek

Entelektüel nedir Entelektüel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Entelektüel" ile ilgili ...

Entelekya nedir ne demek

Entelekya nedir Entelekya; bir felsefe terimidir. kökeni yunanca dilinden gelmektedir. Entel : Entelektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli ola...

Entelozlamak nedir ne demek

Entelozlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İhtiyarlayıp işe yaramayacak hale gelmek. Ente : Yenge. Topraktan yapılmış sapsız çömlek Entel : Entelektüe...

Centella nedir : Asırlık kimse. Yüz yaşında ya da yüz yaşının üstünde kimse. Yüz yaşını aşmış kimse. Yüzyıla ait. Yüzyıllık. Yüz yaşının üzerinde. Y...

Clienteles nedir ne demek

Clienteles nedir clientele : Düzenli müşteri. Değişmeyen müşteri grubu. Sabit müşteri. Wide clientele : Büyük müşteri grubu. Geniş müşteri kitlesi. Pe...

Çentelemek nedir ne demek

Çentelemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yontmak. Pazarlık etmek: Bu işi çok çenteledin ha. Daha ucuza veremem. Çent : Birbirine yapışık iki eşit pa...

Çenteli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köy kızlarının giydiği ön ve arkası kapalı giysi. Çent : Birbirine yapışık iki eşit parçadan meydana gelmiş...

Elementel analiz nedir ne demek

Elementel analiz nedir Elementel analiz; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Maddeyi meydana getiren elementlerin, nitel olarak ...

Elentelen nedir ne demek

Elentelen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Darmadağınık, yıkkın. Darmadağınık : Darmadağın Darmadağın : Çok dağınık ve karışık, darmadağınık, tarumar....

Fixed clientele nedir ne demek

Fixed clientele nedir : Solmaz. Sabitleştirilmiş. Dik. Kararlaştırılmış. Durağan. Fikse. Uçmaz. Oynamaz. Bağlı. Sağlanmış. Clientele : Müşterilerin hepsi. ...

Petenteli nedir ne demek

Petenteli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kavgacı. Becerikli, açıkgöz. Pete : Mendil. Aşık kemiği : Ahmet'le Hasan pete oynuyorlar Peten : Bir tür ku...

Wide clientele nedir ne demek

Wide clientele nedir : İyice. Gen. Açık. Geniş. Geniş bir alanı kaplayan. Vasi. Yaygın. Adamakıllı. Alabildiğine. Clientele : Alıcılar. Müşterilerin hepsi...

Entel takılmak nedir ne demek

Entel takılmak nedir Entel takılmak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Ente : Yenge. Topraktan yapılmış sapsız çömlek Takıl : 1.Buğda...

Entelechy nedir ne demek

Entelechy nedir : Müşteri. Müşteriler. Müvekkiller. Hastalar. Alıcılar. Müşterilerin hepsi. Müşteri topluluğu. İşletmenin bütün müşterileri. Clientel...

Entelektüalizm nedir ne demek

Entelektüalizm nedir Entelektüalizm; bir felsefe terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Entelekt : Anlık. Entel : Sahte aydın. Entelektüel olma...

Entelektüellik nedir ne demek

Entelektüellik nedir "Entelektüellik" ile ilgili cümle örnekleri Entelektüel : Aydın. Fikir sorunlarıyla ilgili. Entelekt : Anlık. Entel : Entelektüel olm...

Entellus nedir : Hidrokotil familyasından sürüngen bir bitki. (botanik) hidrokotil türü sarmaşık cinsinden bitki türü (ayrıca pennywort ve gotu kola...

Acentelik nedir ne demek

Acentelik nedir "Acentelik" ile ilgili cümle örnekleri Acente : Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sü...

Clientele nedir ne demek

Clientele nedir English: This establishment attracts a clientele of both tourists and businessmen. Turkish: Bu şirket hem turistlerden hem de iş...

Çentelek nedir ne demek

Çentelek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değişken hava. Çent : Birbirine yapışık iki eşit parçadan meydana gelmiş olan cisimlerden her biri, fasulye...

Çenteleşmek nedir ne demek

Çenteleşmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pazarlık etmek. Çekişmek, münakaşa etmek. Çent : Birbirine yapışık iki eşit parçadan meydana gelmiş olan ci...

Çentelmek nedir ne demek

Çentelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşılık vermek, isyan etmek: Karşımda ne çentelip duruyorsun. Çent : Birbirine yapışık iki eşit parçadan m...

Elementel gaz nedir ne demek

Elementel gaz nedir Elementel gaz; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Hidrojen, oksijen gibi normal koşullarda gaz halinde ...

Ezentele nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yenilebilen yabani bir bitki. Ezen : Arapça kökenli ezân: ezan. Ezan Yabani : Doğada yaşayan, evcil olmayan...

İrentelemek nedir ne demek

İrentelemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyin üzerine fazlaca düşmek, incelemek, araştırmak. İren : Özgür, hür Araştırmak : Birini veya bir şey...

Tenteli nedir Tenteli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tenteli" ile ilgili cümle örnekleri Tente : Genellikle güneşten kor...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim