Environment nedir ne demek

Environment nedir English: Our company is going to be left behind too if we don't create an environment in which we can get instant Internet access. ...

 
 
 

Environment minister nedir ne demek

Environment minister nedir : Civar. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Vasat. Ortam. Ayırıcı toplumsal özellikleri bulu...

Environment policy nedir ne demek

Environment policy nedir : Bireyi etkileyen canlı ve cansız varlıklar ile bütün güç ve koşulların toplamı. organizmayı içten ya da dıştan uyaran şeylerin topl...

Environment study nedir ne demek

Environment study nedir : Bir organizmanın veya bir parçasının üzerinde etki yapan dış etkenler topluluğu. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, veterinerlik, jeoloj...

Environment theory nedir ne demek

Environment theory nedir : Çevre. Bir organizmanın veya bir parçasının üzerinde etki yapan dış etkenler topluluğu. Bir tortulanma yerinde, etkiyen koşulların ...

European environment agency nedir ne demek

European environment agency nedir : Avrupalı. Avrupa'ya ait. Biseksüel. Avrupa'ya özgü. Avrupa. Alafranga. Avrupa ile ilgili. Frenk. Avrupai. Environment : Etraf. Bilg...

United nations environment program nedir ne demek

United nations environment program nedir : Ortak amaçlı. Birleştirilmiş. Birleşmiş. Bir. Birleşik. Nations : Akvam. Ulus. Millet. [#Environment : Bir organizmanın veya bir pa...

Abiotic environment nedir ne demek

Abiotic environment nedir : Canlılık göstermeyen, cansız. Yaşamayan. Abyotik. Çevredeki su ve toprak gibi cansız maddeler. Biyolojik olmayan. İnorganik. Abiyot...

Adaptability to environment nedir ne demek

Adaptability to environment nedir : Uyumluluk. Bireyin çevresel etken ve değişkenliğe ayak uydurma gücü. Uyarlanırlık. Uyarlama yeteneği. Adapte olabilirlik. Uyma yete...

Business environment nedir ne demek

Business environment nedir : Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Ticaret. Faaliyet. Mesele. Tecimevi. Tecimsel nitelikte yapılan işle...

Distributed computing environment nedir ne demek

Distributed computing environment nedir : Dağınık. Dağıtılmış. Bölünmüş. Dağıtık. Dağıtımlı. Dağılmış. Yayılmış. Dağıtılan. Kısımlanmış. Yayık. Computing : Hesaplayan. Sayma...

Ecological environment nedir ne demek

Ecological environment nedir : Çevrebilimsel. Ekolojik. Ekolojikal. Çevre. Environment : Civar. Bir organizmanın ya da bir parçasının üzerinde etki yapan dış etke...

Eolian environment nedir ne demek

Eolian environment nedir : Rüzgar oluşumu. Eolyen. Rüzgardan oluşan. Environment : Ortam. Muhit. Bir tortulanma yerinde, etkiyen koşulların ve güçlerin toplul...

External environment nedir ne demek

External environment nedir : Bir oluşumun dış kısmı. Eksternal. Dışta veya dışa yakın. Dışa ait. Dışa değin. Yüzeysel. Yabancı ülkelerle olan. Dıştan. Dışta ya ...

Fluvial environment nedir ne demek

Fluvial environment nedir : Irmakla ilgili. Nehir+. Irmak ile ilgili. Irmak+. Flüviyal. Irmakyaşar. Nehirle ilgili. Nehirle ilişkili. Nehre ait. Irmaklara ait....

Initial environment nedir ne demek

Initial environment nedir : İlk harf. Paraf. Baştaki. Paraflamak. Birinin adı veya soyadının baş harfi. İlksel. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Baş. ...

Lacustrine environment nedir ne demek

Lacustrine environment nedir : Göl. Gölle ilgili. Gölde olan. Gölsel. Gölde yaşayan. Gölcül. Göle ait. Environment : Civar. Muhit. Ortam. Çevre. Canlıların içinde...

Learning environment nedir ne demek

Learning environment nedir English: This is a good learning environment. Turkish: Bu iyi bir öğrenme ortamıdır. : Öğrenme. Kavramsal düzenlemeler yapma sür...

Luminous environment nedir ne demek

Luminous environment nedir : Ziyadar. Işık saçan. Açık. Karanlıkta kendiliğinden parlayan. Karanlıkta ışık saçan (fosforlu boya gibi). Işıkla yayılan. Işık çıka...

Marine environment nedir ne demek

Marine environment nedir : Denize ait. Deniz kuvvetlerine ait. Bahri. Deniz askeri. Denizci. Denizciliğe ait. Denizcilik. Denizsel. Deniz piyadesi. Deniz. Env...

Environment friendly nedir ne demek

Environment friendly nedir : Civar. Ortam. Bir organizmanın ya da bir parçasının üzerinde etki yapan dış etkenler topluluğu. Muhit. Bireyi etkileyen canlı ve ca...

Environment law nedir ne demek

Environment law nedir : Etraf. Civar. Çevre. Bir tortulanma yerinde, etkiyen koşulların ve güçlerin topluluğu. Ortam. Bireyi etkileyen canlı ve cansız varl...

Environment of folklore nedir ne demek

Environment of folklore nedir : Ortam. Bir tortulanma yerinde, etkiyen koşulların ve güçlerin topluluğu. Bir organizmanın ya da bir parçasının üzerinde etki yapan ...

Environment problems nedir ne demek

Environment problems nedir : Bir tortulanma yerinde, etkiyen koşulların ve güçlerin topluluğu. Canlıların içinde yaşadıkları ortam ve bu ortamlardaki çeşitli fa...

Environment subsystem nedir ne demek

Environment subsystem nedir : Ayırıcı toplumsal özellikleri bulunan ve bireyleri kuşatarak biçimlenmelerinde köklü bir üstlencesi bulunan ekinsel ya da yersel al...

Environment variable nedir ne demek

Environment variable nedir : Civar. Bir organizmanın veya bir parçasının üzerinde etki yapan dış etkenler topluluğu. Bir tortulanma yerinde, etkiyen koşulların ...

Un conference on environment and development nedir ne demek

Un conference on environment and development nedir : United nations. 1945'te barış güvenlik ve uluslararası işbirliğini artırmak ve insanlığı geliştirmek üzere kurulan uluslararası örg...

United nations environment programme nedir ne demek

United nations environment programme nedir : Bir. Birleşik. Birleştirilmiş. Birleşmiş. Ortak amaçlı. Nations : Millet. Akvam. Ulus. [#Environment : Çevre. Bir tortulanma yerind...

Abysal environment nedir ne demek

Abysal environment nedir : Muhit. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Ortam. Bir organizmanın ya da bir parçasının üze...

Bathyal environment nedir ne demek

Bathyal environment nedir : Batiyal. Batyal. 2000-4000 m arasındaki bir derinlikteki deniz zemininde yaşayan veya bu bölgeye ait olan. Göllerin ve okyanusların...

Develop environment nedir ne demek

Develop environment nedir : Açınmak. Tab etmek. İlgi göstermek. Gelişmek. Geliştirmek. Açınım yapmak. Bilgisayar, uzay alanlarında kullanılır. Artırmak. Şekill...

Dos environment nedir ne demek

Dos environment nedir : Bir bilgisayar işletim sistemi türü (bilgisayar). Disk işletim sistemi. Disk operating system (disk işletim sistemi). Drahoma. Çeyi...

Economics of environment nedir ne demek

Economics of environment nedir : Ülke ekonomisi. Toplumların üretim, değişim, bölüşüm, tüketim yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalı. İktisat. Tutumbilim. İkt...

Error locating system environment nedir ne demek

Error locating system environment nedir : Suç. Bir niceliğin gerçek değeri ile ölçülen değer arasındaki fark. Doğabilimsel ölçümlerde ölçü aygıtlarından, insan değerlendirme...

Firm environment nedir ne demek

Firm environment nedir : Sağlamlaşmak. Kararlı. Kesin. Katı. Metin. Sağlam. Emin. Değişmez. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Tecim adı. Environment ...

Geographical environment nedir ne demek

Geographical environment nedir : Coğrafya ile ilgili. Coğrafi. Yercil. Coğrafik. Yöresel. Environment : Çevre. Vasat. Mekan. Bireyi etkileyen canlı ve cansız varlık...

Internal environment nedir ne demek

Internal environment nedir : İçsel (akıl sağlığı vb). Bir kelimenin ön ve son sesleri dışında kalan ve o kelimenin içinde bulunan ses veya sesler: kol (k-o-l), ...

Lagoonal environment nedir ne demek

Lagoonal environment nedir : Lagün gibi. Lagüne ait. Lagüna benzeyen. Lagün ile ilgili. Environment : Ayırıcı toplumsal özellikleri bulunan ve bireyleri kuşatar...

Littoral environment nedir ne demek

Littoral environment nedir : Gelgitin güçlü olduğu yerlerde, bu olayın etkisi altında kalan kıyının ön bölümü. Sahil. Yalı boyu. Kıyı. Environment : Vasat. Muhi...

Manufacturing environment nedir ne demek

Manufacturing environment nedir : Fabrikasyon. Üretme. Yapımcılık. İktisat, veterinerlik alanlarında kullanılır. Üretim. Yapım. İşleme. Uydurmak. İmalat. Üretmek. En...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim