Equation nedir English: This differential equation can be easily solved by Laplace transform. Turkish: Bu diferansiyel denklemler Laplace dönüş...

 
 
 

Equation editor help topics nedir ne demek

Equation editor help topics nedir Equation : Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında kullanılır. Eşitlik. Denkle. Denklik. Muadele. Eşitleme. Bir kimyasal tepkinmeye gi...

Equation for coefficient of ambiguity nedir ne demek

Equation for coefficient of ambiguity nedir Equation : Denklik. Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında kullanılır. Denkle. Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı si...

Equation in three unknowns nedir ne demek

Equation in three unknowns nedir Equation : Denkle. Denge. Denklik. Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı simgesel anlatım, bk. denklem. Eşitlik. Muadel...

Equation of equilibrium nedir ne demek

Equation of equilibrium nedir Equation : Eşitlik. Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı simgesel anlatım, bk. denklem. Denkle. Denge. Bilgisayar, eko...

Equation of motion nedir ne demek

Equation of motion nedir Equation : Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında kullanılır. Denge. Muadele. Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basamaklard...

Equation of the third degree nedir ne demek

Equation of the third degree nedir Equation : Eşitlik. Denkle. Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında kullanılır. Muadele. Denge. Denklik. Bir kimyasal tepkinmeye giren...

About microsoft equation editor nedir ne demek

About microsoft equation editor nedir About : İlgili. Yanında. Ötede beride. Takriben. Şuraya buraya. Tahminen. Civarında. Orada burada. Şuralarda. Konusunda. Microsoft : ...

Counting with regression equation method nedir ne demek

Counting with regression equation method nedir Counting : Saymaca. Gereçlerin nicelik ya da değerinin edimli olarak sayılması ve bu düzende sayımı yapılmış olan her gerecin niceliğ...

Enter equation number nedir ne demek

Enter equation number nedir Enter : Deftere yazmak. Sınava girmek. Üyesi olmak. Sahneye çıkmak. Katılmak. Kaydolmak. İçeri girmek. İçeriye girmek. Yazmak. Girmek...

Microsoft equation editor nedir ne demek

Microsoft equation editor nedir Microsoft : 1975 yılında bill gates ve paul allen 'in başlattıkları washington (abd) eyaleti merkezli kişisel ve iş bilgisayarları iç...

Adiabatic equation nedir ne demek

Adiabatic equation nedir Adiabatic : Isı iletmeyen. Isıalışverişsiz. Isı almaz. Isıgeçirmez. Dışarısıyla herhangi bir özdek ya da erke iletimi olmadan yapılan...

Adjustment equation nedir ne demek

Adjustment equation nedir Adjustment : Düzenleme. Alışma. Uydurma. Bireyin çevreyle olan ilişkisinde sorun yaratmayan denge durumu ya da bir bününü oluşturan ö...

Algebraic equation nedir ne demek

Algebraic equation nedir Algebraic : Kümel. Cebir. Cebirsel. Sayı kümelerine ve bu kümeler üzerindeki işlemlere ilişkin olan. Equation : Denklik. Denkle. Bir ...

Auxiliary equation nedir ne demek

Auxiliary equation nedir Auxiliary : Yan. Destek. Muavin. Yedek. Tali. Yardımcı. İkincil. Equation : Muadele. Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basa...

Behavioral equation nedir ne demek

Behavioral equation nedir Behavioral : Davranışla ilgili. Davranışsal. Davranış. Behavyoral. Equation : Denklik. Denkle. Muadele. Bilgisayar, ekonomi, kimya al...

Binomial equation nedir ne demek

Binomial equation nedir Binomial : İkiterimli. İki terimli. Binom. İki isimli. Equation : Denklem. Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında kullanılır. Bir kim...

Cambridge equation nedir ne demek

Cambridge equation nedir Cambridge : Ohio eyaletinde şehir. Minnesota eyaletinde şehir. Maine eyaletinde yerleşim yeri. İowa eyaletinde şehir. Cambridge şehri...

Characteristic equation nedir ne demek

Characteristic equation nedir Characteristic : Vasıf. Bir nesnenin gözlenmeye, bölütlenmeye ve çözümlenmeye elveren ayırıcı özellikleri, bk. bölütleme, küme (sayım...

Colour equation nedir ne demek

Colour equation nedir Colour : Boya. Renk duyumu. İçyüzü. Etkilemek. Renk vermek. Dış görünüş. Coşkunluk. Yüz rengi. Maske. Equation : Bilgisayar, ekonomi,...

Equation editor nedir ne demek

Equation editor nedir Equation : Denkle. Denklem. Eşitlik. Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı simgesel anlatım, bk. denklem. Bir kimyasal ...

Equation editor embedder nedir ne demek

Equation editor embedder nedir Equation : Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı simgesel anlatım, bk. denklem. Muadele. Bilgisayar, ekonomi, kimya ala...

Equation editor server nedir ne demek

Equation editor server nedir Equation : Muadele. Eşitlik. Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basamaklarda yer alan özdeklerin değişimlerini nicel olarak ...

Equation in one unknown nedir ne demek

Equation in one unknown nedir Equation : Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında kullanılır. Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı simgesel anlatım, b...

Equation in two unknowns nedir ne demek

Equation in two unknowns nedir Equation : Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında kullanılır. Denkle. Muadele. Denklem. Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara b...

Equation of fisher nedir ne demek

Equation of fisher nedir Equation : Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basamaklarda yer alan özdeklerin değişimlerini nicel olarak gösteren anlatım t...

Equation of state nedir ne demek

Equation of state nedir Equation : Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı simgesel anlatım, bk. denklem. Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında ...

Equation of time nedir ne demek

Equation of time nedir Equation : Eşitleme. Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basamaklarda yer alan özdeklerin değişimlerini nicel olarak gösteren...

Characteristic equation of a matrix nedir ne demek

Characteristic equation of a matrix nedir Characteristic : Ayırt edici özellik. Nitelik. Hususiyet. Vasıf. Belirtken. Özgü. Karakteristik. Kişisel özellik. Ayrıt. Alamet. Equa...

Display equation on chart nedir ne demek

Display equation on chart nedir Display : Görüntü. Büyük puntolarla basmak. Ekran. Sergileme. Göz önüne sermek. Sergi. Görüntü birimi. Gösteriş yapmak. Göstermek. Eq...

Homogeneous equation system nedir ne demek

Homogeneous equation system nedir Homogeneous : Aynı yapılı olan. Yapısı ve özellikleri her yerinde özdeş olan (özdek). aynı dereceli ya da aynı boyutlu olan. Fizik, k...

Single equation structural model nedir ne demek

Single equation structural model nedir Single : Tek kişilik oda. Münferiden. Yalınkat (çiçek). Dönüş bileti. Evlenmemiş kimse. Gidiş bileti. Teklemek. Tek gidiş bileti. Tek...

Adjoint equation nedir ne demek

Adjoint equation nedir Adjoint : Eklenik. Sınırdaş. Ek. Mücavir. Her öğenin eş çarpanı ile değiştirildiği matrisin yeniden düzenlenmesi. Yardımcı. Fizik, ki...

Affine equation nedir ne demek

Affine equation nedir Affine : Sonlu miktarlara sonlu değerler bölüştürmek (matematik). Afine etmek. Afin. Equation : Denklik. Eşitlik. Denge. Denklem. Eşi...

Autoregressive equation nedir ne demek

Autoregressive equation nedir Autoregressive : Kendiyle bağlaşımlı. Özbağlanımlı. Gelecekteki verileri tahmin etmeye temel olacak geçmiş istatistikler kullanımı (t...

Balanced equation nedir ne demek

Balanced equation nedir Balanced : Muvazeneli. Muadil. Eşit. Müsavi. Dengelenmiş. Aklı başında. Denk. Denkleşmiş. Aklıbaşında. Dengeli. Equation : Denklem. E...

Bellman equation nedir ne demek

Bellman equation nedir Bellman : Çan çalan tellal. Valiz taşıyan otel görevlisi. Tellal. Equation : Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı simg...

Biquadratic equation nedir ne demek

Biquadratic equation nedir Biquadratic : Dördüncü kuvvetten olan. Dörtlenik. Çifte kuadratik. 4'üncü kuvvetten olan (matematik). Equation : Bir kimyasal tepkinm...

Cauchy riemann equation nedir ne demek

Cauchy riemann equation nedir Equation : Denge. Denklem. Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında kullanılır. Denkle. Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki y...

Chemical equation nedir ne demek

Chemical equation nedir Chemical : Kimyasal (madde). Kemikal. Kimya bilimiyle ilgili olan. Kimyasal atık. Kimya. Kimyasal. Kimyevi. Şimik. Kimyasal madde. Eq...

 

Copyright © 2007-2018 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim