Equivocal nedir ne demek

Equivocal nedir English: Research in this area is somewhat equivocal.Turkish: Bu konuda yapılan araştırma oldukça şüpheli. : Tereddüt. İki veya...

 
 
 

Equivocally nedir ne demek

Equivocally nedir : Açıkça. Başka manaya gelmeksizin. Belli bir şekilde. Su götürmez bir şekilde. Açık bir şekilde. Kesin surette. Tartışmasız bir biçi...

Unequivocal nedir ne demek

Unequivocal nedir denial : Açık ret. Açık inkar. Bir şeyi şüphesiz istememe. Unequivocally : Açıkça. Tartışmasız bir biçimde. Başka manaya gelmeksizin....

Unequivocally nedir ne demek

Unequivocally nedir committed : Açıkça teslim olmuş. Bütünüyle telim olmuş. Tamamen adanmış. Tamamen mecbur edilmiş. Unequivocal denial : Bir şeyi şüphes...

Unequivocalness nedir ne demek

Unequivocalness nedir denial : Açık inkar. Açık ret. Bir şeyi şüphesiz istememe. Unequivocal : Net. Anlaşılır. Anlamı açık. Dolaysız. Tartışmasız. Kesin. S...

Equivocalities nedir ne demek

Equivocalities nedir : Kuşkululuk. İki manalılık. Karar verilmemiş olma durumu. Belirsizlik. Şüphelilik. İki veya daha fazla muhtemel anlamı olma durumu. ...

Equivocality nedir ne demek

Equivocality nedir : İki manalılık. İki veya daha fazla muhtemel anlamı olma durumu. Tereddüt. Kararsızlık. Kuşkululuk. İki veya daha fazla anlamlılık. ...

Equivocalness nedir ne demek

Equivocalness nedir : Belirsiz olmama durumu. Açık olma durumu. Açıklık. Kesinlik. Katiyet. Equivocal : Lastikli (argo terim). Belirsiz. (sözcük) iki anl...

Unequivocal denial nedir ne demek

Unequivocal denial nedir : Dolambaçsız. Kesin. Net. Açık. Anlaşılır. Dolaysız. Tartışmasız. Anlamı açık. Samimi. Denial : Reddetme. Bir yanıtlayıcının, olan b...

Unequivocally committed nedir ne demek

Unequivocally committed nedir : Su götürmez bir şekilde. Tartışmasız bir biçimde. Başka manaya gelmeksizin. Kesin surette. Açıkça. Açık bir şekilde. Belli bir şeki...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim