Erke nedir Erke; bir fizik terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Erkek Fazla nazlı ve serbest büyüyen çocuk. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Tanecik...

 
 
 

Erke atlaması nedir ne demek

Erke atlaması nedir Erke atlaması; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Uyarık duru erkelerinin, özdecik içinde ...

Erke denkliği nedir ne demek

Erke denkliği nedir Erke denkliği; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Termodinamiğin birinci yasasına göre, bir dizgeye gir...

Erke düzeyi nedir ne demek

Erke düzeyi nedir Erke düzeyi; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin ya da bir çekirdeğin nicemler kuramına ...

Erke eşbölüşümü nedir ne demek

Erke eşbölüşümü nedir Erke eşbölüşümü; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Isıl dengedeki bir doğabilimsel yapıda, erkinlik derecesi...

Erke korunum yasası nedir ne demek

Erke korunum yasası nedir Erke korunum yasası; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Erkenin yoktan var edilemediği, ya da var olan ...

Erke yitimi nedir ne demek

Erke yitimi nedir Erke yitimi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Erkenin yararlanılamaz biçimlere dönüşümü. Yiti : Çok acı ya ...

Eşit erke tayfı nedir ne demek

Eşit erke tayfı nedir Teknik terim anlamı: Dalga boyu foksiyonunda tayfsal erke yoğunluğu, bütün görünen alan boyunca değişmeyen bir kaynağın tayfı. Erke :...

Çekirdeksel erkil erke nedir ne demek

Çekirdeksel erkil erke nedir Çekirdeksel erkil erke; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir çekirdekte, çekirdekaltı tanecikler arasındaki...

Erkil erke nedir ne demek

Erkil erke nedir Erkil erke; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir dizgenin konumu ya da hâliyle ilgili, dizgeyi bu konuma, b...

Isıl erke nedir ne demek

Isıl erke nedir Isıl erke; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Belli sıcaklıkta (T), özdecik başına düşen o...

İç erke nedir ne demek

İç erke nedir İç erke; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir nesneyi oluşturan özdecikterin, yerlerine ve nesne içindeki de...

Öğeciksel erke nedir ne demek

Öğeciksel erke nedir Öğeciksel erke; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir öğenin öğecik çekirdeğinin parçalanmasıyla ortaya çıka...

Özgür erke nedir ne demek

Özgür erke nedir Özgür erke; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Dizgenin iş yapabilme yeteneğini gösteren durum izlevi. ...

Erkeç nedir Yerel Türkçe anlamı: Keçi sürüsünün başından giden iri ve güzel yapılı, erkek keçi. Üç ya da dört yaşlarında olan enenmiş erkek keçi....

Erkeg nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Erkek. Erke : Enerji. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü Erkeg şehsi : Erkek kılı...

Erkeğimsi nedir ne demek

Erkeğimsi nedir Erkeğimsi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Erkeksi : Erkeği andıran, erkeğe benzeyen, erkek gibi, erkeğimsi, ...

Erkek ağaç nedir ne demek

Erkek ağaç nedir Teknik terim anlamı: Yemiş vermeyen ağaç. Ağaç : Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar y...

Erkek bakır nedir ne demek

Erkek bakır nedir Erkek : Sert, kolay bükülmez. Sözüne güvenilir, mert. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Girintili ve çıkın...

Erkek berberi nedir ne demek

Erkek berberi nedir Erkek : İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sözüne güvenilir, mert. Koca. Sperma oluşturan organizma. Yetişk...

Erke aktaranı nedir ne demek

Erke aktaranı nedir Erke aktaranı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Uyarılmış hal erkesinin bir özdecik içinde, bir eksicikten ...

Erke aralığı nedir ne demek

Erke aralığı nedir Erke aralığı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Birbirine yakın erkelerden oluşmuş bir d...

Erke dağılımı nedir ne demek

Erke dağılımı nedir Erke dağılımı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Sayıtım düzeneği kurallarına göre, beli...

Erke dönüşümü nedir ne demek

Erke dönüşümü nedir Erke dönüşümü; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Erkenin bir durumdan bir başkasına, örneğin, elekt...

Erke eşbölümü nedir ne demek

Erke eşbölümü nedir Erke eşbölümü; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Nicemsiz sayıtım düzeneğine göre, belir...

Erke kortunumu yasası nedir ne demek

Erke kortunumu yasası nedir Erke kortunumu yasası; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Yalıtılmış, bir dizgede toplam erkenin değişmediğin...

Erke nicemi nedir ne demek

Erke nicemi nedir Erke nicemi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin bir halden başka birine geçtiği sırada saldığı ya...

Bağıl tayfsal erke dağılışı nedir ne demek

Bağıl tayfsal erke dağılışı nedir Teknik terim anlamı: Bir ışınımın tayfsal niteliklerinin (bir ışığın), bir erke büyüklüğünün (ışınlılık gibi) tayfsal yoğunluğunun ta...

Çekirdeksel erke nedir ne demek

Çekirdeksel erke nedir Çekirdeksel erke; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Öğecik çekirdeklerinin bölünme, kaynaşma ya da parçalanma...

Devimsel erke nedir ne demek

Devimsel erke nedir Devimsel erke; Fiziksel, Fizik, Kimya, Astronomi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Taneciğin hızından ileri gel...

Erkin erke nedir ne demek

Erkin erke nedir Erkin erke; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir tepkileşim sonucu çıkan ürünler ile birlikte görülen ve ku...

Işıyan erke nedir ne demek

Işıyan erke nedir Işıyan erke; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir ışınımın taşıdığı erke tutarı. Işıyan : Işınım yapan Erke ...

İşleysel erke nedir ne demek

İşleysel erke nedir İşleysel erke; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Yalıtılmış bir dizgeinin erkil erkesi ile devimsel erkisi to...

Özgül erke nedir ne demek

Özgül erke nedir Özgül erke; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin birim kütlesinin iç erkesi. Erke : Enerji. Pozitif...

Erkecük nedir Teknik terim anlamı: Küçük erkek, delikanlı. Erke : Enerji. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü Delikanlı : ...

Erkeçsakalı nedir ne demek

Erkeçsakalı nedir Erkeçsakalı; bir bitki bilimi terimidir. Keçisakalı : Gülgillerden, beyaz veya pembe çiçekli, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştiri...

Erkeg şehsi nedir ne demek

Erkeg şehsi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Erkek kılığı. Erkeg : Erkek Erke : Enerji. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü. Kı...

Erkek nedir "Erkek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Erkek Beş yaşından yukarı olan tüylü erkek deve. Ana ark, en geniş su yolu. Bir yaşı...

Erkek anahtar nedir ne demek

Erkek anahtar nedir Erkek anahtar; bir teknik terimidir. Erkek : Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Sperma olu...

Erkek bale dansçısı nedir ne demek

Erkek bale dansçısı nedir Erkek bale dansçısı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Balede dans eden erkek sanatçı. Bale : Belli ha...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim