Esop nedir English: The box contains a Mesopotamian statue. Turkish: Kutu bir Mezepotamya heykeli içermektedir. English: The earliest civilizations arose in Mesopotamia. Turkish: En eski uygarlıklar Mezopotamya'da ortaya çı...

 
 
 

Esophageal dilatation nedir ne demek

Esophageal dilatation nedir : Özofajeal. Özofajiyal. Yemek borusuna ait. Özofagusa ait. Yemek borusu ile ilgili. Dilatation : Bir delik veya borusal bir yapının genişlemesi, dilatasyon, ekspansiyon, ektazi. Dilatasyon. Kayaç taneciklerinin güneş ısıs...

Esophageal diverticulum nedir ne demek

Esophageal diverticulum nedir : Özofajiyal. Yemek borusuna ait. Özofagusa ait. Yemek borusu ile ilgili. Özofajeal. Diverticulum : Divertikülüm. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Divertikel. Çıkmaz. Kolondaki küçük geniş keseler. Ayrılan yo...

Esophageal fistula nedir ne demek

Esophageal fistula nedir : Özofajeal. Özofagusa ait. Yemek borusu ile ilgili. Yemek borusuna ait. Özofajiyal. Fistula : Fistül (medikal tıp terimi). Çıban. Akarca. Deri yüzeyi ile vücut boşlukları arasında oluşan anormal kanal. Fistül. Akınak. İki...

Esophagealstethoscope nedir ne demek

Esophagealstethoscope nedir Sözcükler, direkt olarak Esophagealstethoscope ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir ta...

Esophagismus nedir ne demek

Esophagismus nedir : Özefagus spazmı. Özofagus spazmı. Yemek borusu spazmı. Yemek borusu kaslarının anatomik bir bozukluk olmaksızın geçici kontraksiyonu, özofagus spazmı, özofagismus. Esophagi : Gırtlak. Yemek borusu. Yutak. Boğaz. [#Esopha...

Esophagocele nedir ne demek

Esophagocele nedir : Mideyi çıkardıktan sonra yemek borusunun onikiparmak bağırsağına anastomoz edilmesi. Özofagoduodenostomi. Özofagoduedonestomi. Esophagoenterostomy : Özofagoenterostomi. [#Esophagogastric junction : (tıp) yemek borusu ve ...

Esophagogastric junction nedir ne demek

Esophagogastric junction nedir : Bağlantı noktası. Birleştirme. Kesişim noktası. Dörtyol ağzı. Kesişme noktası. Kıvrımların ya da kıvrım dizgelerinin birleştiği yer. Bilgisayar, fizik, jeoloji alanlarında kullanılır. Yol ağzı. Bağlama. Buat. Adjunction ...

Esophagogram nedir ne demek

Esophagogram nedir : Özofagografi. Yemek borusuna kontrast madde verilmesinden sonra radyografik görüntüsünün alınması. Özofagografl. Özofagusun baryumlu tetkiki. Esophagogastric junction : (tıp) yemek borusu ve mide epitelyumu arasındaki ba...

Esophagal nedir ne demek

Esophagal nedir : Gastroözofagal disfaji. Yemek borusunun mideye açıldığı büzgendeki görev bozukluğundan kaynaklanan yutma güçlüğü. Gastroesophagal invagination : Tüm midenin yemek borusu içine girmesi. iri cüsseli ırk köpeklerin yavrular...

Esophageal nedir ne demek

Esophageal nedir dilatation : Yemek borusu lümeninin daralmasını takiben, daralan bölgenin ön bölümünde meydana gelen genişleme, özofagus dilatasyonu, dilatasyo özofagi. Yemek borusu genişlemesi. Özofagus dilatasyonu. Esophageal diverticul...

Esophageal diverticulae nedir ne demek

Esophageal diverticulae nedir : Özofagusa ait. Yemek borusuna ait. Yemek borusu ile ilgili. Özofajiyal. Özofajeal. Esophageal dilatation : Yemek borusu lümeninin daralmasını takiben, daralan bölgenin ön bölümünde meydana gelen genişleme, özofagus dilat...

Esophageal ectasia nedir ne demek

Esophageal ectasia nedir : Özofajeal. Yemek borusu ile ilgili. Özofagusa ait. Yemek borusuna ait. Özofajiyal. Ectasia : Ektazi. Genişleme. [#Esophageal dilatation : Yemek borusu lümeninin daralmasını takiben, daralan bölgenin ön bölümünde meydana ...

Esophageal obstruction nedir ne demek

Esophageal obstruction nedir : Yemek borusuna ait. Özofajeal. Özofajiyal. Yemek borusu ile ilgili. Özofagusa ait. Obstruction : Engel. Arıza. Tıkanma, tıkama, tıkanıklık, mani, engel. Engel olma. Kapama. Engellenme, tıkanma veya kapanma. Blokaj. Tıkan...

Esophagi nedir : Yemek borusu spazmı. Özofagismus. Esophagitis : Yemek borusu tahrişi. Yemek borusu iltahabı. Özefagus yangısı. Özofajit. Özofagusun özellikle ilaçlara ve radyasyona bağlı iltihabı. [#Reflux esophagitis : Refluks özofagit...

Esophagitis nedir ne demek

Esophagitis nedir esophagitis : Refluks özofagitis. Yemek borusu büzgeninin işlevsel bütünlüğünün bozulması sonucu mide asidinin ve pepsinin, yemek borusu mukozasında oluşturduğu hiperemi, çizgi tarzında ülserler ve erozyonlarla belirgin pa...

Esophagoduodenostomy nedir ne demek

Esophagoduodenostomy nedir Sözcükler, direkt olarak Esophagoduodenostomy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerin...

Esophagogastroduodena nedir ne demek

Esophagogastroduodena nedir Sözcükler, direkt olarak Esophagogastroduodena ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Salhane. Kesim...

Esophagography nedir ne demek

Esophagography nedir : Yemek borusundan alınan radyografik görüntü. Özofagogram. Sözcükler, direkt olarak Esophagography ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Abattoir : Hayvanların etl...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim