Etki nedir "Etki" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Eziyet, sıkıntı, aşırı güçlük. Büyü. Felsefi anlamı: Bir şeyin verdiği izlenim. (Ör. Etk...

 
 
 

Etki karışımı nedir ne demek

Etki karışımı nedir Etki karışımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) İşlem sayısının artması dolayıs...

Etki tepki nedir ne demek

Etki tepki nedir Etki tepki; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: İki nesnenin birbirlerine karşılıklı olarak uyguladıkları eşit...

Etki yaygınlığı nedir ne demek

Etki yaygınlığı nedir Etki yaygınlığı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bir tepkinin sonuçlarının doyurucu oluşu ya da ...

Çevresel etki değerlendirmesi nedir ne demek

Çevresel etki değerlendirmesi nedir Çevresel etki değerlendirmesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belirli bir proje veya gelişmenin çe...

Farmakolojik etki zıtlığı nedir ne demek

Farmakolojik etki zıtlığı nedir Farmakolojik etki zıtlığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Almaç engellenmesi. Farma : Gi...

Kütleler etki yasası nedir ne demek

Kütleler etki yasası nedir Kütleler etki yasası; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Belirli bir sıcaklıkta, başlangıçta alınan özde...

Antibiyotik sonrası etki nedir ne demek

Antibiyotik sonrası etki nedir Antibiyotik sonrası etki; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Antimikrobik ilaca maruz kaldık...

Bileşik etki nedir ne demek

Bileşik etki nedir Bileşik etki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir toplumsal olay üzerinde birden çok etkenin bi...

Bozucu etki nedir ne demek

Bozucu etki nedir Bozucu etki; bir fizik terimidir. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir s...

Elektrotrop etki nedir ne demek

Elektrotrop etki nedir Elektrotrop etki; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalp kası zarının sükûn potansiyelinin ...

Farmakodinamik zehirli etki nedir ne demek

Farmakodinamik zehirli etki nedir Farmakodinamik zehirli etki; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İşlevsel zehirli etki. Farma ...

Fidbek etki nedir ne demek

Fidbek etki nedir Fidbek etki; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Başa tepki. Etki : Bir kimse veya nesnenin b...

Fotokimyasal etki nedir ne demek

Fotokimyasal etki nedir Fotokimyasal etki; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Işığın yol açtığı kimyasal değişiklikler. Fotokimy...

Gecikmeli etki nedir ne demek

Gecikmeli etki nedir Gecikmeli etki; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir fonsiyonel ilişkide bağımsız değişkende ortaya ç...

Isılmıknatıssal etki nedir ne demek

Isılmıknatıssal etki nedir Isılmıknatıssal etki; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Mıknatıssal alanın bir iletkendeki ısı akımına ya da...

Işılmıknatıssal etki nedir ne demek

Işılmıknatıssal etki nedir Işılmıknatıssal etki; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Kimi özdeklerin mıknatıssal alınganlığına ışığın etk...

İmmünosüpresif etki nedir ne demek

İmmünosüpresif etki nedir İmmünosüpresif etki; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağışıklık sistemi baskılayıcı etki....

İnsüline duyarlılığı artırıcı etki nedir ne demek

İnsüline duyarlılığı artırıcı etki nedir İnsüline duyarlılığı artırıcı etki; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Siglitazon, pioglitaz...

Kalıcı nörotoksik etki nedir ne demek

Kalıcı nörotoksik etki nedir Kalıcı nörotoksik etki; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Amfetamin ve metilamfetamin gibi ...

Etki alanı nedir ne demek

Etki alanı nedir Etki alanı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kentin çevresinde yer alan, onun ürettiği mallardan ve...

Etki aşaması nedir ne demek

Etki aşaması nedir Etki aşaması; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir dizi içindeki uyaran-tepki davranışını...

Etki süzgeci nedir ne demek

Etki süzgeci nedir Etki süzgeci; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcı merceğine takılarak, saptanac...

Etki yasası nedir ne demek

Etki yasası nedir Etki yasası; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Thorindike) Uyaranla tepki arasındaki ilişkinin, t...

Çevre etki değerlendirmesi nedir ne demek

Çevre etki değerlendirmesi nedir Çevre etki değerlendirmesi; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir bölgede yapılması plânlanan fabrik...

Çevresel etki değerlendirmesi raporu nedir ne demek

Çevresel etki değerlendirmesi raporu nedir Çevresel etki değerlendirmesi raporu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Çevresel etki değerlendirmesi...

İkil etki karışımı nedir ne demek

İkil etki karışımı nedir İkil etki karışımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) İki ayrı değişim kaynağı i...

Tikel etki karışımı nedir ne demek

Tikel etki karışımı nedir Tikel etki karışımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Birkaç yinelemeli bir etk...

Batmotrop etki nedir ne demek

Batmotrop etki nedir Batmotrop etki; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalp kasının uyarılabilme yeteneğinin deği...

Birincil etki nedir ne demek

Birincil etki nedir Birincil etki; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücuda giren virulent tüberküloz bakterile...

Dromotrop etki nedir ne demek

Dromotrop etki nedir Dromotrop etki; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalpte uyarımların iletilmesi yeteneğinin...

Endokrin etki nedir ne demek

Endokrin etki nedir Endokrin etki; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İç salgı bezi salgılarının etkileri. Endo :...

Feed back etki nedir ne demek

Feed back etki nedir Feed back etki; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Başa tepki. Back : Kasalı çalgılarda kasan...

Fotoelektrik etki nedir ne demek

Fotoelektrik etki nedir Fotoelektrik etki; Kimya, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Işık etkisiyle bir elektrik de...

Fotovoltaik etki nedir ne demek

Fotovoltaik etki nedir Fotovoltaik etki; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir elektrot yüzeyinde potansiyelin ışık yüzünden ...

Isılelektriksel etki nedir ne demek

Isılelektriksel etki nedir Isılelektriksel etki; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Değişik metallerin eklem yerlerinin değişik sıcaklık...

Işılelektriksel etki nedir ne demek

Işılelektriksel etki nedir Işılelektriksel etki; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin eksiciklerinden birinin bir ışılcığın b...

Işınkıvıl etki nedir ne demek

Işınkıvıl etki nedir Işınkıvıl etki; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Işığın, bir özdek yüzeyine çarpmasıyla...

İnotrop etki nedir ne demek

İnotrop etki nedir İnotrop etki; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalp kasının kasılma gücünün değişmesi. Etk...

İşlevsel zehirli etki nedir ne demek

İşlevsel zehirli etki nedir İşlevsel zehirli etki; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yalın zehirli etkilerin ilaç alan h...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim