Etki nedir "Etki" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Eziyet, sıkıntı, aşırı güçlük. Büyü. Felsefi anlamı: Bir şeyin verdiği izlenim. (Ör. Etki yapmak, iyi bir etki yapmak.) Nedensellik bağlantısı içinde: a. Bir nedenin sonucu olar...

 
 
 

Etki karışımı nedir ne demek

Etki karışımı nedir Etki karışımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) İşlem sayısının artması dolayısıyla bölüklerin büyümesi durumlarında, bu bölükleri küçültmek amacıyla, bazı etken ya da ...

Etki tepki nedir ne demek

Etki tepki nedir Etki tepki; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: İki nesnenin birbirlerine karşılıklı olarak uyguladıkları eşit ve zıt yönlü kuvvetler. Newton'un üçüncü devinim yasası her etkiye karşı eşit bir tepki ...

Etki yaygınlığı nedir ne demek

Etki yaygınlığı nedir Etki yaygınlığı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bir tepkinin sonuçlarının doyurucu oluşu ya da olmayışı ile ilgili etkilerin, durumun kapsamı içine giren ya da ona bitişik durumda bulu...

Etkicil maddeler nedir ne demek

Etkicil maddeler nedir Etkicil maddeler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etkin besin maddeleri. Etkici : Etkileri, hileleri gerçekleştiren kimse Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üz...

Etkileme sabuklaması nedir ne demek

Etkileme sabuklaması nedir Etkileme sabuklaması; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Gerçeklere aykırı olarak kişinin başkalarının kendi üzerinde uygunsuz etkiler yapmakta olduğu yolundaki inancı. Sabu : Aklı ermeyen...

Etkilenebilme nedir ne demek

Etkilenebilme nedir Etkilenebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bir sebebin sonucu, ...

Etkilenil erkesi nedir ne demek

Etkilenil erkesi nedir Etkilenil erkesi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Özel bir işlemin, bir tepkileşimin, başlayabilmesi için bir dizgeye verilmesi gerekli erke. Erke : Enerji. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir...

Etkilenim çözümlemesi nedir ne demek

Etkilenim çözümlemesi nedir Etkilenim çözümlemesi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Çok az tutarda bir öğenin ortaya çıkarılması için, bir tepkileşimlikte ılıncıklarla döverek ışımetkin duruma getirme, sonra da sayaçlarla çö...

Etki alanı nedir ne demek

Etki alanı nedir Etki alanı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kentin çevresinde yer alan, onun ürettiği mallardan ve işgörülerden yararlanan büyüklü küçüklü tüm yerleşmeleri kapsayan ve özekteki kentin öne...

Etki aşaması nedir ne demek

Etki aşaması nedir Etki aşaması; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir dizi içindeki uyaran-tepki davranışının ödüllenmesi ya da cezalandırılmasının, ondan önceki ya da onu izleyen uyaran-tepkiler ü...

Etki süzgeci nedir ne demek

Etki süzgeci nedir Etki süzgeci; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcı merceğine takılarak, saptanacak görüntüde çeşitli optik etkiler, hileler oluşturan süzgeç çeşidi. Etki : Bir kimse vey...

Etki yasası nedir ne demek

Etki yasası nedir Etki yasası; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Thorindike) Uyaranla tepki arasındaki ilişkinin, tepkinin başarılı olduğu ya da ödüllendirildiği zaman güçlenmesi, başarısız kaldığı ya da ...

Etkici nedir Etkici; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Etkileri, hileleri gerçekleştiren kimse. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse...

Etkileme nedir Görsel etkileme : Görme yoluyla etkileme yöntemi. Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Etkilemek : ...

Etkilemek nedir ne demek

Etkilemek nedir "Etkilemek" ile ilgili cümle Etkileme : Etkilemek işi, tesir. Etki : Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. ...

Etkilenebilmek nedir ne demek

Etkilenebilmek nedir Etkilenebilme : Etkilenebilmek işi Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Etkilenme : Etkilenmek işi....

Etkilenim nedir ne demek

Etkilenim nedir Etkilenim; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir öğecik çekirdeğinin, uygun bir ışınımla dövülerek ışımetkin duruma getirilmesi. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gü...

Etkileniriik nedir ne demek

Etkileniriik nedir Etkileniriik; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Uygulanan kıvıl ya da mıknatıs alana göre, özdeğin içindeki bir noktada alanın ne olacağını bildiren katsayı. Etki : Bir kimse ve...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim