Etkin nedir Etkin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Etki yapan. Karşıtı bk. edilgin Eylemde bulunan. Bir fizik terimi olarak tanımı: Tepkileşimlerde etkinliği önde gelen. Bilimsel terim anlamı: B...

 
 
 

Etkin bant genişliği nedir ne demek

Etkin bant genişliği nedir Etkin bant genişliği; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir monokromatör veya bir girişim filtresinde, geçirgenliğin anma dalga boyundakinin %50’si kadar olduğu dalga boyu aralığından ibaret ...

Etkin birikim nedir ne demek

Etkin birikim nedir Etkin birikim; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: (aktif birikim) Bir yüzey üzerinde radyoelement birikimi. Birik : İki tekerlekli araba. Arı. Eş, benzer. Örümcek ağı. Çocukların koşara...

Etkin bölge nedir ne demek

Etkin bölge nedir Etkin bölge; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Heterojen katalizörlerin yüzeyinde ya da bir enzimde katalizlenmenin meydana geldiği bölge. Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, ik...

Etkin çekirdek yükü nedir ne demek

Etkin çekirdek yükü nedir Etkin çekirdek yükü; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: [ etkin çekirdek yükü, Zet ] Bir atomda belli bir elektrona etkiyen pozitif yük miktarı; çekirdek yükü diğer elektronlarca perdelendiğin...

Etkin dengelem nedir ne demek

Etkin dengelem nedir Etkin dengelem; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sayışımların karşılaştırılması ve işletmeye girmiş, kullanılmış gerçek değerlerin sayışımı yöntemiyle yapılan dengelem. Deng : Denk, eşit, uyg...

Etkin direnç nedir ne demek

Etkin direnç nedir Etkin direnç; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir iletkenden geçen dalgalı akımın ısı halinde oluşturduğu erkenin, akım yeğinliğinin üstikiline oranı olarak tanımlanan direnci. Diren : Dirgen Dir...

Etkin girdi bileşimi nedir ne demek

Etkin girdi bileşimi nedir Etkin girdi bileşimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir üretim düzeyinin en düşük fırsat maliyetiyle üretilmesini sağlayan girdi bileşimi. Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik B...

Etkin içedönüklük nedir ne demek

Etkin içedönüklük nedir Etkin içedönüklük; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (jung) Dış gerçeklerden kendi isteği ile kaçınarak içe kapanma. İçedönük : Gerginlik ve çatışma durumlarında kendi içine kapanarak baş...

Etkin açık artırma nedir ne demek

Etkin açık artırma nedir Etkin açık artırma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Açık arttırmaya konu olan bir malın en yüksek fiyatla satılması. Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir ge...

Etkin bağışıklık nedir ne demek

Etkin bağışıklık nedir Etkin bağışıklık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmanın aşılama veya doğal olarak karşılaştığı hastalık etmenlerine karşı antikor veya etkin T hücresiyle oluşturduğu humor...

Etkin besin maddeleri nedir ne demek

Etkin besin maddeleri nedir Etkin besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmada önemli fizyolojik fonksiyonların yürütülmesi için gerekli olan vitaminler, hormonlar, enzimlerle demir, bakır, ...

Etkin birim nedir ne demek

Etkin birim nedir Etkin birim; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) Nitelik denetiminde önceden saptanmış bir ilkeye göre benimsenen birim. Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse Birim : Bi...

Etkin cüzdan nedir ne demek

Etkin cüzdan nedir Etkin cüzdan; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Markowitz’in geliştirdiği bir kavram olup belli bir getiriyi enaz riskle, belli bir riskle ençok getiriyi sağlayan cüzdan. Cüzdan : Para, kâğı...

Etkin çoğa nedir ne demek

Etkin çoğa nedir Etkin çoğa; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çalışan ya da üretken çoğa kesimi. Çoğa : Bebek, çocuk. Kadınların iş yaparken giydikleri daha çok siyah renkli giysi. Belli bir ülke, alan ...

Etkin dil nedir ne demek

Etkin dil nedir Etkin dil; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Kişinin konuşma ya da yazı dilinde yeterli olarak kullanabildiği sınır. bk. edilgin dil. Dil : Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri bo...

Etkin edilgin metal nedir ne demek

Etkin edilgin metal nedir Etkin edilgin metal; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Özgürce yenime uğrarken potansiyeli, edilginleşme potansiyelinin üzerine yükseltildiği zaman, etkin durumdan edilgin duruma geçen metal ...

Etkin görüşme nedir ne demek

Etkin görüşme nedir Etkin görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir örnekolay incelemesinde, yaşamöyküsü çözümlenen bireyin yaşam geçmişi ve görüşünü dile getirmek üzere yöneltildiği görüşme türü. bk....

Etkin iletkenlik nedir ne demek

Etkin iletkenlik nedir Etkin iletkenlik; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir dalgalı akımın erke birleşeninin çevrimdeki toplam yük-süren kuvvete oranı. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim