Etkin nedir Etkin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Etki yapan. Karşıtı bk. edilgin Eylemde bulunan. Bir f...

 
 
 

Etkin bant genişliği nedir ne demek

Etkin bant genişliği nedir Etkin bant genişliği; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir monokromatör veya bir girişim filtresinde,...

Etkin birikim nedir ne demek

Etkin birikim nedir Etkin birikim; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: (aktif birikim) Bir yüzey üzerinde radyoelemen...

Etkin bölge nedir ne demek

Etkin bölge nedir Etkin bölge; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Heterojen katalizörlerin yüzeyinde ya da bir enzimde kat...

Etkin çekirdek yükü nedir ne demek

Etkin çekirdek yükü nedir Etkin çekirdek yükü; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: [ etkin çekirdek yükü, Zet ] Bir atomda belli b...

Etkin dengelem nedir ne demek

Etkin dengelem nedir Etkin dengelem; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sayışımların karşılaştırılması ve işletmeye girmiş, k...

Etkin direnç nedir ne demek

Etkin direnç nedir Etkin direnç; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir iletkenden geçen dalgalı akımın ısı halinde oluşturduğu ...

Etkin girdi bileşimi nedir ne demek

Etkin girdi bileşimi nedir Etkin girdi bileşimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir üretim düzeyinin en düşük fırsat m...

Etkin içedönüklük nedir ne demek

Etkin içedönüklük nedir Etkin içedönüklük; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (jung) Dış gerçeklerden kendi isteği ile kaçı...

Etkin kent akımı nedir ne demek

Etkin kent akımı nedir Etkin kent akımı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent tasarlamasında ve yönetiminde, bilimsel yönetici...

Etkin kestirici nedir ne demek

Etkin kestirici nedir Etkin kestirici; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (kuramsal istatistik) Değişkesi, evrendeğerin ba...

Etkin kömür nedir ne demek

Etkin kömür nedir Etkin kömür; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Çözeltilerden renk giderme ya da gaz karış...

Etkin küme sağaltımı nedir ne demek

Etkin küme sağaltımı nedir Etkin küme sağaltımı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Topluma uyumu kolaylaştırmak ve sağaltıma y...

Etkin merkez nedir ne demek

Etkin merkez nedir Etkin merkez; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir enzim molekülünde substratın bağlandığı...

Etkin nokta nedir ne demek

Etkin nokta nedir Etkin nokta; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Özgen gibi bir iri özdeciğin, belirli bir...

Etkin okul nedir ne demek

Etkin okul nedir Etkin okul; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ...

Etkin öğretim nedir ne demek

Etkin öğretim nedir Etkin öğretim; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Ele alınan bir sorunun çözümünde, geleneksel derslik yön...

Etkin piyasa nedir ne demek

Etkin piyasa nedir Etkin piyasa; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mevcut tüm bilgilerin anında fiyatlara yansıdığı piyas...

Etkin protein değeri nedir ne demek

Etkin protein değeri nedir Etkin protein değeri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yem proteininin içermiş olduğu prote...

Etkin satır sayısı nedir ne demek

Etkin satır sayısı nedir Etkin satır sayısı; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alan boşluğunda yer alan...

Etkin açık artırma nedir ne demek

Etkin açık artırma nedir Etkin açık artırma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Açık arttırmaya konu olan bir malın en yüksek f...

Etkin bağışıklık nedir ne demek

Etkin bağışıklık nedir Etkin bağışıklık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmanın aşılama veya doğal olarak ...

Etkin besin maddeleri nedir ne demek

Etkin besin maddeleri nedir Etkin besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmada önemli fizyolojik fonk...

Etkin birim nedir ne demek

Etkin birim nedir Etkin birim; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) Nitelik denetiminde önceden sapta...

Etkin cüzdan nedir ne demek

Etkin cüzdan nedir Etkin cüzdan; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Markowitz’in geliştirdiği bir kavram olup belli bir g...

Etkin çoğa nedir ne demek

Etkin çoğa nedir Etkin çoğa; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çalışan ya da üretken çoğa kesimi. Çoğa : Bebek, ço...

Etkin dil nedir ne demek

Etkin dil nedir Etkin dil; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Kişinin konuşma ya da yazı dilinde yeterli olarak kull...

Etkin edilgin metal nedir ne demek

Etkin edilgin metal nedir Etkin edilgin metal; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Özgürce yenime uğrarken potansiyeli, edilginleş...

Etkin görüşme nedir ne demek

Etkin görüşme nedir Etkin görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir örnekolay incelemesinde, yaşamöyküsü çözüml...

Etkin iletkenlik nedir ne demek

Etkin iletkenlik nedir Etkin iletkenlik; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir dalgalı akımın erke birleşeninin çevrimdeki toplam yü...

Etkin kesit nedir ne demek

Etkin kesit nedir Etkin kesit; Fizik, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin gelen bir temel parçacık demet...

Etkin klor nedir ne demek

Etkin klor nedir Etkin klor; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Serbest klor. Etki : Bir kimse veya nesnenin ...

Etkin kritik sıcaklık nedir ne demek

Etkin kritik sıcaklık nedir Etkin kritik sıcaklık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yem verilen hayvanlarda metabolik ...

Etkin makrofaj nedir ne demek

Etkin makrofaj nedir Etkin makrofaj; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sitokinlerle uyarılması sonucu, metabolik...

Etkin metaller nedir ne demek

Etkin metaller nedir Etkin metaller; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Demir, çinko gibi ölçün elektrot potansiyelleri hidr...

Etkin nüfus nedir ne demek

Etkin nüfus nedir Etkin nüfus; Coğrafya, İktisat alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Nüfusun, üretimin herhangi bir dalın...

Etkin olmayan piyasa nedir ne demek

Etkin olmayan piyasa nedir Etkin olmayan piyasa; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mevcut tüm bilgilerin anında fiyatlara yansıma...

Etkin örtü nedir ne demek

Etkin örtü nedir Etkin örtü; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: anotsal örtü]. Etki : Bir kimse veya nes...

Etkin piyasa önsavı nedir ne demek

Etkin piyasa önsavı nedir Etkin piyasa önsavı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hisse senedi piyasasında fiyatların, kamuya aç...

Etkin sağaltım nedir ne demek

Etkin sağaltım nedir Etkin sağaltım; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Sağaltım anında sağaltımcının sorular sorarak, ö...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim