Etkinlik nedir "Etkinlik" ile ilgili cümle Biyoloji'deki anlamı: Bir genin ya da gen kombinasyonunun fenotipte kendini gösterme sıklığı. Etkinlik, sahip olduğu genotipi, fenotipinde gösteren bireylerin populasyondaki oranıyla tanımlanır....

 
 
 

Etkinlik gereksinmesi nedir ne demek

Etkinlik gereksinmesi nedir Etkinlik gereksinmesi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Dış uyaranların da bulunmadığı durumlarda canlının bedensel etkinliklere girişme gereksinmesini duyması. Gere : Meyve dallarını eğ...

Etkinlik ilkesi nedir ne demek

Etkinlik ilkesi nedir Etkinlik ilkesi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Öğrenmenin ancak öğrenci etkin duruma geçirildiğinde gerçekleşebildiği görüşü. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üze...

Etkinlik kuramı nedir ne demek

Etkinlik kuramı nedir Etkinlik kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Coşkuların kaynağını, organizmanın türlü bölümlerinin birbiriyle güçlü etkileşiminin sonucuna bağlayan görüş. (Etkileşim zayıfladıkça du...

Etkinlik derecesi nedir ne demek

Etkinlik derecesi nedir Etkinlik derecesi; Biyoloji, İstatistik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Belli bir genotipin fenotipik olarak belirme derecesini tanımlamada kullanılan bir kavram olup, bir genin etkinlik derece...

Etkinlik eğrisi nedir ne demek

Etkinlik eğrisi nedir Etkinlik eğrisi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: (aktiflik eğrisi) Bir radyoaktif kaynağın zamana bağlı olarak etkinliğini belirleyen eğri. Eğri : Doğru veya düz olmayan, bir noktası...

Etkinlik giderme nedir ne demek

Etkinlik giderme nedir Etkinlik giderme; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir ortamda tepkimeye neden olan etkin bileşenin niteliğinin güçsüzleştirilmesi ya da niceliğinin azaltılması. Gide : Koyunları kovalama ün...

Etkinlik katsayısı nedir ne demek

Etkinlik katsayısı nedir Etkinlik katsayısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Etkinliğin derişikliğe oranını veren katsayı. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin etkinliğinin gerçek derişimine oranını göst...

Etkinlik merkezi nedir ne demek

Etkinlik merkezi nedir Etkinlik : Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği. Etkin olma durumu, müessiriyet. Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite. Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışm...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim