Etme nedir Etme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. abat etmek (veya eylemek) : bayındır duruma getirmek zenginleştirmek rahata kavuşturmak, gönendirmek. abesle iştigal etmek (veya uğraşmak) : yersiz, yararsız işl...

 
 
 

Etmek çıkarmak nedir ne demek

Etmek çıkarmak nedir Teknik terim anlamı: Ekmek parası kazanmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Etme : Etmek işi. Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar. Çıkarma : Çıkarmak işi, emisyon. Düşman kıyılarına gemi, bot vb...

Etmekçi nedir Teknik terim anlamı: Ekmekçi. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Demek, söylemek. Eşit değer kazanmak. Birini bir şeyden yoksun bırakmak. Küçük ya da büyük abdestini yapmak...

Etmeme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Az süt veren sağmal hayvan. ağzından söz (veya laf veya lakırtı) eksik etmemek : o sözü sürekli söylemek. aldırış etmemek : ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak önem vermemek, aldırmamak...

Etmen aygıtı nedir ne demek

Etmen aygıtı nedir Etmen aygıtı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sahne etmenlerini yapmaya yarayan aygıtların tümü. Aygı : Adı bilinmiyen ya da ad yerine kadına, kıza sesleniş. Eşya Etme : Etmek işi. Aygıt : B...

Etmen kuramı nedir ne demek

Etmen kuramı nedir Etmen kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Anlıksal örgülü, sayıca sınırlı, nitelik açısından herkeste eşit, yalnız nicelikte bireyden bireye farklılık gösteren etmenlerle açıklama. ...

Etmeydanı nedir ne demek

Etmeydanı nedir Etmeydanı; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: İstanbul, Aksaray'da yeniçerilere et dağıtılan ve yeniçerilerin kazan kaldırdıklarında toplandıkları alan. Etme : Etmek işi İstanbul : Türkiye...

Etmeh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ekmek. Etme : Etmek işi Ekmek : Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılmış olan yiyecek, nan, nanıaziz. Serpmek. Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atm...

Etmek nedir "Etmek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: ...yerine kullanmak, ...olarak kullanmak // ahd etmek: Demek, söylemek, ayıtmak yemin etmek; sözleşmek, anlaşmak; nikâhlamak // alt etmek: mağlup etmek, yenmek // azad etmek...

Etmek eylemek nedir ne demek

Etmek eylemek nedir Teknik terim anlamı: Ekmek yapmak. Etme : Etmek işi Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Demek, söylemek. Eşit değer kazanmak. Birini bir şey...

Etmelü olmak nedir ne demek

Etmelü olmak nedir Teknik terim anlamı: Etmek üzere bulunmak, etmeye hazırlanmış olmak. Etme : Etmek işi Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. ...

Etmen nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Birlikte ya da ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, koşullardan her biri. Zekâ ölçümünde, uygulanan iki ya da daha çok sayıda testten elde edilen sonucu belirl...

Etmen çözümlemesi nedir ne demek

Etmen çözümlemesi nedir Etmen çözümlemesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Test puanları gibi bir dizi değişken arasındaki iç-bağlılaşmaları çözümleyen türlü yöntemlerden biri. Bulgulara temel olan başlıca öğel...

Etmenler nedir Etmenler; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Oyun sırasında gerekli olan etkiyi sağlamak için bazen görsel, bazen işitsel olmak üzere kullanılan musiki, gürültü, sis, kar, yağmur, güneş, gece, ...

Etmeze nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birdirbir oyunu. Etme : Etmek işi Birdirbir : Oyuncuların birbirinin üstünden atlayarak oynadıkları bir oyun. Oyun : Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim