Etme nedir Etme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. abat etmek (veya eylemek) : bayındır duruma getirmek zenginleştirmek rah...

 
 
 

Başşağ etme nedir ne demek

Başşağ etme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başak toplama, biriktirme. Başşa : Ağabey. Baş aşağı. Dışarı Başşağ : Tahıl ve meyveleri devşirdikten sonra...

Emprenye etme nedir ne demek

Emprenye etme nedir Emprenye etme; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Gaz veya sıvı ile doyurma veya yükleme. Etme : Etmek i...

Gesgeri etme nedir ne demek

Gesgeri etme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geri verme, geri çevirme: İstediğiniz meyveyi gönderiyorum, sepeti Ahmet'le gesgeri ediniz. Etme : Etmek iş...

İcra etme nedir ne demek

İcra etme nedir İcra etme; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme. h...

İki şarh etme nedir ne demek

İki şarh etme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İkiye ayırma. Etme : Etmek işi İki : Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2...

Mat etme nedir Mat etme; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Halk yazınında koşuk yarışmasında, sanatçılardan birinin öte...

Mineralize etme nedir ne demek

Mineralize etme nedir Mineralize etme; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir yem maddesine veya karmasına mineral ...

Nüfuz etme nedir ne demek

Nüfuz etme nedir Nüfuz etme; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Gaz ya da sıvının bir katı içine girmesi. ...

Pes etme nedir Pes etme; Güreş alanında kullanılan bir terimdir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Karşısındakinin üstünlüğüne inanarak güreşi bır...

Tahmin etme nedir ne demek

Tahmin etme nedir Tahmin etme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir örnekten, bilinmeyen ana kitle değerleri...

Etmek nedir "Etmek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: ...yerine kullanmak, ...olarak kullanmak // ahd etmek: Demek, söylemek, ayıtmak yemi...

Etmek eylemek nedir ne demek

Etmek eylemek nedir Teknik terim anlamı: Ekmek yapmak. Etme : Etmek işi Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, k...

Etmelü olmak nedir ne demek

Etmelü olmak nedir Teknik terim anlamı: Etmek üzere bulunmak, etmeye hazırlanmış olmak. Etme : Etmek işi Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varlı...

Etmen nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Birlikte ya da ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, koşullardan her bi...

Etmen çözümlemesi nedir ne demek

Etmen çözümlemesi nedir Etmen çözümlemesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Test puanları gibi bir dizi değişken arasındak...

Etmenler nedir Etmenler; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Oyun sırasında gerekli olan etkiyi sağlamak için bazen görs...

Etmeze nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birdirbir oyunu. Etme : Etmek işi Birdirbir : Oyuncuların birbirinin üstünden atlayarak oynadıkları bir oyu...

Acığ etmek nedir ne demek

Acığ etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küsmek, darılmak: Ahmet acığ etti de yemek yemedi. Acığ : Öç, intikam, kin, garaz. İnat, zıddiyet, nisbet. ...

Acıkıcı etmek nedir ne demek

Acıkıcı etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nisbet yapmak, imrendirmek, kıskandırmak. Acık : Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma. Biraz, azıcık, pek...

Aracılık etme nedir ne demek

Aracılık etme nedir Aracılık etme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anlaşmazlıkları çözümlemek için üçüncü kişinin araya g...

Ayırt etme nedir ne demek

Ayırt etme nedir Ayırt etme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ayırt : Fark. Süzgeç, kevgir. Yol ya da su yollarının birleştiği y...

Eğens etme nedir ne demek

Eğens etme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alay etme, sitem etme. Eğen : [bkz: éyin]. Omuz. [bkz: eyin]. Kadın elbiselerinin etek kısmı. Eziyet. Vücut...

Erken hasat etme nedir ne demek

Erken hasat etme nedir Erken hasat etme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tahılların hayvanlara yeşil olarak veri...

Hadım etme nedir ne demek

Hadım etme nedir Hadım etme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kısırlaştırma. Teknik terim anlamı: [bkz: cin...

İğdiş etme nedir ne demek

İğdiş etme nedir İğdiş etme; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kısırlaştırma. iğdiş etmek : hayvanlarda erke...

Kuru kül etme nedir ne demek

Kuru kül etme nedir Kuru kül etme; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir numuneyi doğrudan ısıtarak organik maddeleri uzakl...

Mikronize etme nedir ne demek

Mikronize etme nedir Mikronize etme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tane yemlerin kızılötesi ışınlarla çalışa...

Normalize etme nedir ne demek

Normalize etme nedir Normalize etme; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Aluminyum alaşımları gibi metallerin 500 °C’da erimi...

Pastörize etme nedir ne demek

Pastörize etme nedir Pastörize etme; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Organik sıvıların 65 °C’de 30 dakikadan az olmayacak...

Sterilize etme nedir ne demek

Sterilize etme nedir Sterilize etme; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ortamın, aygıt ve pansuman malzemeler...

Etmeh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ekmek. Etme : Etmek işi Ekmek : Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle ...

Etmek çıkarmak nedir ne demek

Etmek çıkarmak nedir Teknik terim anlamı: Ekmek parası kazanmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Etme : Etmek işi. Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edile...

Etmekçi nedir Teknik terim anlamı: Ekmekçi. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Demek, söylemek. E...

Etmeme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Az süt veren sağmal hayvan. ağzından söz (veya laf veya lakırtı) eksik etmemek : o sözü sürekli söylemek. a...

Etmen aygıtı nedir ne demek

Etmen aygıtı nedir Etmen aygıtı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sahne etmenlerini yapmaya yarayan aygıtların tümü. Aygı...

Etmen kuramı nedir ne demek

Etmen kuramı nedir Etmen kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Anlıksal örgülü, sayıca sınırlı, nitelik açısından...

Etmeydanı nedir ne demek

Etmeydanı nedir Etmeydanı; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: İstanbul, Aksaray'da yeniçerilere et dağıtılan ve yen...

Accık etmek nedir ne demek

Accık etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnadetmek. Accık : Biraz, azıcık, pekaz Etme : Etmek işi. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla b...

Acık etmek nedir ne demek

Acık etmek nedir Teknik terim anlamı: Istırap vermek, elem ve keder içinde bırakmak. Acık : Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma. Biraz, azıcık, pek...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim