Etmek nedir "Etmek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: ...yerine kullanmak, ...olarak kullanmak // ahd etmek: Demek, söylemek, ayıtmak yemi...

 
 
 

Kanına etmek doğramak nedir ne demek

Kanına etmek doğramak nedir Teknik terim anlamı: Canına kastetmek. Doğra : Ed. doğru Etme : Etmek işi. Doğram : Doğrama sonucu ortaya çıkan parça. Doğrama : Doğr...

Acığ etmek nedir ne demek

Acığ etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küsmek, darılmak: Ahmet acığ etti de yemek yemedi. Acığ : Öç, intikam, kin, garaz. İnat, zıddiyet, nisbet. ...

Acıkıcı etmek nedir ne demek

Acıkıcı etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nisbet yapmak, imrendirmek, kıskandırmak. Acık : Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma. Biraz, azıcık, pek...

Adak etmek nedir ne demek

Adak etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Adamak, vadetmek. Adağı yerine getirmek. Hayır yaparak öksüz ve yoksulları doyurmak. Etme : Etmek işi Adak ...

Afıroz etmek nedir ne demek

Afıroz etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hırsızlık etmek, aşırmak, çalmak. Afır : Ahırlardaki hayvan yemliği. Ahır. Hayvanların yem yedikleri yere ç...

Agurt etmek nedir ne demek

Agurt etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Surat etmek. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Demek, sö...

Ağırlık etmek nedir ne demek

Ağırlık etmek nedir Teknik terim anlamı: Hürmet etmek, izaz, ikramda bulunmak, ağırlamak. Etme : Etmek işi Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değer...

Ahd aman etmek nedir ne demek

Ahd aman etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli ahd; Ar. aman: Yalvarmak, söz vererek ricada bulunmak. Ahd : Söz. Nikâh - ahd etmek. sözleşm...

Akdar dönder etmek nedir ne demek

Akdar dönder etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi altüst etmek, karıştırmak, savurmak, boşaltmak, devretmek, hatmetmek, çevirmek. Akda : Aktarmak Ak...

Akış etmek nedir ne demek

Akış etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akmak. Etme : Etmek işi Akış : Akma işi. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun olarak gerçekleş...

Aktar dönder etmek nedir ne demek

Aktar dönder etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi altüst etmek, karıştırmak, savurmak, boşaltmak, devretmek, hatmetmek, çevirmek. Etme : Etmek işi A...

Al etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alt etmek, üstesinden gelmek: Her işi dutunca al etdi. Teknik terim anlamı: Hile etmek. Etme : Etmek işi Al...

Aladı etmek nedir ne demek

Aladı etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Acele etmek. Alad : Acele, ivedi, çabuk. Ahlat, yaban armudu Aladı : Acele, ivedi, çabuk: Çok aladı işim va...

Alağuz etmek nedir ne demek

Alağuz etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sobayı hafif yakmak. Alağuz : Ara bozucu, boşboğaz, geveze, ikiyüzlü, dönek Etme : Etmek işi. Etmek : Bir i...

Alavant etmek nedir ne demek

Alavant etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Surat asmak, terslemek, başa kakmak. Alav : Alev. Hayret bildirir ünlem: Alav, bu nasıl iş?. Alev, ateş Etm...

Aldaşmak etmek nedir ne demek

Aldaşmak etmek nedir Teknik terim anlamı: Birisi başkasını aldatmak. Alda : Bir çocuk oyunu Aldaşmak : Birbirini aldatmak. Etme : Etmek işi. Etmek : Bir i...

Alı satı etmek nedir ne demek

Alı satı etmek nedir Teknik terim anlamı: Alışveriş yapmak. Alı : Erik Alı satı : Alışveriş, ticaret. Etme : Etmek işi. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü...

Altına etmek nedir ne demek

Altına etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok korkmak. altına etmek (veya kaçırmak) : yatağına veya donuna işemek Mecaz anlamı çok korkmak. korkusund...

Amarat etmek nedir ne demek

Amarat etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarla, bağ ve bahçeleri ot, çalı gibi yabancı bitkilerden temizlemek. Amarat : Çalışkan, işbilir, hamarat: ...

Etmek çıkarmak nedir ne demek

Etmek çıkarmak nedir Teknik terim anlamı: Ekmek parası kazanmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Etme : Etmek işi. Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edile...

Etmek eylemek nedir ne demek

Etmek eylemek nedir Teknik terim anlamı: Ekmek yapmak. Etme : Etmek işi Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, k...

Accık etmek nedir ne demek

Accık etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnadetmek. Accık : Biraz, azıcık, pekaz Etme : Etmek işi. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla b...

Acık etmek nedir ne demek

Acık etmek nedir Teknik terim anlamı: Istırap vermek, elem ve keder içinde bırakmak. Acık : Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma. Biraz, azıcık, pek...

Aççi etmek nedir ne demek

Aççi etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vurmak, düğmek, dayak atmak (çocuk dilinde). Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıy...

Afana etmek nedir ne demek

Afana etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çarçur etmek, ziyan etmek: Parayı afana etti gitti. Afan : Yürek oynaması, çarpıntı, helecan, tasa, iç sıkı...

Afur küfür etmek nedir ne demek

Afur küfür etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öfkeyle ağzına geleni söylemek, küfretmek, bağırıp çağırmak, paylamak. Afur : Ahırlardaki hayvan yemliği. A...

Ağalık etmek nedir ne demek

Ağalık etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bahşiş vermek, ikramda bulunmak. Ağırlamak. Bağışta bulunmak, yardım etmek. Ağal : Ay ağılı, hale. Gece, kı...

Ağzına etmek nedir ne demek

Ağzına etmek nedir Ağzına etmek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla...

Ahdar güdar etmek nedir ne demek

Ahdar güdar etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Altüst etmek, karıştırmak. Ahda : İğdiş edilmiş erkek hayvan. İşe yaramaz. Akdağ (Yozgat) Etme : Etmek işi....

Akdört etmek nedir ne demek

Akdört etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi altüst etmek, karıştırmak, savurmak, boşaltmak, devretmek, hatmetmek, çevirmek. Akdört : Soğuk gec...

Akoz etmek nedir ne demek

Akoz etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Haber vermek, ihbar etmek. Akoz : Saban, pulluk veya traktörün toprakta açtığı iz, çizgi. Saban izi Etme : ...

Aktar kutar etmek nedir ne demek

Aktar kutar etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi altüst etmek, karıştırmak, savurmak, boşaltmak, devretmek, hatmetmek, çevirmek. Etme : Etmek işi A...

Alada etmek nedir ne demek

Alada etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Acele etmek. Alad : Acele, ivedi, çabuk. Ahlat, yaban armudu Alada : Güllerin en bol açtığı zaman: Bu gün g...

Alağuş etmek nedir ne demek

Alağuş etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Telâşlandırmak, heyecanlandırmak. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte...

Alan taran etmek nedir ne demek

Alan taran etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Altüst etmek, dağıtmak, karmakarışık etmek. Alan taran : Karmakarışık, darmadağınık, altüst. Karmakarışık E...

Alçaklık etmek nedir ne demek

Alçaklık etmek nedir Teknik terim anlamı: Tevazu göstermek. Alça : Alın. Ayakkabı kalıplarının ön tarafına konulan üç köşeli mukavva, vaketa veya meşin pa...

Algıç etmek nedir ne demek

Algıç etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yok etmek, saklamak: Arkadaşın kitabını algıç ettim. Algıç : Yüklü parçacıkların ya da ışılcıkların içinden...

Alkış etmek nedir ne demek

Alkış etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dua etmek, iyi dileklerde bulunmak: Ben sana alkış ederim. Teknik terim anlamı: Alkışlamak, övmek; tazim et...

Alver etmek nedir ne demek

Alver etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Baştan savmak, dağıtmak: Çocukların hepsini alver ettim. Alver : Alışveriş, alım satım, ticaret, ilgi. Alış...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim