Evre nedir Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Özdeğin tektürel, kesiksiz durusu (katı evre, sıvı evre ve benzeri). Dalga işlevinin bir noktasının aynı yere hangi zamanda geleceğini gösterir açı. Bir fizik terimi olarak tanımı: Salınım...

 
 
 

Evre çizelgesi nedir ne demek

Evre çizelgesi nedir Evre çizelgesi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Basınç ya da sıcaklık değişimiyle bir özdek ya da karışımın evrelerinde ve bileşiminde oluşan değişiklikleri gösteren çizge. Çize : İnce yağm...

Evre değiştirimi nedir ne demek

Evre değiştirimi nedir Evre değiştirimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yüksek yinelenimli bir dalganın evresinin, daha alçak yinelenimli bir dalganın gücüyle orantılı olarak değiştirilme...

Evre dışı saçılım nedir ne demek

Evre dışı saçılım nedir Evre dışı saçılım; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Saçılmış demetin parçaları arasında evre ilintisi bulunmaması. Saçılım : Bir akımmıknatıssal dalganın bir nesne ile çarpışınca ya da tektürel ol...

Evre geçişi nedir ne demek

Evre geçişi nedir Evre geçişi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Katı, sıvı, gaz gibi bir evrenin, bağımsız değişkenlerin belli bir noktasında başka bir evreye dönüşmesi olayı. Geçi : Keçi. Makas....

Evre kuralı nedir ne demek

Evre kuralı nedir Evre kuralı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Dengede bulunan çoktürel bir dizgede, bileşenlerin sayısıyla evreler arasındaki nicel ilişkiyi belirten kural. Evre : Bir olayda birbiri ardınca...

Evre tersinimi nedir ne demek

Evre tersinimi nedir Evre tersinimi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Evre'nin yarım dönümlük değişimi. Tersi : Yün eğirmeye yarayan bir çeşit araç, kirmen. (Divan edebiyatı terimi) Murassa kılma. Ağırşak kısmı üstte b...

Evreağaç nedir ne demek

Evreağaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sac üstünde ekmek çevirmeye yarayan yassı tahta araç. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale Ağaç :...

Evreç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saç üzerinde pişirilen yufka ekmekleri çevirmeye yarayan uzun ve yassı tahta araç. Teknik terim anlamı: [bkz: evirgeç]. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren,...

Evre açısı nedir ne demek

Evre açısı nedir Evre açısı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Yinelenen bir olayı gösteren bağıntıyı zaman ya da uzay yerlemlerine göre belirleyen dönemsel işlevin konusu. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen...

Evre ağaç nedir ne demek

Evre ağaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saç üzerinde pişirilen yufka ekmekleri çevirmeye yarayan uzun ve yassı tahta araç. Ağaç : Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. Bu g...

Evre çizgesi nedir ne demek

Evre çizgesi nedir Evre çizgesi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Sıcaklık ve bileşime göre, bir dizgede hangi özdek evrelerinin bulunacağını gösteren çizge. Çizge : Bir olayın çeşitli durumların...

Evre denetimi nedir ne demek

Evre denetimi nedir Evre denetimi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Kimi eksicik borularının akım çıktılarını, besleme çevrimi, zaman değişmezi ya da evre açısı ile denetleme. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi...

Evre dışılık nedir ne demek

Evre dışılık nedir Evre dışılık; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Aralarında sürekli bir evre bağlılığı sağlanamayan dönemsel değişimlerin niteliği. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınc...

Evre kayması nedir ne demek

Evre kayması nedir Evre kayması; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Herhangi bir evrenin dönüm içinde yer değiştirmesi. Kaymas : Yılmayan, cesur. [bkz: Kaymaz] Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen...

Evre sırası kuramı nedir ne demek

Evre sırası kuramı nedir Evre sırası kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Hebb) Davranışların ya da bilinçteki süreçlerin sinirsel karşıtlarını, beyinde birbirine bağlanan hücre topluluklarını, ilişki ve ev...

Evreaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saç üzerinde pişirilen yufka ekmekleri çevirmeye yarayan uzun ve yassı tahta araç. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri,...

Evrecek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saç üzerinde pişirilen yufka ekmekleri çevirmeye yarayan uzun ve yassı tahta araç. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri,...

Evreden evreye nakil nedir ne demek

Evreden evreye nakil nedir Evreden evreye nakil; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Theileria etkenleriyle enfekte kenelerin etkenleri sonraki gelişme dönemlerine aktarmaları (larva-nimf, nimf-imago), transta...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili