Evre nedir Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Özdeğin tektürel, kesiksiz durusu (katı evre, sıvı evre ve benzeri). Dalga işlevinin bir noktasının...

 
 
 

Evre çizelgesi nedir ne demek

Evre çizelgesi nedir Evre çizelgesi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Basınç ya da sıcaklık değişimiyle bir özdek ya da ka...

Evre değiştirimi nedir ne demek

Evre değiştirimi nedir Evre değiştirimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yüksek yinelenimli bir dal...

Evre dışı saçılım nedir ne demek

Evre dışı saçılım nedir Evre dışı saçılım; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Saçılmış demetin parçaları arasında evre ilintisi bulun...

Evre geçişi nedir ne demek

Evre geçişi nedir Evre geçişi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Katı, sıvı, gaz gibi bir evrenin, bağımsız...

Evre kuralı nedir ne demek

Evre kuralı nedir Evre kuralı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Dengede bulunan çoktürel bir dizgede, bileşenlerin sayı...

Evre tersinimi nedir ne demek

Evre tersinimi nedir Evre tersinimi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Evre'nin yarım dönümlük değişimi. Tersi : Yün eğirmeye yara...

Birinci evre reaksiyonu nedir ne demek

Birinci evre reaksiyonu nedir Birinci evre reaksiyonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaçların ve diğer ksenobiyotikl...

İkinci evre reaksiyonları nedir ne demek

İkinci evre reaksiyonları nedir İkinci evre reaksiyonları; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaçların vücutta maruz kaldıkl...

Foliküler evre nedir ne demek

Foliküler evre nedir Foliküler evre; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kızgınlık döngüsünün proöstrüs ve östrüs ...

Katı evre nedir ne demek

Katı evre nedir Katı evre; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Biçimi ve oylumu basınç altında zor değişeb...

Lüteal evre nedir ne demek

Lüteal evre nedir Lüteal evre; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Lüteal dönem. Lüteal : Sarı cisimle ilgili o...

Oksijensiz evre nedir ne demek

Oksijensiz evre nedir Oksijensiz evre; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Silaj yapımında ikinci evre olarak tanıml...

Prenatal evre nedir ne demek

Prenatal evre nedir Prenatal evre; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğum öncesi dönem. Prenatal : Doğum öncesi...

Progestatif evre nedir ne demek

Progestatif evre nedir Progestatif evre; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Lüteal dönem. Evre : Bir olayda birbiri...

Sabit evre nedir ne demek

Sabit evre nedir Sabit evre; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Silaj pH’sının 4.2 ve daha aşağı değere ulaşma...

Sekretorik evre nedir ne demek

Sekretorik evre nedir Sekretorik evre; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Lüteal dönem. Sekret : Salgılamak, salgı ...

Evreaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saç üzerinde pişirilen yufka ekmekleri çevirmeye yarayan uzun ve yassı tahta araç. Evre : Bir olayda birbir...

Evrecek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saç üzerinde pişirilen yufka ekmekleri çevirmeye yarayan uzun ve yassı tahta araç. Evre : Bir olayda birbir...

Evreden evreye nakil nedir ne demek

Evreden evreye nakil nedir Evreden evreye nakil; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Theileria etkenleriyle enfekte kene...

Evre açısı nedir ne demek

Evre açısı nedir Evre açısı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Yinelenen bir olayı gösteren bağıntıyı zaman ya da uzay yerlem...

Evre ağaç nedir ne demek

Evre ağaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saç üzerinde pişirilen yufka ekmekleri çevirmeye yarayan uzun ve yassı tahta araç. Ağaç : Meyve verebilen, ...

Evre çizgesi nedir ne demek

Evre çizgesi nedir Evre çizgesi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Sıcaklık ve bileşime göre, bir dizgede h...

Evre denetimi nedir ne demek

Evre denetimi nedir Evre denetimi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Kimi eksicik borularının akım çıktılarını, besleme çevrimi,...

Evre dışılık nedir ne demek

Evre dışılık nedir Evre dışılık; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Aralarında sürekli bir evre bağlılığı sağlanamayan dönemsel ...

Evre kayması nedir ne demek

Evre kayması nedir Evre kayması; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Herhangi bir evrenin dönüm içinde yer değişt...

Evre sırası kuramı nedir ne demek

Evre sırası kuramı nedir Evre sırası kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Hebb) Davranışların ya da bilinçteki süreçl...

Birinci evre grafitlemesi nedir ne demek

Birinci evre grafitlemesi nedir Birinci evre grafitlemesi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: birincil grafitleme]. Graf...

İkinci evre grafitlenmesi nedir ne demek

İkinci evre grafitlenmesi nedir İkinci evre grafitlenmesi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: veya nesne. Yeni, bir başka. De...

Dış evre nedir ne demek

Dış evre nedir Dış evre; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sübyelerin sıvı kısmına verilen ad, dağıtıcı kı...

Kanalikular evre nedir ne demek

Kanalikular evre nedir Kanalikular evre; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bronş ve broşcukların gelişm...

Latent evre nedir ne demek

Latent evre nedir Latent evre; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gizli dönem. Latent : Henüz belirgin hale gel...

Oksijenli evre nedir ne demek

Oksijenli evre nedir Oksijenli evre; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Biçilip doğranan silaj materyalinin üzeri...

Östrojenik evre nedir ne demek

Östrojenik evre nedir Östrojenik evre; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Foliküler evre. Östrojen : (estrogen) Om...

Prodromal evre nedir ne demek

Prodromal evre nedir Prodromal evre; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuluçka evresi. Prodrom : İlk araz, bir h...

Proliferatif evre nedir ne demek

Proliferatif evre nedir Proliferatif evre; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Foliküler evre. Evre : Bir olayda birb...

Sefalik evre nedir ne demek

Sefalik evre nedir Sefalik evre; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pepsinojen sekresyonu, sonra gastrin ve hid...

Sıvı evre nedir ne demek

Sıvı evre nedir Sıvı evre; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: İçinde bulunduğu kabın biçimini alan, ancak...

Evreağaç nedir ne demek

Evreağaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sac üstünde ekmek çevirmeye yarayan yassı tahta araç. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte b...

Evreç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saç üzerinde pişirilen yufka ekmekleri çevirmeye yarayan uzun ve yassı tahta araç. Teknik terim anlamı: [bk...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim