Exam nedir English: Ali was caught cheating on the exam and was expelled from school. Turkish: Ali sınavda kopye çekerken yakalandı ve okuldan uzaklaştırıldı. English: Ali is correcting exam papers. Turkish: Ali sınav kağıt...

 
 
 

Examen nedir : Deksametason. Yanma ve alerjiyi önleyici bir ilaç. Uzun süre etkili, yangı giderici, ağrı kesici etkileri olan özellikle şok ve egzama gibi durumlarda kullanılan glukokortikoit türevi bir ilaç. Dexametazon. Dekzametazon....

Examinable costs nedir ne demek

Examinable costs nedir : Kontrol edilebilir. Gözden geçirilebilir. İncelenebilir. Araştırılabilir. Costs : Tutmak. Neden olmak. Mal olmak. Sarfiyat. Maliyetler. Etmek. Mal ya da hizmetler ve borçlar karşılığı yapılan ödemeler. Giderler. Masarif....

Examination nedir ne demek

Examination nedir English: He failed in the examination because he had not studied. Turkish: Çalışmadığı için sınavı başaramadı. English: Hand in your examination papers. Turkish: Sınav kağıtlarınızı verin. English: He failed in t...

Examination fees nedir ne demek

Examination fees nedir : Tahkikat. İnceleme. Hukuk, eğitim, gümrük, veterinerlik alanlarında kullanılır. Muayene. Soruşturma. Dinleme. Hastalığa tanı koymak amacıyla hastayı muayene etme. Sınav. Sorguya çekme. Türlü gümrük işlemlerinin uygulanma...

Examination of cadavre nedir ne demek

Examination of cadavre nedir : Sorguya çekme. Tetkik. Tahkikat. Yoklama. Sınıf geçme, bir okulu bitirme, bir üst okula yazılma durumunda bulunan öğrencilerin ya da bir işe girmek isteyenlerin anıklık, yetenek, bilgi ve beceri derecesini anlamak için y...

Examination paper nedir ne demek

Examination paper nedir English: The teacher looked over the examination papers. Turkish: Öğretmen sınav kağıtlarını gözden geçirdi. English: I handed the examination papers in to the teacher. Turkish: Sınav kâğıtlarını öğretmene uzattı...

Examination room nedir ne demek

Examination room nedir : Yoklama. Muayene. Dinleme. Hukuk, eğitim, gümrük, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tahkikat. Denetleme. Sorguya çekme. Hastalığa tanı koymak amacıyla hastayı muayene etme. Tetebbu. Tetkik. Room : Oturmak. Olanak. Pan...

Examinational nedir ne demek

Examinational nedir anxiety : Sınav stresi. Sınav esnasında sağlıklı düşünememe veya yetersizliğe sebep olan korku ve endişe. Sınav korkusu. Examination fees : Sınav harcı. inspaction : Bir okulda sınavların düzenlenmesi, yapılması, değerlend...

Exam period nedir ne demek

Exam period nedir : Sınav. İmtihan. Muayene. Period : Adet. Bir çağ içinde birbiri ardınca gelen zaman kesimi. Devre. Jeolojik zamanlarda bir çağın alt bölümü. örnek: jura devri, mezozoik çağın bir alt bölümüdür. periyot. Dönüm (astronomi t...

Exam schedule nedir ne demek

Exam schedule nedir : Sınav. İmtihan. Muayene. Schedule : İlave etmek. Zaman çizelgesi. Takvim belirlemek. Zamanlamak. Çizelgelemek. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Çalışma saatlerini yazmak. Program. Liste. Tarifeye yazmak. [#Exa...

Examinable nedir ne demek

Examinable nedir costs : Bazı yönetim düzeylerinde dolaysız izlenime bağlı değişen giderler. Denetlenebilir maliyet. Denetlenebilen giderler. Examinant : Sınav yapan kimse. Mümeyyiz. Ayırtman. : Tahkikat. Muayene. Sorguya çekme. Hastalığa ...

Examinant nedir ne demek

Examinant nedir : Araştırılabilir. Gözden geçirilebilir. Kontrol edilebilir. İncelenebilir. Examinable costs : Denetlenebilen giderler. Bazı yönetim düzeylerinde dolaysız izlenime bağlı değişen giderler. Denetlenebilir maliyet. [#Examinat...

Examination anxiety nedir ne demek

Examination anxiety nedir : Yoklama. Kontrol. Tetebbu. İnceleme. Dinleme. Hastalığa tanı koymak amacıyla hastayı muayene etme. Muayene. Hukuk, eğitim, gümrük, veterinerlik alanlarında kullanılır. Soruşturma. Murakabe. Anxiety : Sıkıntı. Canlının iç...

Examination inspaction nedir ne demek

Examination inspaction nedir : Dinleme. Murakabe. Kontrol. Yoklama. Hastalığa tanı koymak amacıyla hastayı muayene etme. Tetebbu. Türlü gümrük işlemlerinin uygulanması için, malların ya da yolcuların yetkili gümrük görevlisince incelenip yoklanması, a...

Examination of witnesses nedir ne demek

Examination of witnesses nedir : Hastalığa tanı koymak amacıyla hastayı muayene etme. İnceleme. Dinleme. Tahkikat. Sorguya çekme. Murakabe. Tetebbu. Denetleme. Kontrol. Muayene. Of : -den. Karşı. Hakkında. -den övünerek bahsetmek. -in. -dan. -nin. -nın....

Examination papers nedir ne demek

Examination papers nedir English: I handed the examination papers in to the teacher. Turkish: Sınav kâğıtlarını öğretmene uzattım. English: The teacher looked over the examination papers. Turkish: Öğretmen sınav kağıtlarını gözden geçird...

Examination schedule nedir ne demek

Examination schedule nedir : İnceleme. Denetleme. Sınıf geçme, bir okulu bitirme, bir üst okula yazılma durumunda bulunan öğrencilerin ya da bir işe girmek isteyenlerin anıklık, yetenek, bilgi ve beceri derecesini anlamak için yapılan yoklama, bk. s...

Examinations nedir ne demek

Examinations nedir English: The examinations will begin on Monday next week. Turkish: Sınavlar gelecek hafta pazartesi günü başlayacak. English: When do the examinations start? Turkish: Sınavlar ne zaman başlıyor? English: It is kn...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim