Expansion nedir ne demek

Expansion nedir English: The expansion of the universe is speeding up. Turkish: Evrenin genişlemesi hızlanıyor. board : Genişletme kartı. Harici kart. Anakarta irtibatlanan ve çeşitli faaliyetlerin icrasına izin veren kart. Expansio...

 
 
 

Expansion bus bottleneck nedir ne demek

Expansion bus bottleneck nedir : Gelişme. Büyüme. Genişletme. Genleşme. Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi etkilerle oylumunun artması. Günlük sıcaklık ayrımlarının büyük olduğu karasal iklimlerde görülen, kayaçların oylum değiştirmeleriyle ...

Expansion card nedir ne demek

Expansion card nedir : Fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucu özdeğin boyutlarında oluşan büyüme. Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi etkilerle oylumunun artması. Bir iktisadi dalgalanma evresinde reel gayrisafi yurtiçi hasılanın di...

Expansion in a series nedir ne demek

Expansion in a series nedir : Genişlik. Yayılma. Bir kentin nüfusunun ve ekonomik etkinliklerinin bir ya da birkaç özekte yoğunlaşmayıp, kentin her yanına ve çevresine doğru yerleşime eğilimi göstermesi. Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi...

Expansion option nedir ne demek

Expansion option nedir : Gelişme. Genleştirme. Yayılma. Bir iktisadi dalgalanma evresinde reel gayrisafi yurtiçi hasılanın dipten zirveye varasıya geçirdiği artma süreci. krş. daralma. İlerleme. Büyütme. Fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucu öz...

Expansion ratio nedir ne demek

Expansion ratio nedir : İlerleme. Büyüme. Bir kentin nüfusunun ve ekonomik etkinliklerinin bir ya da birkaç özekte yoğunlaşmayıp, kentin her yanına ve çevresine doğru yerleşime eğilimi göstermesi. Genişlik. Büyütme. Yayılma. Açılım. Coğrafya, f...

Expansion slots nedir ne demek

Expansion slots nedir : Genleştirme. Gelişme. Coğrafya, fizik, iktisat, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir iktisadi dalgalanma evresinde reel gayrisafi yurtiçi hasılanın dipten zirveye varasıya geçirdiği artma süreci. krş. daralma....

Expansion trap nedir ne demek

Expansion trap nedir : Büyüme. Genişleme. Günlük sıcaklık ayrımlarının büyük olduğu karasal iklimlerde görülen, kayaçların oylum değiştirmeleriyle ilgili fiziksel olay. bk. büzülme, mekanik parçalanma. Genişlik. Ekspansiyon. Bir iktisadi dalga...

Expansion valve nedir ne demek

Expansion valve nedir : Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi etkilerle oylumunun artması. İlerleme. Gelişme. Coğrafya, fizik, iktisat, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Genişleme. Büyütme. Açılım. Bir kentin nüfusunun ve eko...

Expansion board nedir ne demek

Expansion board nedir : Açılım. Genişlik. Büyütme. Genleştirme. Gelişme. Bir iktisadi dalgalanma evresinde reel gayrisafi yurtiçi hasılanın dipten zirveye varasıya geçirdiği artma süreci. krş. daralma. Günlük sıcaklık ayrımlarının büyük olduğu ...

Expansion bus nedir ne demek

Expansion bus nedir : Büyüme. Fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucu özdeğin boyutlarında oluşan büyüme. Genleştirme. Genişleme. Ekspansiyon. Genişletme. Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi etkilerle oylumunun artması. Gelişme. Gen...

Expansion by cofactors nedir ne demek

Expansion by cofactors nedir : Genleşme. Açılım. Genişletme. Büyüme. Genleştirme. Genişlik. Gelişme. Bir kentin nüfusunun ve ekonomik etkinliklerinin bir ya da birkaç özekte yoğunlaşmayıp, kentin her yanına ve çevresine doğru yerleşime eğilimi gösterm...

Expansion gate feature nedir ne demek

Expansion gate feature nedir : Genişlik. Genişletme. İlerleme. Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi etkilerle oylumunun artması. Gelişme. Genişleme. Bir iktisadi dalgalanma evresinde reel gayrisafi yurtiçi hasılanın dipten zirveye varasıya g...

Expansion joint nedir ne demek

Expansion joint nedir : Bir kentin nüfusunun ve ekonomik etkinliklerinin bir ya da birkaç özekte yoğunlaşmayıp, kentin her yanına ve çevresine doğru yerleşime eğilimi göstermesi. Ekspansiyon. Genişlik. Genleşme. Değişmez kütleli bir cismin ısı ...

Expansion path curve nedir ne demek

Expansion path curve nedir : Büyütme. Genleşme. Genişletme. Fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucu özdeğin boyutlarında oluşan büyüme. Genişleme. Gelişme. Genleştirme. Ekspansiyon. Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi etkilerle oylumunun a...

Expansion slot nedir ne demek

Expansion slot nedir : Genleştirme. Yayılma. Gelişme. Genişletme. Genişlik. Günlük sıcaklık ayrımlarının büyük olduğu karasal iklimlerde görülen, kayaçların oylum değiştirmeleriyle ilgili fiziksel olay. bk. büzülme, mekanik parçalanma. Açılım....

Expansion tank nedir ne demek

Expansion tank nedir : Günlük sıcaklık ayrımlarının büyük olduğu karasal iklimlerde görülen, kayaçların oylum değiştirmeleriyle ilgili fiziksel olay. bk. büzülme, mekanik parçalanma. Coğrafya, fizik, iktisat, kimya, veterinerlik alanlarında ku...

Expansion unit nedir ne demek

Expansion unit nedir : Genişletme. Büyütme. Yayılma. Fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucu özdeğin boyutlarında oluşan büyüme. Bir kentin nüfusunun ve ekonomik etkinliklerinin bir ya da birkaç özekte yoğunlaşmayıp, kentin her yanına ve çevres...

Expansion velocity nedir ne demek

Expansion velocity nedir : İlerleme. Genleştirme. Gelişme. Günlük sıcaklık ayrımlarının büyük olduğu karasal iklimlerde görülen, kayaçların oylum değiştirmeleriyle ilgili fiziksel olay. bk. büzülme, mekanik parçalanma. Yayılma. Bir iktisadi dalgal...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim