Eylem nedir "Eylem" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. işlev) 'Olumlu veya olumsuz olarak, zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren sözcük. Türkçede bu çeşit sözcükler -me olumsuz...

 
 
 

Eylem gizilgücü nedir ne demek

Eylem gizilgücü nedir Eylem gizilgücü; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Eylem akımının elektrik gizilgücü olarak ölçüsü. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, aks...

Eylem oyunu nedir ne demek

Eylem oyunu nedir Eylem oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Karakterler yoluyla değil de, dış aksiyonla gelişen oyun. Oyun kişilerinin yapılarından gelmeyen, durumların gerektirdiği ya da istem dışı davran...

Eylem seylem nedir ne demek

Eylem seylem nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eğlene eğlene, ağır ağır. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma ...

Eylemcilik nedir ne demek

Eylemcilik nedir Felsefi anlamı: İnsan yaşamı ve düşüncesinin başlıca gerçekliğinin etki, eylem ve yapıp etmelerde olduğunu öne süren öğreti ve dünya görüşü. // Felsefe tarihinde değişik biçimlerde ortaya çıkmıştır: a. (Fichte'de) -> dogma...

Eylemden türeme eylem nedir ne demek

Eylemden türeme eylem nedir Eylemden türeme eylem; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., fiilden fiil, fiil kökünden fiil, fiilden türemiş fiil, fiil soyundan fiil) Eylem kökünden yapım ekleriyle türetilen eylem gövdesi: Se...

Eylemek nedir "Eylemek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Eylemek, yapmak Eylemek, durdurmak; bekletmek Durdurmak Karıştırmak, yoğurmak. Yufka açmak. Eylemek, durdurmak Un yapılmış olan buğday ve diğer tahılları kalburlayıp kesmü...

Eylemin geçtiği yer nedir ne demek

Eylemin geçtiği yer nedir Eylemin geçtiği yer; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Aksiyonun geçtiği yer ya da çevre. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil. Bir...

Eylemli vurguncu nedir ne demek

Eylemli vurguncu nedir Eylemli vurguncu; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Toprağın, bireylerin iyeliğinde olduğu toplumlarda, kamu kuruluşlarının eylem ve işlemleri ve kentsel gelişme sonucunda ortaya çıkan toprak de...

Eylem alanı nedir ne demek

Eylem alanı nedir Eylem alanı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: On yıl ya da daha uzun bir süreyle yoğun bir bayındırım etkinliğine konu yapılması istenen, bir bütün olarak ve ayrıntılarıyla gelişmesi tasarlana...

Eylem dizgesi nedir ne demek

Eylem dizgesi nedir Eylem dizgesi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Belirli davranışsal bir sonuca erişilebilmede gerekli olan devimsel alıcılar, sinirler, kaslar ve beyin yapısı gibi örgensel ya da kişisel...

Eylem kuramı nedir ne demek

Eylem kuramı nedir Eylem kuramı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İnsanın çevre karşısında bir örgenlik değil, durum içinde eylemde bulunan bir edimci olduğu görüşüyle bireye etkin bir kişilik yükleyecek...

Eylem planı nedir ne demek

Eylem planı nedir Eylem : Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil. Plan : Düşünce, niyet, maksat, tasavvur. Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulmas...

Eylemci nedir "Eylemci" ile ilgili cümle örnekleri Eylem : Fiil. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Eylemcilik : Eylemci olma durumu. Düşünce : Uzay ve zama...

Eylemden türeme ad nedir ne demek

Eylemden türeme ad nedir Eylemden türeme ad; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. fiilden isim, fiilden türek isim, fiil soyundan isim, fiilden ad, fiilden türemiş ad) Eylem kökünden yapım ekleriyle türetilen ad gövdesi...

Eyleme nedir Yerel Türkçe anlamı: Bir çeşit saçkıran hastalığı. Eylem : Fiil. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası. Eyleme geçmek : Tasarlanan bir işi uygulam...

Eylemeseydine nedir ne demek

Eylemeseydine nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yapmasaydın, olmasaydı anlamına. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide b...

Eylemli nedir Eylemli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Eylemli" ile ilgili cümleler Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası...

Eylemlik nedir Eylemlik; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., isim-fiil) Tümleç alan ve ad gibi kullanılan eylemsi : Eve gelmek (gel-mek, gel-me-mek) , yazmak (yaz-mak, yaz-ma-mak) , gelme (gel-me, gel-me-me) ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim