Fırın nedir Fırın; kökeni rumca dilinden gelmektedir. "Fırın" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: Yüksek sıcaklıklara ısıtma amacıyla kullanılan, iç cidarı ateş tuğlası ile astarlanmış, metal muhafazalı, dirençli elektrik arklı ve ind...

 
 
 

Fırın atmosferi ayarlama nedir ne demek

Fırın atmosferi ayarlama nedir Fırın atmosferi ayarlama; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın atmosferinin istenilen bileşimi sürdürebilmesi için, bileşenlerin sürekli çözümlenmesi ve ayarının yapılması İşlemi...

Fırın büyüklüğü nedir ne demek

Fırın büyüklüğü nedir Fırın büyüklüğü; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fırının, genellikle taban alanı ile ölçülen büyüklüğü. Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların b...

Fırın darısı nedir ne demek

Fırın darısı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fırınlanmış mısır. Darı : Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum miliaceum). Mısır. Bu bitkinin buğday yerine besin olarak kullanılan tohumu Fırın : İçinde genellikle odun...

Fırın içi nedir ne demek

Fırın içi nedir Fırın içi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Fırının, iç yüzeyleri ile sınırlanan oylumu. İçi : Bir memleketin saygı duyulanı, ileri geleni. İçin Fırın : İçinde genellikle odun yanan...

Fırın kebabı nedir ne demek

Fırın kebabı nedir Fırın : İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak. Ekmek, pasta vb.nin pişirildiği ve satıldığı dükkân...

Fırın sıcaklığı nedir ne demek

Fırın sıcaklığı nedir Fırın sıcaklığı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Fırının, göstergeçlerde görülen sıcaklığı. Fırın : İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pa...

Fırın üfleme nedir ne demek

Fırın üfleme nedir Fırın üfleme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Yeni koşullarla ya da yeni atmosferle çalışacak bir fırının içinde, son ısıl işlemden arta kalan gazları, üfleçlerle yeğince üfleyip b...

Fırıncak nedir ne demek

Fırıncak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Topaç. Fırın : İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak. Elektrik, tüp gaz ...

Fırın astarı nedir ne demek

Fırın astarı nedir Fırın astarı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın ve yunakların içine, ısı ve yenim dirençleri yüksek tuğlamsı gereçlerden örülmüş yalıtkan kat. Asta : Yavaş: Asta gitki sana yet...

Fırın atmosferi nedir ne demek

Fırın atmosferi nedir Fırın atmosferi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Yapılacak ısıl işlemi gerçekleştirmeğe uygun bileşimde olan gaz karışımı. Atmosfer : Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz ...

Fırın boya nedir ne demek

Fırın boya nedir Fırın boya; bir kimya terimidir. Fırın : İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak. Bir maddenin fizik...

Fırın çalışması nedir ne demek

Fırın çalışması nedir Fırın çalışması; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir fırının işlem yapmak üzere çalışması. Çalı : Böğürtlen, ahududu gibi küçük, dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bitk...

Fırın darusu nedir ne demek

Fırın darusu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fırınlanmış mısır. Darus : Hasattan sonra tarlayı sürerek, nemlendirerek tava getirme, tavlanmış toprak. [bkz: darbız]. Ekim ayında yağan yağmur Daru : İlaç. Fırın : İçinde genellikle odun yanan, ...

Fırın kapağı nedir ne demek

Fırın kapağı nedir Fırın kapağı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın ağzını örten kapak. Kapağ : Kapak Fırın : İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb...

Fırın paklası nedir ne demek

Fırın paklası nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fırında kurutulmuş taze fasulye. Pakla : Bakla. Bakla, fasulye Fırın : İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçimi...

Fırın sığası nedir ne demek

Fırın sığası nedir Fırın sığası; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Birim zamanda, birim taban alanında ısıl işlem uygulanabilen yükün ağırlığı. Fırın : İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı der...

Fırın yükü nedir ne demek

Fırın yükü nedir Fırın yükü; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Isıl işlem için fırına konan yükün niceliği. Fırın : İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta ...

Fırıncı nedir ne demek

Fırıncı nedir "Fırıncı" ile ilgili cümle Fırıncı, geleneksel usullerle ya da modern tekniklerle çalışan, hazırlanan [#pişirilmesi ve piyasaya sunulması ile uğraşan mesleği icra edenlere verilen ad. Fırın bu anlamda yiyeceklerin pişirilm...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim