Faculty nedir English: Man is different from animals in that he has the faculty of speech. Turkish: İnsan oğlu konuşma kabiliyeti bakımından hayvanlardan farklıdır. English: He was at a loss as to which faculty to choose. Turk...

 
 
 

Faculty dean nedir ne demek

Faculty dean nedir : Yetenek. Beceri. Anlak, angı gibi üst ansal işlevselliklerin birbirinden ayrılabilen işlemleri ya da alt öğeleri. Yetki. Bilimyurdu. Kabiliyet. Fakülte. Yeti. Kuvve. Yapma özgürlüğü. Dean : Baş papaz. Papaz meclisi başı....

Faculty member nedir ne demek

Faculty member nedir : Yetenek. Allah vergisi. Kuvve. Fakülte. Yeti. Yapma özgürlüğü. İmtiyaz. Kabiliyet. Öğretim kurulu. Member : Eleman. Uzuv. Özdeş bir oluşumun içinde bulunan, altında ve üstünde kendi kayaç özellikleriyle ayrılarak oluşumu...

Faculty of arts nedir ne demek

Faculty of arts nedir : Kuvvet. Kabiliyet. Duyu. Yapma özgürlüğü. Kuvve. Hassa. Beceri. Yetki. Yeti. Of : In. -den övünerek bahsetmek. -in. Den. -den. -li. Hakkında. İle ilgili. Nin. -nin. [#Arts : Şeytanlık. Hile. Sanatlar. Kurnazlık. Edebiyat...

Faculty of letters nedir ne demek

Faculty of letters nedir : Anlak, angı gibi üst ansal işlevselliklerin birbirinden ayrılabilen işlemleri ya da alt öğeleri. Yeti. Bir okulun yönetim ve öğretim ile ilgili işlerinden sorumlu kimselerden oluşan kurul. bir eğitim kurumunda görevli öğ...

Faculty adviser nedir ne demek

Faculty adviser nedir : Kuvve. Hassa. Bilimyurdu. Duyu. Kuvvet. Ayrıcalık. Yeti. Anlak, angı gibi üst ansal işlevselliklerin birbirinden ayrılabilen işlemleri ya da alt öğeleri. Öğretim kurulu. Yetki. Adviser : Danışman öğretmen. Sinema, televi...

Faculty council nedir ne demek

Faculty council nedir : Yapma özgürlüğü. Yetenek. Geleneksel olarak bellek, usavurma, algılama ya da imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri. a. bk. zihin yetileri. Duyu. Kuvve. Ayrıcalık. Hassa. Allah vergisi. Bir ...

Faculty meeting nedir ne demek

Faculty meeting nedir : Bir okulun yönetim ve öğretim ile ilgili işlerinden sorumlu kimselerden oluşan kurul. bir eğitim kurumunda görevli öğretmenlerin tümü. Yapma özgürlüğü. Beceri. Duyu. İmtiyaz. Bilimyurdu. Yetenek. Hassa. Kabiliyet. Fakült...

Faculty of agriculture nedir ne demek

Faculty of agriculture nedir : Hassa. Yapma özgürlüğü. Geleneksel olarak bellek, usavurma, algılama ya da imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri. a. bk. zihin yetileri. Kuvvet. Allah vergisi. Bir üniversitenin, öğrenim al...

Faculty of divinity nedir ne demek

Faculty of divinity nedir : Duyu. Yeti. Fakülte. Yapma özgürlüğü. Allah vergisi. Yetki. İmtiyaz. Beceri. Kuvvet. Of : -li. -den övünerek bahsetmek. Li. In. -nın. -in. Nin. -nin. Karşı. Den. [#Divinity : Tanrıbilim. İlahilik. İlah. Melek. İlahe. Kut...

Faculty of science nedir ne demek

Faculty of science nedir : Yetki. Duyu. Bir okulun yönetim ve öğretim ile ilgili işlerinden sorumlu kimselerden oluşan kurul. bir eğitim kurumunda görevli öğretmenlerin tümü. Bilimyurdu. Bir üniversitenin, öğrenim alanı ya da uzmanlık konusu bakım...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim