Farklı nedir Farklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Farklı" ile ilgili cümleler Farklıca : (farklı'ca) Farklı bir biçimd...

 
 
 

Farklılaşma nedir ne demek

Farklılaşma nedir Fransızca'da Farklılaşma ne demek?: différenciation Toplumsal farklılaşma : Kişi veya gruplarda farklı özelliklerin topluca meydana g...

Farklılaşma kaybı nedir ne demek

Farklılaşma kaybı nedir Farklılaşma kaybı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anaplazi. Fark : Bir kimse veya nesnen...

Farklılaşmamış mezenkim hücreleri nedir ne demek

Farklılaşmamış mezenkim hücreleri nedir Farklılaşmamış mezenkim hücreleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mezenkim hücreleri. Me...

Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası nedir ne demek

Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası nedir Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Aynı malın zamana, meka...

Farklılaştırılmış tarife nedir ne demek

Farklılaştırılmış tarife nedir Farklılaştırılmış tarife; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin benzer mallar üzerinde ülkeler...

Farklılaştırmak nedir ne demek

Farklılaştırmak nedir Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ...

Farklılık rantı nedir ne demek

Farklılık rantı nedir Farklılık rantı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşlenebilir ve kullanılabilir toprakların kimyasal...

Biçimsel mal farklılaştırması nedir ne demek

Biçimsel mal farklılaştırması nedir Biçimsel mal farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet veya farklılaştırılm...

Dar anlamda fiyat farklılaştırması nedir ne demek

Dar anlamda fiyat farklılaştırması nedir Dar anlamda fiyat farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekel piyasasında firmanın üret...

Eşey farklılaşması nedir ne demek

Eşey farklılaşması nedir Eşey farklılaşması; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Gametlerin dişi ve erkek olarak farklılaşması....

Geri farklılaşma nedir ne demek

Geri farklılaşma nedir Geri farklılaşma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Metaplazi. Fark : Bir kimse veya nesnen...

Hücre farklılaşması nedir ne demek

Hücre farklılaşması nedir Hücre farklılaşması; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyo gelişiminde hücre...

İşlevsel mal farklılaştırması nedir ne demek

İşlevsel mal farklılaştırması nedir İşlevsel mal farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet veya farklılaştırılm...

Özsel mal farklılaştırması nedir ne demek

Özsel mal farklılaştırması nedir Özsel mal farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet veya farklılaştırılmış ...

Sanal mal farklılaştırması nedir ne demek

Sanal mal farklılaştırması nedir Sanal mal farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gerçekte birbirinin tıpatıp benzeri ola...

Toplumsal farklılaşma nedir ne demek

Toplumsal farklılaşma nedir Toplumsal farklılaşma; bir toplum bilimi terimidir. Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal. Toplum : T...

Ücret farklılaştırılması nedir ne demek

Ücret farklılaştırılması nedir Ücret farklılaştırılması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Aynı işi yapan işçiler için ırk, renk, ci...

Yatay mal farklılaştırması nedir ne demek

Yatay mal farklılaştırması nedir Yatay mal farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşlevleri aynı olduğu halde tüketici te...

Farklı renkli tinea nedir ne demek

Farklı renkli tinea nedir Farklı renkli tinea; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsanlarda Malassezia furfur'un nede...

Farklıca nedir ne demek

Farklıca nedir Farklıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Farklıca" ile ilgili cümle Farklı : Farkı olan, aralarında fark bu...

Farklılaşma antijenleri nedir ne demek

Farklılaşma antijenleri nedir Farklılaşma antijenleri; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Normal hücrelerde belirli dokularda veya ...

Farklılaşmak nedir ne demek

Farklılaşmak nedir Farklılaşma : Ayrımlaşma. Farklılaşmak işi, ayrımlaşma. Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Durum : Bir ş...

Farklılaştırılmış azel piyasası nedir ne demek

Farklılaştırılmış azel piyasası nedir Farklılaştırılmış azel piyasası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal farklılaştırmasının yapıldığı a...

Farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim nedir ne demek

Farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim nedir Farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Geleneksel hiyerarşiye bağlı ...

Farklılaştırma nedir ne demek

Farklılaştırma nedir Farklılaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fark : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmaması...

Farklılık nedir ne demek

Farklılık nedir "Farklılık" ile ilgili cümle Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkile...

Antijenik farklılaşma nedir ne demek

Antijenik farklılaşma nedir Antijenik farklılaşma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir virüsün yüzey proteinlerini kod...

Cinsel farklılaşma nedir ne demek

Cinsel farklılaşma nedir Cinsel farklılaşma; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyonun cinsiyetine bağlı olarak m...

Dikey mal farklılaştırması nedir ne demek

Dikey mal farklılaştırması nedir Dikey mal farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Fiyatları aynı olduğu halde malların kal...

Fiyat farklılaştırması nedir ne demek

Fiyat farklılaştırması nedir Fiyat farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekel piyasasında üretim yapan firmanın müm...

Göz rengi farklılığı nedir ne demek

Göz rengi farklılığı nedir Göz rengi farklılığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Van kedisi gibi aynı hayvan üzerind...

İkinci derece fiyat farklılaştırması nedir ne demek

İkinci derece fiyat farklılaştırması nedir İkinci derece fiyat farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tekel piyasasında üretim yapa...

Mal farklılaştırması nedir ne demek

Mal farklılaştırması nedir Mal farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tekel piyasasında firmanın ürettiği malı sanal...

Piyasa farklılaştırması nedir ne demek

Piyasa farklılaştırması nedir Piyasa farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekel piyasasında firmanın ürettiği malı f...

Seks farklılaşması nedir ne demek

Seks farklılaşması nedir Seks farklılaşması; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: eşey farklılaşması]. Teknik terim anlamı...

Uluslararası fiyat farklılaştırması nedir ne demek

Uluslararası fiyat farklılaştırması nedir Uluslararası fiyat farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dışsatıma yönelik üretim yapan...

Üçüncü derece fiyat farklılaştırması nedir ne demek

Üçüncü derece fiyat farklılaştırması nedir Üçüncü derece fiyat farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tekel piyasasında üretim yapan...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim