Fart nedir English: "Someone farted." "It wasn't me!" Turkish: "Biri osurdu" " O ben değildim!" English: He was too tired to walk any farther. Turkish: Daha ileriye gidemeyecek kadar çok yorgundu. English: How frequently do...

 
 
 

Fart furt nedir ne demek

Fart furt nedir Yerel Türkçe anlamı: Önüne arkasına bakmadan gitmeyi anlatır. Fart furt etmek : Anlamsız, boş sözlerle böbürlenmek, farta furta etmek. Anlamsız : Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız, beyhude, boş, içsiz, yer...

Farta nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Abartılmış yalan. farta furta etmek : fart furt etmek. fartası furtası olmamak : patavatsızca konuşmak. Fartal : İyi ve kötü hiç bir söze aldırış etmeyen kişi Farta furta : Fart furt. Abartı : Bir...

Fartal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İyi ve kötü hiç bir söze aldırış etmeyen kişi. Farta : Abartılmış yalan Aldırış : Aldırma işi. Kötü : İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı. Korku, endişe veren....

Farter nedir : Gaz çıkarmak. Osuruk. Zarta. Osuruk atmak. Yellenmek. Pırt yapmak. Yellenme. Osurmak. Gaz yapmak. Fart about : Oyalanmak. Zaman öldürmek. [#Fart around : Oyalanmak. Zaman öldürmek. Sersem sersem dolaşmak. Aylak aylak oya...

Fartfürteci nedir ne demek

Fartfürteci nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelişi güzel iş yapan konuşan, palavra atan kişi. Palavra : Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber, balon. Genellikle posta vapurlarında üst güvertenin altındaki güverte. Uzun ...

Farthermost nedir ne demek

Farthermost nedir farther detail : Ayrıntı için. No farther : Geçilmez. Belirli bir noktadan sonra ilerlemek yasaktır. farther : Daha fazla. Daha ileri. Uzak. Ötedeki. Daha uzaktaki. Öteki. Uzaktaki. İlerdeki. Daha öte. İlave edilen. Farthe...

Farthing nedir farthing : Asgari tutar. Metelik. Zerre kadar. Does not matter a farthing : Hiç önemli değil. : Çemberli kabarık etek. Jüpon. Çemberli iç etek. Farthingales : Jüpon. Çemberli iç etek. [#Farthings : Azıcık şey. Çeyrek peni....

Farthingales nedir ne demek

Farthingales nedir : Jüpon. Çemberli iç etek. Çemberli kabarık etek. Brass farthing : Metelik. Asgari tutar. Zerre kadar. [#Does not matter a farthing : Hiç önemli değil. Farthing : Çeyrek peni. Çeyrek peni eski bir ingiliz parası. Azıcık şe...

Fart about nedir ne demek

Fart about nedir : Gaz çıkarmak. Osurmak. Yellenmek. Osuruk. Yellenme. Pırt yapmak. Zarta. Gaz yapmak. Osuruk atmak. About : Değişli. Buralarda. Baresinde. Dair. -e ne dersin?. -den ne haber?. Etrafında. Takriben. Ötede beride. Hususunda. ...

Fart around nedir ne demek

Fart around nedir : Pırt yapmak. Osuruk. Gaz yapmak. Yellenme. Yellenmek. Osurmak. Osuruk atmak. Gaz çıkarmak. Zarta. Around : Aşağı yukarı. Meydanda. Çevresine. Doğru. Arkaya. Etrafında. Ötede beride. Yaklaşık. Etrafına. Geriye. [#Fart abo...

Fart kirt nedir ne demek

Fart kirt nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fazla atıp tutarak konuşmayı anlatır. Kirt : Küçük, ufak, minik. Sağlam, dayanıklı. Gevrek, çabuk kırılan, az sert. İyi pişmemiş, sert: (yemek için). Yolsuz, emeksiz, karşılıksız elde edilen şey. ...

Farta furta nedir ne demek

Farta furta nedir Fartası furtası olmamak : Patavatsızca konuşmak. Farta furta etmek : Fart furt etmek. Fart furt : Anlamsız, boş söz, farta furta. Fart furt...

Farted nedir English: Who farted? Turkish: Kim osurdu? English: "Someone farted." "It wasn't me!" Turkish: "Biri osurdu" " O ben değildim!" : (argo) ossuran kimse. Fart about : Oyalanmak. Zaman öldürmek. [#Fart around : Aptal...

Fartfurtçu nedir ne demek

Fartfurtçu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelişi güzel iş yapan konuşan, palavra atan kişi. Palavra : Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber, balon. Genellikle posta vapurlarında üst güvertenin altındaki güverte. Uzun ...

Farther nedir English: Luna is close by. Mars is much farther away. Turkish: Ay yakındır. Mars çok daha uzaktır. English: The school is farther than the station. Turkish: Okul istasyondan daha uzaktır. English: We cannot go an...

Farthest nedir English: The eclipse type that occurs when the Moon is at its farthest distance from the Earth is an annular eclipse. The Moon then appears too small to completely block out the disk of the Sun. Turkish: Ay dünyadan e...

Farthingale nedir ne demek

Farthingale nedir : Jüpon. Çemberli iç etek. Brass farthing : Asgari tutar. Zerre kadar. Metelik. [#Does not matter a farthing : Hiç önemli değil. Farthing : Metelik. Çeyrek peni. Azıcık şey. Çeyrek peni eski bir ingiliz parası. : Azıcık şe...

Farthings nedir ne demek

Farthings nedir farthing : Asgari tutar. Metelik. Zerre kadar. Does not matter a farthing : Hiç önemli değil. : Çeyrek peni. Azıcık şey. Metelik. Çeyrek peni eski bir ingiliz parası. Farthingale : Çemberli kabarık etek. Jüpon. Çemberli iç...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim