Fayda nedir Fayda; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Fayda" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Çare // fayda etmek: çare olmak İk...

 
 
 

Fayda kuramı nedir ne demek

Fayda kuramı nedir Fayda kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tüketicinin mal ve hizmet tüketiminden sağladığı fayd...

Fayda ticaret hadleri nedir ne demek

Fayda ticaret hadleri nedir Fayda ticaret hadleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Net ticaret hadlerinin dışsatım ve dışalım fa...

Özel fayda maliyet çözümlemesi nedir ne demek

Özel fayda maliyet çözümlemesi nedir Özel fayda maliyet çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Fayda maliyet çözümlemesinin kamu k...

Sırasal fayda kuramı nedir ne demek

Sırasal fayda kuramı nedir Sırasal fayda kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Faydanın sayısal olarak ölçülemeyeceğini yaln...

Marjinal fayda nedir ne demek

Marjinal fayda nedir Marjinal fayda; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın son biriminin tüketiminden sağlanan fayda...

Sosyal fayda nedir ne demek

Sosyal fayda nedir Sosyal fayda; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Herhangi bir olay, etkinlik veya politika değişikliği...

Faydacı nedir Faydacı; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Faydacılık Türkçede anlamlarında kullanılabil...

Faydacılık okulu nedir ne demek

Faydacılık okulu nedir Faydacılık okulu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Faydacılığı savunan okul. Okulu : Düğün ya da bir...

Faydalanabilmek nedir ne demek

Faydalanabilmek nedir Faydalanabilme : Yararlanabilme Fayda : Yarar. Yararlanabilmek : Yararlanma olasılığı bulunmak. Yararlanabilme : Yararlanabilmek işi....

Faydalandırılmak nedir ne demek

Faydalandırılmak nedir Faydalandırılma : Yararlandırılma Fayda : Yarar. Yararlandırılmak : Yararlanma işi yaptırılmak, faydalandırılmak. Yararlandırılma : Y...

Faydalandırmak nedir ne demek

Faydalandırmak nedir Faydalandırma : Yararlandırma Fayda : Yarar. Yararlandırmak : Yararlanma işini yaptırmak, faydalandırmak. Yararlandırma : Yararlandır...

Faydalanılmak nedir ne demek

Faydalanılmak nedir Faydalanılma : Yararlanılma Fayda : Yarar. Yararlanılmak : Yararlanma işi yapılmak, faydalanılmak. Yararlanılma : Yararlanılmak durum...

Faydalanmak nedir ne demek

Faydalanmak nedir "Faydalanmak" ile ilgili cümle Faydalanma : Yararlanma. Yararlanmak : Kendine yarar sağlamak, faydalanmak, istifade etmek. İngilizce'...

Faydalı demet nedir ne demek

Faydalı demet nedir Faydalı demet; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Diyafram deliğinden geçerek ışınım kaynağı kıl...

Faydasız nedir ne demek

Faydasız nedir Faydasız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Faydasız" ile ilgili cümle örnekleri Faydasız baş mezara yaraşır :...

Faydasızlık nedir ne demek

Faydasızlık nedir Faydasız : Yararsız. Yararsızlık : Yararsız olma durumu, faydasızlık, yarayışsızlık. İngilizce'de Faydasızlık ne demek? : n. useless...

Gelirin marjinal faydası nedir ne demek

Gelirin marjinal faydası nedir Gelirin marjinal faydası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gelirde meydana gelen ek bir birimlik değ...

Mülkiyet faydası nedir ne demek

Mülkiyet faydası nedir Mülkiyet faydası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın mülkiyetinin pazarlama yoluyla el değiş...

Zaman faydası nedir ne demek

Zaman faydası nedir Zaman faydası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gereksinimlerin kendilerini tekrarlama özelliği neden...

Fayda değer kuramı nedir ne demek

Fayda değer kuramı nedir Fayda değer kuramı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Malların değişim oranlarının, tüketicilerin o m...

Fayda fonksiyonu nedir ne demek

Fayda fonksiyonu nedir Fayda fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tüketicinin elde edeceği toplam fayda ile tüketile...

Fayda maliyet çözümlemesi nedir ne demek

Fayda maliyet çözümlemesi nedir Fayda maliyet çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin verecekleri ...

Eş marjinal fayda yasası nedir ne demek

Eş marjinal fayda yasası nedir Eş marjinal fayda yasası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tüketicinin satın alacağı mallardan herbi...

Sayısal fayda kuramı nedir ne demek

Sayısal fayda kuramı nedir Sayısal fayda kuramı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Faydanın sayısal olarak ölçülebileceğini iler...

Sosyal fayda maliyet çözümlemesi nedir ne demek

Sosyal fayda maliyet çözümlemesi nedir Sosyal fayda maliyet çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir politika veya uygulamadan kayn...

Sayısal fayda nedir ne demek

Sayısal fayda nedir Sayısal fayda; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sayısal fayda kuramına göre mal ve hizmetlerin tüket...

Toplam fayda nedir ne demek

Toplam fayda nedir Toplam fayda; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin tükettiği tüm mal ve hizmetlerden eld...

Faydacılık nedir ne demek

Faydacılık nedir Faydacılık; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: İktisat alanındaki kelime anlamı: Bireyler için faydalı olanın etik açıdan da doğr...

Faydalanabilme nedir ne demek

Faydalanabilme nedir Faydalanabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fayda : Yarar Faydalanabilmek : Yararlanabilmek. Yararlanabilm...

Faydalandırılma nedir ne demek

Faydalandırılma nedir Faydalandırılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fayda : Yarar Faydalandırılmak : Yararlandırılmak. Yararlandı...

Faydalandırma nedir ne demek

Faydalandırma nedir Faydalandırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fayda : Yarar Faydalandırmak : Yararlandırmak. Yararlandırma : ...

Faydalanılma nedir ne demek

Faydalanılma nedir Faydalanılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fayda : Yarar Faydalanılmak : Yararlanılmak. Yararlanılma : Yara...

Faydalanma nedir ne demek

Faydalanma nedir Faydalanmak : Yararlanmak. Yararlanma : Yararlanmak işi, faydalanma. İngilizce'de Faydalanma ne demek? : n. utilization, follow up, ...

Faydalı nedir Faydalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Faydalı" ile ilgili cümle örnekleri Gezilecek görülecek bir yer, şe...

Faydalı model belgesi nedir ne demek

Faydalı model belgesi nedir Faydalı model belgesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikteki b...

Faydasızca nedir ne demek

Faydasızca nedir Faydasızca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Fayda : Yarar Faydasız : Yararsız. Biçim : Biçme işi. Yazı ve simg...

Biçim faydası nedir ne demek

Biçim faydası nedir Biçim faydası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ürünün yapısını ya da biçimini değiştirmek yoluyla g...

Mekan faydası nedir ne demek

Mekan faydası nedir Mekan faydası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gereksinimlerdeki şiddet farklılığı nedeniyle ürünün...

Paranın marjinal faydası nedir ne demek

Paranın marjinal faydası nedir Paranın marjinal faydası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin bir birim ek paradan sağl...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim