Ferman nedir Ferman; kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Ferman" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Emir emirname Tarih'teki anlamı: Osmanlı devletinde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk. ...

 
 
 

Fermane nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadınların giydiği üzeri işlemeli yelek. Ferma : Av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi Ferman : Buyruk, emir. Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yaz...

Fermaniye nedir ne demek

Fermaniye nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadınların giydiği üzeri işlemeli yelek. Fermani : Buyrukla, fermanla ilgili olan Ferma : Av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi. Ferman : Buyruk, emir. Osmanlı Devleti'nde padişahın verdi...

Fermanlı deli nedir ne demek

Fermanlı deli nedir Ferman : Buyruk, emir. Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık. Ferma : Av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi. Deli : Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.). Davr...

Fermantasyon çözünürleri kurusu nedir ne demek

Fermantasyon çözünürleri kurusu nedir Fermantasyon çözünürleri kurusu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae, Aspergillus niger ve benzerleri mikroorganizmaların üretimi için uygulanan ...

Fermantasyon deneyi nedir ne demek

Fermantasyon deneyi nedir Fermantasyon deneyi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bazı şekerlerin oksijensiz ortamda maya etkisiyle etil alkol ve karbon dioksite parçalanması ve açığa çıkan ürünlerin belirli...

Fermantasyon maddeleri nedir ne demek

Fermantasyon maddeleri nedir Fermantasyon maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizmaların gereksinimi olan karbonhidrat ve mineral gibi maddeler. Ferma : Av köpeği...

Fermantasyon özüt unu nedir ne demek

Fermantasyon özüt unu nedir Fermantasyon özüt unu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Penicillium, streptomyces, sitrik asit ve benzerleri fermantasyonlarında elde edilen kurutulmuş miselyumun bulamaç durumunda...

Fermantasyon yardımcısı nedir ne demek

Fermantasyon yardımcısı nedir Fermantasyon yardımcısı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belirli ürünlerin işlenmesi veya yapımı için kullanılan kontrollü bir aerobik veya anaerobik bir işlemde, mayaların, küfl...

Ferman gemisi nedir ne demek

Ferman gemisi nedir Ferman gemisi; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Çanakkale Boğazın'dan geçen gemilerde geçme izni bulunup bulunmadığını yoklamakla görevli gemi. Ferma : Av köpeğinin gizlendiği yerden av...

Fermana nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadınların giydiği üzeri işlemeli yelek. Eteklik. Kuvvetsiz. Ferma : Av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi Ferman : Buyruk, emir. Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması gerekli h...

Fermani nedir Fermani; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Fermani isminin anlamı, Fermani ne demek: Buyrukla, fermanla ilgili olan. Fermani ismi; Farsça kökenli olup bir Erkek ismidir. Ferma : Av köpeğinin gizlendiği yerden avı göze...

Fermanlı nedir ne demek

Fermanlı nedir Fermanlı; bir tarih terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tarih'teki anlamı: Hükümete karşı gelmek suçuyle aranan ve cezalandırılması için hakkında padişah buyruğu çıkan kimse. Fermanlı deli : ...

Fermantasyon nedir ne demek

Fermantasyon nedir ...

Fermantasyon çözünürleri özüt kurusu nedir ne demek

Fermantasyon çözünürleri özüt kurusu nedir Fermantasyon çözünürleri özüt kurusu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Penicillium streptomyces ve sitrik asit fermantasyonlarından elde edilen özütün kurutulmuş biçimi. Çözünür : ...

Fermantasyon ısısı nedir ne demek

Fermantasyon ısısı nedir Fermantasyon ısısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geviş getiren hayvanlarda işkembe mikroorganizmalarının faaliyetlerinden kaynaklanan ısı. Ferma : Av köpeğinin gizlendiği yerd...

Fermantasyon mutantları nedir ne demek

Fermantasyon mutantları nedir Fermantasyon mutantları; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karbonhidratlardan bazılarını fermente etmeyen veya eden suşlardan oluşan mutantlara verilen ad. Mutant : Genetik materya...

Fermantasyon pres keki nedir ne demek

Fermantasyon pres keki nedir Fermantasyon pres keki; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pencillium, streptomyces, sitrik asit ve benzerleri fermantasyonlarından elde edilen miselyumun süzülüp kurutulmasından ol...

Fermantasyona bağlı kayıplar nedir ne demek

Fermantasyona bağlı kayıplar nedir Fermantasyona bağlı kayıplar; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yeşil yemlerde gerek kurutma, gerekse depolama sırasında bitkinin yapısında bulunan enzim ve bakterilerden kaynaklan...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim