Fiil nedir Fiil; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Gramer anlamı: Bir kılışı, bir oluşu veya bir durumu anlatan; olumlu ve olumsuz şekillere g...

 
 
 

Fiil çatısı nedir ne demek

Fiil çatısı nedir Teknik terim anlamı: [bkz: çatı]. Çatı : Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri ola...

Fiil çekimi eki nedir ne demek

Fiil çekimi eki nedir Teknik terim anlamı: Fiil ve ad kök veya gövdelerine zaman ve şahıs kavramını yüklemek için kullanılan ek: ||. tek. şah. -Dİ-m (bil-d...

Fiil gövdesi nedir ne demek

Fiil gövdesi nedir Fiil gövdesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Fiil : Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zama...

Fiil isimleri nedir ne demek

Fiil isimleri nedir Fiil isimleri; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fiilden sıfatlarla eylemliklerin ve ortaçların orta...

Fiil öneki nedir ne demek

Fiil öneki nedir Fiil öneki; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde fiillerin başına getirilerek yeni fiill...

Fiil tabanı nedir ne demek

Fiil tabanı nedir Fiil tabanı; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Fiil veya ad kökünden fiil yapma ekleri ile türetilen gövde: durdur- (<dur-...

Fiil tümleci nedir ne demek

Fiil tümleci nedir Fiil tümleci; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Fiilin anlamını tamamlıyan isim. Fiil tümleçleri ik...

Addan fiil türeten ek nedir ne demek

Addan fiil türeten ek nedir Teknik terim anlamı: Adlara ve ad soylu kök ve gövdelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir anlam oluşturacak ve yeni bir olu...

Fiilden fiil yapma eki nedir ne demek

Fiilden fiil yapma eki nedir Teknik terim anlamı: Fiil kök veya gövdelerinden fiil yapan ek: -n-(uzan-), -t-(uza-t-), -l-(gör-ül-), -ş-(bula-ş-), -r-(taş-ır-), -t...

Sıfat fiil grubu nedir ne demek

Sıfat fiil grubu nedir Sıfat fiil grubu; bir dil bilgisi terimidir. Sıfat : Yüz, kılık ve dış görünüş. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakım...

Zarf fiil grubu nedir ne demek

Zarf fiil grubu nedir Zarf fiil grubu; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Grup içinde yüklem görevi almış bir zarf-fiil veya ad çekimi ekleriyle gen...

Addan türeme fiil nedir ne demek

Addan türeme fiil nedir Addan türeme fiil; dil bilgisi alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Teknik terim...

Aygıtlı fiil nedir ne demek

Aygıtlı fiil nedir Aygıtlı fiil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aygıt anlamlı kelimelerle yapılan fiil: Baltalamak,...

Basit fiil nedir ne demek

Basit fiil nedir Teknik terim anlamı: Yapı ve anlam bakımıdan daha basit ögelere ayrılamayan, tek veya iki heceli kök durumudaki fiil: at-, aç-, ye-, ...

Bitmiş fiil nedir ne demek

Bitmiş fiil nedir Teknik terim anlamı: Fiil kök ve gövdesinin kip ve şahıs ekleri alarak çekime girmek suretiyle bir anlam değeri kazanmış, bir yargıya...

Çekimsiz fiil nedir ne demek

Çekimsiz fiil nedir Teknik terim anlamı: Fiil kök ve gövdelerinden belirli eklerle türetilen; ancak, şahıs ekleri alarak çekime girmediği için yargı bild...

Edilgen fiil nedir ne demek

Edilgen fiil nedir Edilgen fiil; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Geçişli ve geçişsiz fiillerden -(I)l-/-(U)l-, -(I)n-/-(U)n- ekleri ile kurula...

Esas fiil nedir ne demek

Esas fiil nedir Teknik terim anlamı: Herhangi bir yardımcı kelimeye ihtiyacı olmadan, kendi başına anlamı olan fiil: at-, biç-, bin-, çık-, gez-, giz...

Ettirgen fiil nedir ne demek

Ettirgen fiil nedir Ettirgen fiil; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Hareketin her zaman özne dışındaki bir varlığa yöneldiği, geçişli veya geçiş...

Fiil bükünü nedir ne demek

Fiil bükünü nedir Fiil bükünü; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hint-Avrupa dilinde fiil çekimi. Bükü : Büyü. Örülmü...

Fiil cümlesi nedir ne demek

Fiil cümlesi nedir Fiil cümlesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Yüklemi çekimli fiil olan cümle: Benim ağzım da kupkuru kesildi… Bu hükümdar ...

Fiil çekimi nedir ne demek

Fiil çekimi nedir Fiil çekimi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Cümlede yüklem görevinde bulunan fiil veya ad soylu kelimelerin zaman, şahıs, ...

Fiil deyimi nedir ne demek

Fiil deyimi nedir Fiil deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İleri gelmek, meydana çıkmak gibi birden artık kelim...

Fiil grubu nedir ne demek

Fiil grubu nedir Teknik terim anlamı: Esas veya yardımcı bir fiilin, yalın veya çekim eklerinden biri ile genişletilmiş ad yahut sıfatlarla oluşturduğ...

Fiil kökü nedir ne demek

Fiil kökü nedir Fiil kökü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Oluş, kılış veya durum bildiren fiil soylu kelimenin yapı bakımından daha küçük ...

Fiil sıfatı nedir ne demek

Fiil sıfatı nedir Fiil sıfatı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde, geniş anlamıyla, tümleç alan ve almıy...

Fiil tasrifi nedir ne demek

Fiil tasrifi nedir Fiil tasrifi; bir dil bilgisi terimidir. Fiil : Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı i...

Ad fiil grubu nedir ne demek

Ad fiil grubu nedir Teknik terim anlamı: -mAk, -mA, -Iş/-Uş ekleriyle kurulmuş ve grup sonunda yüklem görevi almış bir ad-fiil ile bunun anlamını tamamla...

Basit fiil cümlesi nedir ne demek

Basit fiil cümlesi nedir Teknik terim anlamı: Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir oluş ve kılışı yargı hâlinde bir tek çekimli fiille anlatan ve en az bir özn...

İsim fiil cümlesi nedir ne demek

İsim fiil cümlesi nedir İsim fiil cümlesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yüklelmlik fiillerle yapılan cümle: Bu vazo ora...

Zarf fiil ekleri nedir ne demek

Zarf fiil ekleri nedir Teknik terim anlamı: Cümlede fiilin zarf görevinde kullanılmasını sağlayan ekler: -(y)A, -(y)I, -(y)ArAk, -DIktA, -ken, -mAdAn, -mAks...

Ad fiil nedir Teknik terim anlamı: Fiilin kök ve gövdelerine getirilen belirli eklerle fiilin bir ad gibi kullanılması; ad gibi kullanılan fiil. Tü...

Aktif fiil nedir ne demek

Aktif fiil nedir Aktif fiil; bir dil bilgisi terimidir. Aktif : Etken. Etkili. Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve hakl...

Bağ fiil nedir ne demek

Bağ fiil nedir Bağ fiil; bir dil bilgisi terimidir. Fiil : Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile b...

Birleşik fiil nedir ne demek

Birleşik fiil nedir Birleşik fiil; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Ad soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesi...

Çekimli fiil nedir ne demek

Çekimli fiil nedir Çekimli fiil; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Zaman ve şahsa bağlı olarak bir yargı, bir tasarlama bildiren fiil. Geçmiş za...

Dönüşlü fiil nedir ne demek

Dönüşlü fiil nedir Dönüşlü fiil; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Fiildeki oluş ve kılışın doğrudan doğruya özneye dönüşünü gösteren ve çoklukl...

Ek fiil nedir Ek fiil; bir dil bilgisi terimidir. Eylem : Fiil. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme...

Etken fiil nedir ne demek

Etken fiil nedir Etken fiil; bir dil bilgisi terimidir. "Etken fiil" ile ilgili cümle Gramer anlamı: Öznesi belli olan, öznesiyle kesin ilişkisi bulun...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim