Fiil nedir Fiil; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Gramer anlamı: Bir kılışı, bir oluşu veya bir durumu anlatan; olumlu ve olumsuz şekillere girebilen kelime: yaz-, yazma-, koş-, koşma- (kılış), sarar-, büyü- (oluş), sus-, susma-, ...

 
 
 

Fiil çatısı nedir ne demek

Fiil çatısı nedir Teknik terim anlamı: [bkz: çatı]. Çatı : Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik. Özne...

Fiil çekimi eki nedir ne demek

Fiil çekimi eki nedir Teknik terim anlamı: Fiil ve ad kök veya gövdelerine zaman ve şahıs kavramını yüklemek için kullanılan ek: ||. tek. şah. -Dİ-m (bil-di-m), -İm (öğrenci-y-im). tek. şah. -Dİ-n (bil-di-n), -Sİn (öğrenci-sin). tek. şah. -Dİ (...

Fiil gövdesi nedir ne demek

Fiil gövdesi nedir Fiil gövdesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Fiil : Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem. İş, d...

Fiil isimleri nedir ne demek

Fiil isimleri nedir Fiil isimleri; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fiilden sıfatlarla eylemliklerin ve ortaçların ortak adı. Fiil : İş, davranış. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşı...

Fiil öneki nedir ne demek

Fiil öneki nedir Fiil öneki; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde fiillerin başına getirilerek yeni fiillerin yapılmasına yarayan ek. Fran. préposer kelimesindeki pré gibi. Önek : Duvarın yıkılm...

Fiil tabanı nedir ne demek

Fiil tabanı nedir Fiil tabanı; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Fiil veya ad kökünden fiil yapma ekleri ile türetilen gövde: durdur- (<dur-dur-), görüş- (<gör-üş-), görül- (<gör-ül-), tanın- (<tanı-n-), başlattır- (<...

Fiil tümleci nedir ne demek

Fiil tümleci nedir Fiil tümleci; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Fiilin anlamını tamamlıyan isim. Fiil tümleçleri iki türlü olur:. ASIL TÜMLEÇ (C. direct) veya NESNE (Objet). Bu kelimelere bk. YARDIMCI TÜM...

Fiilde zaman kayması nedir ne demek

Fiilde zaman kayması nedir Teknik terim anlamı: Yazılı ve sözlü anlatımda, çekimli bir fiilin, aldığı zaman ekine göre bildirmesi gereken zaman dışında bir zamanı göstermesi ve bundan doğan anlam kayması: Yarın İstanbul’dan Ankara’ya geliyor (gelece...

Fiil bükünü nedir ne demek

Fiil bükünü nedir Fiil bükünü; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hint-Avrupa dilinde fiil çekimi. Bükü : Büyü. Örülmüş kamış tornan. Eski paçavradan yapılan dokuma. (Bozüyük Bilecik) Bükün : Dil bilgisi gör...

Fiil cümlesi nedir ne demek

Fiil cümlesi nedir Fiil cümlesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Yüklemi çekimli fiil olan cümle: Benim ağzım da kupkuru kesildi… Bu hükümdar ömrünü yıllarca neden uzatmak istiyor? (Y.K. Karaosmanğlu, Erenlerin Bağından, s. 107). Y...

Fiil çekimi nedir ne demek

Fiil çekimi nedir Fiil çekimi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Cümlede yüklem görevinde bulunan fiil veya ad soylu kelimelerin zaman, şahıs, teklik ve çokluk kavramı veren eklerle girdiği şekil: biliyorum (<bil-iyor-um), bildin...

Fiil deyimi nedir ne demek

Fiil deyimi nedir Fiil deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İleri gelmek, meydana çıkmak gibi birden artık kelimeli fiil. Deyi : Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan...

Fiil grubu nedir ne demek

Fiil grubu nedir Teknik terim anlamı: Esas veya yardımcı bir fiilin, yalın veya çekim eklerinden biri ile genişletilmiş ad yahut sıfatlarla oluşturduğu grup: acı söyle-, boyun eğ-, kar yağ-, iş işle-, öne düş-, ileriye bak-, işine gel-, ağ...

Fiil kökü nedir ne demek

Fiil kökü nedir Fiil kökü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Oluş, kılış veya durum bildiren fiil soylu kelimenin yapı bakımından daha küçük ögelere bölünemeyen anlamlı kısmı: aç-, al-, dal-, yar-, es-, ye-, gel-, git-, süz-, dür-...

Fiil sıfatı nedir ne demek

Fiil sıfatı nedir Fiil sıfatı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde, geniş anlamıyla, tümleç alan ve almıyan ortaçlar, dar anlamıyla tümleç almıyan ortaçlar. Fiil : İş, davranış. Olumlu veya olum...

Fiil tasrifi nedir ne demek

Fiil tasrifi nedir Fiil tasrifi; bir dil bilgisi terimidir. Fiil : Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem. İş, davranış. Tasrif : Çekim. Çekim : Fiill...

Fiilde zaman nedir ne demek

Fiilde zaman nedir Teknik terim anlamı: Bir oluş ve kılışın hangi zamanda geçtiğini bildirmek üzere, zaman ekleri almış bulunan fiil şekli; sor-du (görülen geçmiş zaman), sor-u-yor (şimdiki zaman), sor-acak (gelecek zaman), soracaktı (gelece...

Fiilden ad nedir ne demek

Fiilden ad nedir Fiilden ad; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Fiilden türeme olup kişi ve zaman fikri bildirmediği gibi tümleç de almıyan adlara denir. Sevi, Sevim, Sevgi, Sevinç... gibi. Ad : Bir kimseyi...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim