Fikir nedir Fikir; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Fikir" ile ilgili cümleler Fikir isminin anlamı, Fikir ne demek: Kız ismi olarak; Düşünce. Anlayış. Zihin, us. Düşünce : Tasa, kaygı, sıkıntı. Dış dünyanın insan zihnine yansımas...

 
 
 

Fikir cümlesi nedir ne demek

Fikir cümlesi nedir Fikir cümlesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir fikre ancak işaret eden eksik cümle: Alkışlar. Ölüm tehlikesi! Şoför yavaş! gibi. Bu misaller, Hatip alkışlandı, ölüm tehlikesi var, sa...

Fikir hürriyeti nedir ne demek

Fikir hürriyeti nedir Fikir : Düşünce. Kuruntu. Düşün. Hürriyet : Özgürlük. Düşünce : Dış dünyanın insan zihnine yansıması. İlke, yönetici sav. Tasa, kaygı, sıkıntı. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla d...

Fikir işçiliği nedir ne demek

Fikir işçiliği nedir Fikir : Düşün. Kuruntu. Düşünce. İşçi : Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse. Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi ...

Fikir teatisi nedir ne demek

Fikir teatisi nedir Fikir : Kuruntu. Düşün. Düşünce. Düşünce : Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Dış dünyanın insan zihn...

Fikir yazımı nedir ne demek

Fikir yazımı nedir Fikir yazımı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Fikir imleri kullanılan yazı yöntemi. Fikir : Düşünce. Kuruntu. Düşün Yazı : Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. Metal ...

Fikirci nedir Fikirci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fikir : Düşünce. Kuruntu. Düşün Sürekli : Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî. Yumuşak. Uzun süreli olarak, daima. Düşünce : Uzay ve zamanın...

Fikirdeş nedir ne demek

Fikirdeş nedir Fikir : Düşün. Düşünce. Kuruntu. Oydaş : Aynı düşüncede, aynı inançta olan, aynı düşünceyi savunanlardan her biri, düşündeş, fikirdeş. Oydaş...

Fikirleşmek nedir ne demek

Fikirleşmek nedir Fikirleşme : Fikirleşmek işi Fikir : Düşünce. Kuruntu. Düşün. Karşılıklı : İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil. Birbirine karşı bulunan. Birbiriyle...

Fikir adamı nedir ne demek

Fikir adamı nedir "Fikir adamı" ile ilgili cümleler Fikir : Düşünce. Düşün. Kuruntu. Adamı : Bir işi en iyi yapan. Adam : Erkek kişi. İnsan. İyi huylu, güvenilir kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Görevli kimse. Daima birinin yanında olan, ...

Fikir babası nedir ne demek

Fikir babası nedir Fikir babası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Fikir : Düşünce. Kuruntu. Düşün. Baba : Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Bir ülkeye veya bir top...

Fikir eseri nedir ne demek

Fikir eseri nedir Fikir eseri; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Eseri : Döğme ya da köşeli büyük çivi. Açık kavrulmuş kahve Eser : Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. İz, işaret, im. Yayın, kitap, yapıt. Soyut kavram...

Fikir imi nedir ne demek

Fikir imi nedir Fikir imi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Doğrudan doğruya bir fikir temsil eden şekil, kiya resim veya herhangi bir işaret olur. (FİKİR İMLİ YAZI, Ecriture idéographique). İmi : Emi an...

Fikir işçisi nedir ne demek

Fikir işçisi nedir Fikir işçisi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. İktisat alanındaki kelime anlamı: Fikir : Kuruntu. Düşünce. Düşün. İşçi : Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretl...

Fikir yanaçları nedir ne demek

Fikir yanaçları nedir Fikir yanaçları; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Yapı yanaçları ve mecazlar dışında olmak üzere, fikirleri alışılmış olan tarzda değil, değişik yollarla anlatma tarzları. (bk....

Fikir yazısı nedir ne demek

Fikir yazısı nedir Fikir : Düşünce. Kuruntu. Düşün. Düşünce : İlke, yönetici sav. Niyet, tasarı. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir,...

Fikirdemek nedir ne demek

Fikirdemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güleç yüzlü olmak. Fikir : Düşünce. Kuruntu. Düşün Yüzlü : Yüzü herhangi bir nitelikte olan. Şımartılmış, yüz bulmuş (kimse). Güleç : Her zaman gülümseyen, mütebessim. Olmak : Meydana gelmek, varl...

Fikirleşme nedir ne demek

Fikirleşme nedir Fikirleşme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fikir : Düşünce. Kuruntu. Düşün Fikirleşmek : Bir konuyu karşılıklı olarak tartışıp görüş alışverişinde bulunmak. Fransızca'da Fikir yazımı nedir ? : idéog...

Fikirleştirme nedir ne demek

Fikirleştirme nedir Fikirleştirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fikir : Düşünce. Kuruntu. Düşün Fikirleştirmek : Fikri yanını geliştirmek, olgunlaştırmak. Fransızca'da Fikir yazımı nedir ? : idéographie Fikirleştirme...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim