Financial nedir ne demek

Financial nedir English: Ali needs financial help. Turkish: Ali mali yardıma ihtiyacı var. English: A successful business is built on careful financial management. Turkish: Başarılı bir iş dikkatli finansal yönetim üzerine inşa ...

 
 
 

Financial accounts nedir ne demek

Financial accounts nedir : Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Finansal. Transfer mali transfer. İktisadi. Mali. Parasal. Akçalı. Accounts : Hesap verme. Hesap. Göz önünde tutma. Banka hesabı. Hesaba katma. Açıklama. Önem. Hesaplar. Sebep...

Financial adviser nedir ne demek

Financial adviser nedir English: I need a good financial adviser. Turkish: İyi bir mali danışmana ihtiyacım var. : Mali. İktisadi. Parasal. Akçalı. Transfer mali transfer. Finansal. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Adviser : Müşa...

Financial advisor nedir ne demek

Financial advisor nedir : Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Transfer mali transfer. İktisadi. Mali. Finansal. Parasal. Akçalı. Advisor : Danışman hoca. Müşavir. Akıl hocası. Danışman. Yol gösterici. Yol gösteren. Danışman öğretmen. Dan...

Financial affairs nedir ne demek

Financial affairs nedir : Akçalı. Transfer mali transfer. Parasal. Mali. Finansal. İktisadi. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Affairs : Gidişat. Umur. İşler. [#Economic and financial affairs council : Ab ekonomi ve maliye bakanları ko...

Financial analysis nedir ne demek

Financial analysis nedir : İktisadi. Parasal. Finansal. Akçalı. Mali. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Transfer mali transfer. Analysis : Çözümleme. Analiz. Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi. Bir bütünü ol...

Financial and spiritual support nedir ne demek

Financial and spiritual support nedir : İktisadi. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Finansal. Transfer mali transfer. Mali. Akçalı. Parasal. And : Sonra. Ayrıca. Daha sonra. Ve. Ve bu yüzden. Da... da... ya da de... de. Ma. İle. -bundan dolayı. Bir ...

Financial assets nedir ne demek

Financial assets nedir : İktisadi. Parasal. Finansal. Akçalı. Mali. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Transfer mali transfer. Assets : Alacaklar. Demirbaşlar. Malvarlığı. Alacak. Varlıklar-alacaklar. Tecimsel bir kuruluşun ya da bir t...

Financial audit nedir ne demek

Financial audit nedir English: This financial audit also includes an evaluation of the company's assets. Turkish: Bu mali denetim, aynı zamanda şirketin varlıklarının bir değerlendirmesini içerir. : Transfer mali transfer. Mali. İktisadi. ...

Financial account nedir ne demek

Financial account nedir : Finansal. Parasal. Mali. İktisadi. Transfer mali transfer. Akçalı. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Account : Hesap. Hikaye. Hesap vermek. Hesaplaşma. Kar. Hesaba katma. İtibar. Açıklama. Rapor. Önem. [#Finan...

Financial accounting nedir ne demek

Financial accounting nedir : Finansal. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Mali. İktisadi. Parasal. Transfer mali transfer. Akçalı. Accounting : Hesap vererek. Mahsup. Sayışım kural ve yöntemlerini özet olarak kapsayan yol gösterici. Sayman...

Financial administration nedir ne demek

Financial administration nedir : Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. İktisadi. Finansal. Mali. Transfer mali transfer. Akçalı. Parasal. Administration : Bakanlar kurulu. Müessese. İç yönetim. İdare. Yönetme. Uygulama. Hükümet. Ettirme. Yönetim....

Financial advising nedir ne demek

Financial advising nedir : Parasal. Finansal. Transfer mali transfer. Mali. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. İktisadi. Akçalı. Advising : Öğüt vermek. Nasihat etmek. Bildirmek. Tavsiye edici. Fikir vermek. Haber vermek. Akıl vermek. Ta...

Financial affair nedir ne demek

Financial affair nedir : Mali. İktisadi. Finansal. [#Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Akçalı. Transfer mali transfer. Parasal. Affair : Vaka. Sorun. Şey. Hadise. Maslahat. İlişki. Dalga. Konu. İş. Aşk ilişkisi. affairs : Mali işler. ...

Financial aid nedir ne demek

Financial aid nedir English: Victims of the hurricane received financial aid from the government. Turkish: Kasırga mağdurları hükümetten mali yardım aldı. English: Will I receive financial aid? Turkish: Finansal yardım alacak mıyım?...

Financial analyst nedir ne demek

Financial analyst nedir English: Ali is a financial analyst. Turkish: Ali bir finansal analist. : İktisadi. Transfer mali transfer. Akçalı. Finansal. Parasal. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Mali. Analyst : Ruh çözümcü. Analiz y...

Financial asset nedir ne demek

Financial asset nedir : Transfer mali transfer. Mali. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Finansal. Parasal. İktisadi. Akçalı. Asset : Kıymetli şey. Değerli şey. Varlık. Beceri. Değerli bir nitelik. Aktif. Kazanç. Mülk. Yararlı. Mal. [...

Financial assistance nedir ne demek

Financial assistance nedir : Parasal. Transfer mali transfer. İktisadi. Akçalı. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Mali. Finansal. Assistance : [#Yardım. Müzaheret. Destek. Kurtarma. Muavenet. İmdat. account : Bir ülkedeki yerleşik kişiler...

Financial backer nedir ne demek

Financial backer nedir : Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Transfer mali transfer. Mali. Parasal. Akçalı. Finansal. İktisadi. Backer : Siparişçi. Finansör. [#Bahisçi. çıkan kimse. Destekçi. [#Dayı. Torpil. Anaparacı. Belirli koşulları...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim