Fire nedir Fire; bir ticaret terimidir. kökeni rumca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Şırası çıkarılmış üzüm posası. Daima, herzaman. Hayvan vergisi. İktisat alanındaki kelime anlamı: Malların saklanması veya taşınması sıra...

 
 
 

Fire a salute nedir ne demek

Fire a salute nedir : İşten atılma. Yanmak. İşten çıkarmak. Isıtmak. Ateş. Tutuşturmak. Tezkeresini eline vermek. Alev almak. İşten atmak. Ateş almak. A : Argonun simgesi. Pek iyi. Amperin simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar bel...

Fire a volley nedir ne demek

Fire a volley nedir : Soru yağmuruna tutmak. Püskürtmek. İşten çıkarmak. Yanmak. Ateşlemek. Çalışmak (motor vb.). Ateşe vermek. Tutuşturmak. Kovmak. Canlandırmak. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Miktar ...

Fire alarm signal nedir ne demek

Fire alarm signal nedir : Soruvermek. Ateş. İşten atılma. Soru yağmuruna tutmak. Yanmak. Yakmak. Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanması ile ısı ve ışığın birlikte belirmesi. Ateşlemek. İşten kovmak. Yangın. Alarm : Korku. Tehlike işareti. Alarm...

Fire and movement nedir ne demek

Fire and movement nedir : İşten atılma. İşten çıkarmak. Yanmak. İşten atmak. Çalışmak (motor vb.). Yangın. Ateş almak. Alev almak. Canlandırmak. Tezkeresini eline vermek. And : Ve bu yüzden. Daha sonra. Sonra. Üstelik. Ma. Ayrıca. De. Da... da......

Fire ant nedir : İşten atılma. Çalışmak (motor vb.). Yangın. Püskürtmek. Ateşlemek. İş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilerek işçinin işine son verilmesi. Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanması ile ısı ve ışığın birlikte belirm...

Fire arms nedir ne demek

Fire arms nedir : Yangın. Kovmak. Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanması ile ısı ve ışığın birlikte belirmesi. Soru yağmuruna tutmak. İktisat, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. İşten atmak. Ateşlemek. Soruvermek. İşten atılma. A...

Fire ball nedir ne demek

Fire ball nedir : Ateş almak. İktisat, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Ateşe vermek. Ateş. Soru yağmuruna tutmak. İş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilerek işçinin işine son verilmesi. Isıtmak. Soruvermek. Alev almak. Te...

Fire bar nedir : İşten atmak. Ateşe vermek. Tezkeresini eline vermek. Yangın. Çalışmak (motor vb.). Ateş almak. İş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilerek işçinin işine son verilmesi. Ateş. Canlandırmak. Dağlamak. Bar : İzin verme...

Fire a broadside nedir ne demek

Fire a broadside nedir : Dağlamak. Tutuşturmak. Yangın. Isıtmak. Ateşe vermek. Alev almak. Kovmak. Ateş almak. Soruvermek. Canlandırmak. A : Pek iyi. (herhangi) bir. Atom ağırlığı. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. La (müzik terimi). Belirli bir ...

Fire a house nedir ne demek

Fire a house nedir : Tezkeresini eline vermek. Canlandırmak. İşten çıkarmak. Ateşlemek. İşten atılma. Ateş. İşten atmak. Isıtmak. Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanması ile ısı ve ışığın birlikte belirmesi. Ateşe vermek. A : En yüksek not....

Fire a shot nedir ne demek

Fire a shot nedir : Ateşlemek. Alev almak. Yangın. Dağlamak. İşten atmak. İşten atılma. Ateş almak. Ateşe vermek. Yakmak. Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanması ile ısı ve ışığın birlikte belirmesi. A : Amperin simgesi. Belirli bir tür ve...

Fire alarm nedir ne demek

Fire alarm nedir English: The fire alarm sounded. Turkish: Yangın alarmı çaldı. English: Our fire alarm sometimes goes off when my mother is cooking something in the kitchen. Turkish: Yangın alarmımız annem mutfakta yemek pişiriy...

Fire alarm system nedir ne demek

Fire alarm system nedir : İşten kovmak. Ateş almak. Alev almak. Ateşe vermek. Soru yağmuruna tutmak. Isıtmak. İşten atmak. Dağlamak. Yanmak. İşten atılma. Alarm : Tehlikeyi bildirmek. Dehşete düşürmek. Dehşet. Uyarmak. Air-launched anti-radiation...

Fire and rescue service nedir ne demek

Fire and rescue service nedir : İşten kovmak. İşten atmak. Ateş. İşten çıkarmak. Yakmak. Tutuşturmak. İşten atılma. Yanmak. Soru yağmuruna tutmak. İş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilerek işçinin işine son verilmesi. And : Ayrıca. Ve bu yüzden...

Fire arm nedir : Tutuşturmak. Yangın. Yanmak. İktisat, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanması ile ısı ve ışığın birlikte belirmesi. Kovmak. İş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilerek işç...

Fire away nedir ne demek

Fire away nedir : Kovmak. Soru yağmuruna tutmak. Tezkeresini eline vermek. Yakmak. Püskürtmek. İş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilerek işçinin işine son verilmesi. Ateş almak. Ateşe vermek. Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanma...

Fire balloon nedir ne demek

Fire balloon nedir : Soru yağmuruna tutmak. İktisat, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Yangın. Soruvermek. Yakmak. Isıtmak. İşten çıkarmak. Yanmak. Alev almak. İşten kovmak. Balloon : Zam yapmak. Balon gibi olmak. Şişirmek. Balonla u...

Fire base nedir ne demek

Fire base nedir : Kovmak. İşten kovmak. Isıtmak. Ateş. İşten atılma. Ateşlemek. Yanmak. İşten atmak. Soru yağmuruna tutmak. Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanması ile ısı ve ışığın birlikte belirmesi. Base : Temel. Dayandırmak. Akarsula...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili