Firma nedir Firma; bir ticaret terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Üretimi gerçekleştiren iktisad...

 
 
 

Firma dengesi nedir ne demek

Firma dengesi nedir Firma dengesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin marjinal maliyetinin, pozitif eğimli ...

Firma faktör istem fonksiyonu nedir ne demek

Firma faktör istem fonksiyonu nedir Firma faktör istem fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın üretim faktörü istem mi...

Firma geliri nedir ne demek

Firma geliri nedir Firma geliri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın faaliyet geliri ile faaliyet dışı gelirl...

Firma sunum çizelgesi nedir ne demek

Firma sunum çizelgesi nedir Firma sunum çizelgesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir üreticinin, ürettiği malın fiyatı dışınd...

Firma sunum fonksiyonu nedir ne demek

Firma sunum fonksiyonu nedir Firma sunum fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir üreticinin bir mala yönelik sunumu ile ...

Çok kısa dönem firma sunum eğrisi nedir ne demek

Çok kısa dönem firma sunum eğrisi nedir Çok kısa dönem firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Çok kısa dönemde üretim sürecind...

Dört firma yoğunlaşma oranı nedir ne demek

Dört firma yoğunlaşma oranı nedir Dört firma yoğunlaşma oranı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sanayideki en büyük ilk dört firmanın s...

Kısa dönem firma sunum eğrisi nedir ne demek

Kısa dönem firma sunum eğrisi nedir Kısa dönem firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firma ölçeğinin veri olduğu kısa dön...

Egemen firma nedir ne demek

Egemen firma nedir Egemen firma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Genellikle azel piyasasında en yakın rakibinden önemli...

İzleyici firma nedir ne demek

İzleyici firma nedir İzleyici firma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Önder firmayı izleyen ve piyasa payını korumaya çalı...

Müteahhit firma nedir ne demek

Müteahhit firma nedir Müteahhit firma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kendi adına veya sözleşmeciden devraldığı inşaat i...

Terra firma nedir ne demek

Terra firma nedir : Dünya. Yeryüzü. Toprak. Yerküre. Firma : Çiftlik. [#Terra cotta : Kızıl balçık. Pişmiş lüleci çamur. Pişmiş lüleci çamuru. Kırmızı ...

Firmamental nedir ne demek

Firmamental nedir : Gök kubbesi. Asuman. Gökkubbe. Gök kubbe. Gökyüzü. Gök. Sema. Sözcükler, direkt olarak Firmamental ile ilgili eş anlamlı kelimeler ...

Kenar firmalar nedir ne demek

Kenar firmalar nedir Kenar firmalar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Egemen firmaların bulunduğu bir piyasada fiyat alıc...

Affirmable nedir ne demek

Affirmable nedir : İddia edilebilir şekilde. Olumlu olarak. Affirmance : İcra. [#Doğrulama. Onay ve kabul. Onaylama. Tasdik. : Tasdikleyen. Onaylayan....

Affirmance nedir ne demek

Affirmance nedir : Cerh. İptal. Geri çevirme. Nakzetme. İnkar. Tanımama. Karardan dönme. Ret. Vazgeçme. İptal etme. Affirmant : Onaylayan. Tasdikleyen...

Affirmation nedir ne demek

Affirmation nedir affirmation : Öz-olumlama. Affirmations : Tasvip. Bildirme. Olumlama. Doğrulama. Tasdik. Yemin yerine geçen söz. Tasdik etme. Onay. :...

Affirmativ sentece nedir ne demek

Affirmativ sentece nedir : Olumlayıcı. Kesin. Olumlu. Doğrulayıcı. Müspet. Olumlu cevap. Doğrulayan. Affirmative action : Olumlu ayrımcılık. Pozitif ayrımcılı...

Affirmative action nedir ne demek

Affirmative action nedir : Müspet. Doğrulayan. Kesin. Olumlu. Doğrulayıcı. Olumlu cevap. Olumlayıcı. Action : Savaş. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye göt...

Firma çevresi nedir ne demek

Firma çevresi nedir Firma çevresi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Hükümet politikaları, sosyal, yasal, iktisadi, fiziki...

Firma değeri nedir ne demek

Firma değeri nedir Firma değeri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşletmeye ilişkin özdeksel değerlerin üstünde, kuruluşun...

Firma faktör istem eğrisi nedir ne demek

Firma faktör istem eğrisi nedir Firma faktör istem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir firmanın faktör istem miktarını beli...

Firma faktör istemi nedir ne demek

Firma faktör istemi nedir Firma faktör istemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın değişik fiyat düzeylerinde satın ...

Firma kuramı nedir ne demek

Firma kuramı nedir Firma kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Mikroiktisatın temel konularından birisi olup, amacı ...

Firma sunum eğrisi nedir ne demek

Firma sunum eğrisi nedir Firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tam rekabet piyasasında üretim yapan bir işletm...

Firma sunumu nedir ne demek

Firma sunumu nedir Firma sunumu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir üreticinin farklı fiyat düzeylerinden satmak iste...

Davranışsal firma kuramı nedir ne demek

Davranışsal firma kuramı nedir Davranışsal firma kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın yöneticiler, hissedarlar, işçiler...

Egemen firma modeli nedir ne demek

Egemen firma modeli nedir Egemen firma modeli; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir piyasada egemen firmanın fiyat yapıcı, diğe...

Uzun dönem firma sunum eğrisi nedir ne demek

Uzun dönem firma sunum eğrisi nedir Uzun dönem firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firma ölçeğinin de değiştiği uzun dö...

Esnek firma nedir ne demek

Esnek firma nedir Esnek firma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yeniden yapılanma konusunda esnek işlendirme politikası...

Marjinal firma nedir ne demek

Marjinal firma nedir Marjinal firma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir kesime veya piyasaya en son giren ve yalnızca n...

Temsili firma nedir ne demek

Temsili firma nedir Temsili firma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Soyutlama düzeyinde, bir piyasa ya da kesimde yer ala...

Firmament nedir ne demek

Firmament nedir English: May the firmament not fall upon him. Turkish: Gökkubbe onun üzerine düşmesin. : Göksel. Gök ile alakalı. Semaya ilişkin...

Firman nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Topaç. Firma : Tüzel kişiliği olsun olmasın bir ekonomik etkinlik birimi Topaç : Çevresine ip sarılıp birde...

A decided affirmative nedir ne demek

A decided affirmative nedir : Amperin simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Pek iyi. Miktar belirtir. Herhangi bir. Atom ağırlığı. La (müzik terimi). Belir...

Affirmably nedir ne demek

Affirmably nedir : Gümrük vergisine tabi. Doğrulanabilir. Onaylanır. İddia edilebilir. Affirmance : Tasdik. Doğrulama. Onay ve kabul. İcra. Onaylama. ...

Affirmant nedir ne demek

Affirmant nedir : Onaylama. Onay ve kabul. Doğrulama. Tasdik. İcra. Disaffirmance : Cerh. İnkar. Nakzetme. Geri çevirme. İptal etme. Tanımama. Karard...

Affirmations nedir ne demek

Affirmations nedir : Yeniden doğrulama. Tekrar iddia etme. Self affirmation : Öz-olumlama. [#Affirmation : Doğrulama. Onay. Doğrudan doğruya fiilin karş...

Affirmative nedir ne demek

Affirmative nedir English: Ali nodded affirmatively. Turkish: Ali olumlu olarak başını salladı. action : Olumlu eylem. İstihdam etmede kadınlar ve...

 

Copyright © 2007-2018 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

Sponsor: Bilgim, Nedir Nasıl Neden