Fiyat nedir Fiyat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Fiyat" ile ilgili cümleler Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir birim mal, hizmet ya da üretim faktörü ile satın alınabilecek para miktar...

 
 
 

Fiyat aralığı nedir ne demek

Fiyat aralığı nedir Fiyat aralığı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Taşınır değerler borsasında hisse senedinin bir seansta belirlenen en alt ve en üst fiyat düzeyleri. Bir malın fiyatının perakende ya da topta...

Fiyat bilinci nedir ne demek

Fiyat bilinci nedir Fiyat bilinci; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Alıcıların satın alacakları mallar ve bu mallara alternatif malların fiyatları hakkında sahip oldukları bilgi düzeyi. Bilin : Balçık ve elenm...

Fiyat dışı destekler nedir ne demek

Fiyat dışı destekler nedir Fiyat dışı destekler; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devletin; üreticileri veya tüketicileri koruyucu, yönlendirici ve özendirici nitelikte uyguladığı her türlü fiyat dışı destek. karşılı...

Fiyat dizini nedir ne demek

Fiyat dizini nedir Fiyat dizini; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir mal sepetindeki fiyatların belli bir temel döneme göre ne yönde ve oranda değiştiğini gösteren dizin. Dizi : Bir iplik veya tel üzerine di...

Fiyat düzeneği nedir ne demek

Fiyat düzeneği nedir Fiyat düzeneği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bütün iktisadi karar birimlerini kaynakların kıtlığı konusunda bilgilendiren, karşılanmasına öncelik verilecek gereksinimler konusunda ikna ...

Fiyat esnekliği nedir ne demek

Fiyat esnekliği nedir Fiyat esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: istem fiyat esnekliği, sunum fiyat esnekliği]. Esnek : Bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerin...

Fiyat farkı nedir ne demek

Fiyat farkı nedir Fiyat farkı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın ya da taşınır değerin cari fiyatıyla gelecek (future) fiyatı arasındaki fark. Fark : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırı...

Fiyat göstergesi nedir ne demek

Fiyat göstergesi nedir Fiyat göstergesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: (price oscillator) Yüzde ya da mutlak olarak ifade edilen iki hareketli ortalama fiyat arasındaki farka dayalı değer. (price indicator) Bir...

Fiyat ağırlıklı dizin nedir ne demek

Fiyat ağırlıklı dizin nedir Fiyat ağırlıklı dizin; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İçerdiği her bir terimin fiyatlarıyla ağırlıklandırılarak hesaplanan dizin. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan,...

Fiyat alıcı nedir ne demek

Fiyat alıcı nedir Fiyat alıcı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Piyasada oluşan fiyatı veri olarak alıp bu fiyata göre üretim yapan işletme. karşılığı fiyat yapıcı. Alıcı : Satın almak isteyen kimse, müşteri...

Fiyat belirleme anlaşması nedir ne demek

Fiyat belirleme anlaşması nedir Fiyat belirleme anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Piyasa gücü oluşturmak amacıyla iki ya da daha fazla üreticinin aralarında önceden belirlenen bir fiyattan satış yapmak için anla...

Fiyat denetimi nedir ne demek

Fiyat denetimi nedir Fiyat denetimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Fiyatlar genel düzeyinin büyük oranda ve sürekli olarak yükselmesinin hükümet tarafından önlenmesi için belirli mallarda fiyat artışlarının s...

Fiyat dışı rekabet nedir ne demek

Fiyat dışı rekabet nedir Fiyat dışı rekabet; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Firmanın pazar payını korumak ya da artırmak amacıyla malın fiyatını değiştirmeden reklam, mal farklılaştırması gibi uyguladığı satış ar...

Fiyat dondurma nedir ne demek

Fiyat dondurma nedir Fiyat dondurma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Fiyatların artmasının idari bir kararla belirli bir süre için engellenmesi. Dondurma : Dondurmak işi. Şekerli sütün veya meyve sularının don...

Fiyat enflasyonu nedir ne demek

Fiyat enflasyonu nedir Fiyat enflasyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bazı üretici kesimlerin ürettikleri malları gerçek piyasa değerinin üzerinde satmasıyla gelirlerini artırması ve rakip kesimlerin de benze...

Fiyat etkisi nedir ne demek

Fiyat etkisi nedir Fiyat etkisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tüketicilerin harcama düzeyi ve diğer malların fiyatları veri iken, bir malın fiyatındaki değişme sonucunda satın alınan miktarda ortaya çıkan ...

Fiyat farklılaştırması nedir ne demek

Fiyat farklılaştırması nedir Fiyat farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekel piyasasında üretim yapan firmanın mümkün olan en çok tüketici rantını ele geçirerek kârını ençoklaştırabilmek amacıyla aynı ma...

Fiyat hareket göstergesi nedir ne demek

Fiyat hareket göstergesi nedir Fiyat hareket göstergesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: 1980 yılında Donald Lambert tarafından geliştirilen ve mal, hisse senedi ve tahvil piyasalarında cari dönemdeki fiyatların bir önc...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim