Fizik nedir Fizik; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Fizik" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğrencilere fizik b...

 
 
 

Fizik ötesi nedir ne demek

Fizik ötesi nedir Fizik ötesi; felsefe alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ötesi : Özü, gerçeği F...

Fizik tedavi nedir ne demek

Fizik tedavi nedir Fizik tedavi; bir tıp terimidir. Fizyoterapi : Fizik tedavi. Fizik : İnsanın doğal yapısı. Kişinin dış görünüşü. Maddenin kimyasal ya...

Fizik tedavisi nedir ne demek

Fizik tedavisi nedir Fizik tedavisi; bir tıp terimidir. Veterinerlik alanındaki anlamları: Kas, tendo, tendo kını ve ekleme ilişkin yangı, infiltrasyon, i...

Klasik fizik nedir ne demek

Klasik fizik nedir Klasik fizik; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Maddenin mekanik, ısısal, optik ve elektriksel özellik...

Fizikçe nedir Fizikçe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Fizik : Kişinin dış görünüşü. Maddenin kimyasal yapısındaki değişikli...

Fiziki nedir Fiziki; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır. Fiziki coğrafya : Yeryüzü...

Fiziki değer nedir ne demek

Fiziki değer nedir Fiziki değer; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretilen malların ağırlık, hacim ve uzunluk cinsinden...

Fiziki sermaye nedir ne demek

Fiziki sermaye nedir Fiziki sermaye; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Makine ve donanım biçimindeki sermaye. Serma : Soğu...

Fizikokimya nedir ne demek

Fizikokimya nedir Fizikokimya; fizik, kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır. Kimya'daki anlamı: Kimyasa...

Fizikötesi nedir ne demek

Fizikötesi nedir Fizikötesi; bir felsefe terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Gerek us, gerek sezgiyle elde edilen ilk ilkeleri ya da saltık bi...

Fiziksel nedir Fiziksel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Fiziksel" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: Maddelerin enerji il...

Fiziksel bilimler nedir ne demek

Fiziksel bilimler nedir Fiziksel bilimler; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Doğal olayların niteliğini ve bu olaylar arası...

Fiziksel çözelti nedir ne demek

Fiziksel çözelti nedir Fiziksel çözelti; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çözünenin kimyasal değişikliğe uğramadan geri kaza...

Fiziksel değişme nedir ne demek

Fiziksel değişme nedir Fiziksel değişme; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Özdeği oluşturan atomların elektron düzenlerini et...

Fiziksel dezenfeksiyon nedir ne demek

Fiziksel dezenfeksiyon nedir Fiziksel dezenfeksiyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mikroorganizmaların yüksek ısı vey...

Fiziksel ışık ölçme nedir ne demek

Fiziksel ışık ölçme nedir Teknik terim anlamı: Ölçmelerin fiziksel alıcılarla yapıldığı ışık ölçme yöntemi. bk. nesnel ışık ölçer. Işık ölçme : Benimsenmiş kim...

Fiziksel kimya nedir ne demek

Fiziksel kimya nedir Fiziksel kimya; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Kimyasal olguları, özdeklerin özellikl...

Fiziksel muayene nedir ne demek

Fiziksel muayene nedir Fiziksel muayene; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir hastalığın tanısını koyabilmek ve y...

Fiziksel sayım çizelgesi nedir ne demek

Fiziksel sayım çizelgesi nedir Fiziksel sayım çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gereçlerin nicelik ya da değerinin edimli o...

Fizik gücü nedir ne demek

Fizik gücü nedir "Fizik gücü" ile ilgili cümle örnekleri Fizik : İnsanın doğal yapısı. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya ...

Fizik kondisyonu nedir ne demek

Fizik kondisyonu nedir Fizik kondisyonu; bir spor terimidir. Fizik : İnsanın doğal yapısı. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya ge...

Fizik sıfat nedir ne demek

Fizik sıfat nedir Fizik sıfat; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Eski gramercilerin büyük, kalın, ağır gibi nesnel sıf...

Fizik tedavi uygulayıcısı nedir ne demek

Fizik tedavi uygulayıcısı nedir Fizik : Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçüle...

Fizik yapısı nedir ne demek

Fizik yapısı nedir Fizik yapısı; bir anatomi terimidir. Fizik : Kişinin dış görünüşü. İnsanın doğal yapısı. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler ...

Modern fizik nedir ne demek

Modern fizik nedir Modern fizik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Atomlar, elektronlar, fotonlar, kuantum ve radyasyon a...

Fizikçi nedir Fizikçi, fizik ile uğraşan, bu konuda görmüş, veya fizik alanında [#önemli gelişmelere imkân vermiş olan kişilerdir. Fizik : Kişinin ...

Fiziki coğrafya nedir ne demek

Fiziki coğrafya nedir Fiziki coğrafya; bir coğrafya terimidir. Fiziki coğrafya (aynı jeosistemler ve fizyografi olarak da bilinir) coğrafyanın büyük alanla...

Fiziki harita nedir ne demek

Fiziki harita nedir Fiziki harita; bir coğrafya terimidir. Fiziki : Fiziksel. Fizik : İnsanın doğal yapısı. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler d...

Fiziko terapi nedir ne demek

Fiziko terapi nedir Fiziko terapi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fizik tedavisi. Fizik : Maddenin kimyasal y...

Fizikokimyasal nedir ne demek

Fizikokimyasal nedir Fizikokimyasal; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Fizikokimya veya fizikokimyasal özellikleri ile ilgi...

Fizikötesi sıfat nedir ne demek

Fizikötesi sıfat nedir Fizikötesi sıfat; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Eski gramercilerin fizik olmıyan sıfatlara verdi...

Fiziksel analiz nedir ne demek

Fiziksel analiz nedir Fiziksel analiz; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir maddenin fiziksel özelliklerinin tayin edilmesi...

Fiziksel bombaj nedir ne demek

Fiziksel bombaj nedir Fiziksel bombaj; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kutu konserve ürünlerde yüksek ısı, soğu...

Fiziksel dağıtım nedir ne demek

Fiziksel dağıtım nedir Fiziksel dağıtım; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Malların sevki, korunması, ambalajlanması, taşınm...

Fiziksel deney nedir ne demek

Fiziksel deney nedir Fiziksel deney; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Diğer kimyasal özelliklerden ayrı olarak sertlik gibi...

Fiziksel hareketler yöntemi nedir ne demek

Fiziksel hareketler yöntemi nedir Fiziksel hareketler yöntemi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Stanislavski oyunculuk dizgesinde psiko...

Fiziksel insanbilim nedir ne demek

Fiziksel insanbilim nedir Teknik terim anlamı: Kalıtımı, ırkları ve insan kökeninin tarihini inceleyen ve araştıran insanbilimsel dal. İnsanbilim : İnsanın kök...

Fiziksel muamele nedir ne demek

Fiziksel muamele nedir Fiziksel muamele; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaba yemlerde doğrama, öğütme ve parçala...

Fiziksel özellikler nedir ne demek

Fiziksel özellikler nedir Fiziksel özellikler; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin, sertlik, yoğunluk, erime noktası, k...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim