Fiziksel nedir Fiziksel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Fiziksel" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: Maddelerin enerji ilişkileri ile ilgili. İngilizce'de Fiziksel ne demek? Fiziksel ingilizcesi nedir?: physica...

 
 
 

Fiziksel bombaj nedir ne demek

Fiziksel bombaj nedir Fiziksel bombaj; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kutu konserve ürünlerde yüksek ısı, soğuk ve donma gibi daha çok teknolojik bir hatadan kaynaklanan bombaj biçimi. Bombaj : Gaz y...

Fiziksel dağıtım nedir ne demek

Fiziksel dağıtım nedir Fiziksel dağıtım; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Malların sevki, korunması, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve depoların konumu gibi unsurları içeren etkinliklerin tümü. Dağı : Tar...

Fiziksel deney nedir ne demek

Fiziksel deney nedir Fiziksel deney; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Diğer kimyasal özelliklerden ayrı olarak sertlik gibi özelliklerin tayin edilmesi için mekanik deney. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi...

Fiziksel hareketler yöntemi nedir ne demek

Fiziksel hareketler yöntemi nedir Fiziksel hareketler yöntemi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Stanislavski oyunculuk dizgesinde psikofiziksel işlemin fiziksel yanı. Duyguyu yakalamak için fiziksel hareketten yararlanma olg...

Fiziksel insanbilim nedir ne demek

Fiziksel insanbilim nedir Teknik terim anlamı: Kalıtımı, ırkları ve insan kökeninin tarihini inceleyen ve araştıran insanbilimsel dal. İnsanbilim : İnsanın kökenini, biyolojik yapısını, gövdesel özelliklerini, kültürlerini, toplumsal davranışlarını...

Fiziksel muamele nedir ne demek

Fiziksel muamele nedir Fiziksel muamele; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaba yemlerde doğrama, öğütme ve parçalama, balyalama, küpdurumuna getirme, peletleme işlemleri. Fizik : Maddenin kimyasal yapısı...

Fiziksel özellikler nedir ne demek

Fiziksel özellikler nedir Fiziksel özellikler; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin, sertlik, yoğunluk, erime noktası, kaynama noktası, renk gibi kimyasal değişimlerinden bağımsız olan özellikleri. Kimya'da te...

Fiziksel tutanak nedir ne demek

Fiziksel tutanak nedir Fiziksel tutanak; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Veri saklama ortamına/ortamından fiziksel olarak bir kerede okunup yazılan veri kümesi; öbek. Bir fiziksel tutanak kullanıcı bakımı...

Fiziksel analiz nedir ne demek

Fiziksel analiz nedir Fiziksel analiz; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir maddenin fiziksel özelliklerinin tayin edilmesi. Anal : Anüsle ilgili. Anüs yoluyla Analiz : Çözümleme. Fizik : Maddenin kimyasal yapısı...

Fiziksel bilimler nedir ne demek

Fiziksel bilimler nedir Fiziksel bilimler; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Doğal olayların niteliğini ve bu olaylar arasındaki ilişkileri düzenli biçimde açıklayan, özdekte beliren değişiklikleri araştırıp yasa...

Fiziksel çözelti nedir ne demek

Fiziksel çözelti nedir Fiziksel çözelti; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çözünenin kimyasal değişikliğe uğramadan geri kazanılabildiği çözelti. Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde Fizik : Maddenin kimyasa...

Fiziksel değişme nedir ne demek

Fiziksel değişme nedir Fiziksel değişme; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Özdeği oluşturan atomların elektron düzenlerini etkilemeyen , salt dış yapısıyla ilgili özelliklerdeki değişme. Kimya'da terim anlamı: Bir ...

Fiziksel dezenfeksiyon nedir ne demek

Fiziksel dezenfeksiyon nedir Fiziksel dezenfeksiyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mikroorganizmaların yüksek ısı veya radyasyon yoluyla yıkımlanması. Deze : Teyze. Teyze, karşılığı diyaze, deyze. Uzun baca...

Fiziksel ışık ölçme nedir ne demek

Fiziksel ışık ölçme nedir Teknik terim anlamı: Ölçmelerin fiziksel alıcılarla yapıldığı ışık ölçme yöntemi. bk. nesnel ışık ölçer. Işık ölçme : Benimsenmiş kimi esaslara dayalı olarak doğurdukları görsel izlenime göre değerlendirilen ışınımlarla il...

Fiziksel kimya nedir ne demek

Fiziksel kimya nedir Fiziksel kimya; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Kimyasal olguları, özdeklerin özelliklerini ana fizik yasalarından başlayarak açıklayan, fiziksel ölçme yöntemleriyle nicelleşt...

Fiziksel muayene nedir ne demek

Fiziksel muayene nedir Fiziksel muayene; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir hastalığın tanısını koyabilmek ve yapılan incelemelerin yorumunu yapabilmek için gerekli olan adspeksiyon, inspeksiyon, palp...

Fiziksel sayım çizelgesi nedir ne demek

Fiziksel sayım çizelgesi nedir Fiziksel sayım çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gereçlerin nicelik ya da değerinin edimli olarak sayılması ve bu düzende sayımı yapılmış olan her gerecin niceliğini ve kimi durumla...

Fiziksel tutunma nedir ne demek

Fiziksel tutunma nedir Fiziksel tutunma; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Görece yoğun evrenin yüzeyinde, yoğunluğu daha az olan evrenin atom, yükün ya da moleküllerinin yöneltme, ucaylanma, dağılım kuvvetleri etki...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim