Flatter nedir English: She wanted to flatter me. Turkish: O beni pohpohlamak istedi. English: If you flatter him, he'll do anything. Turkish: Onu pohpohlarsan, her şeyi yapar. English: I wanted to flatter her. Turkish: On...

 
 
 

Flattered his ego nedir ne demek

Flattered his ego nedir : [#Pohpohlamak. Olduğundan güzel göstermek. Gururunu okşamak. Pohpohlanmış. Övmek. Kompliman yapmak. Gururu okşanmış. Yağ yakmak. Göklere çıkarmak. Pohpohlanan. His : Eril onunki. Onunkisi. Onunki. (erkek) onun. Onun. : D...

Flatterers nedir ne demek

Flatterers nedir : Yağcı. Pohpohçu. Dalkavuk. Flattered : Gururunu okşamak. Pohpohlanmış. Göklere çıkarmak. Gururu okşanmış. Pohpohlanan. Pohpohlamak. Kompliman yapmak. Övmek. Olduğundan güzel göstermek. Yağ yakmak. [#Flattered his ego : M...

Flattering nedir ne demek

Flattering nedir English: That's very flattering. Turkish: O çok pohpohlayıcı. English: You're flattering me. Turkish: Bana yağ çekiyorsun. : Kompliman yapıcı bir tarzda. Pohpohlayarak. Övücü bir tarzda. Yağ yakan bir tarzda. Poh...

Flatters nedir oneself : Kendini inandırmak. Sanmak. Gururlanmak. Ümit etmek. Hayaline kapılmak. Make flatter : Daha düz hale getirmek. : Etek öpmek. Okşamak. Yaltaklanmak. İyi göstermek (kendisini vb). Göklere çıkarmak. Övmek. Kompliman...

Flatter oneself nedir ne demek

Flatter oneself nedir : İyi göstermek (kendisini vb). Övmek. Normalden iyi göstermek (kendisini vb). Yağ yakmak. Olduğundan güzel göstermek. Okşamak. Pohpohlamak. Göklere çıkarmak. Dalkavukluk etmek. Gururunu okşamak. Oneself : Kendini. Bizzat....

Flattered nedir ne demek

Flattered nedir English: We've flattered the director's vanity. Turkish: Biz yöneticinin kibrini pohpohladık. English: I must say I'm flattered. Turkish: Pohpohlanmış olduğumu söylemeliyim. English: Ali was flattered by Mary's a...

Flatterer nedir ne demek

Flatterer nedir : Dalkavuk. Yağcı. Pohpohçu. Flattered : Pohpohlamak. Gururunu okşamak. Yağ yakmak. Övmek. Kompliman yapmak. Göklere çıkarmak. Pohpohlanmış. Olduğundan güzel göstermek. Pohpohlanan. Gururu okşanmış. [#Flattered his ego : O...

Flatteries nedir ne demek

Flatteries nedir : Onur verici. Yaltaklanan. Pohpohlama. Pohpohlayan. Olduğundan güzel gösteren. Pohpohlayıcı. Metheden. Flatteringly : Yağ yakan bir tarzda. Pohpohlayarak. Pohpohlayan bir tarzda. Övücü bir tarzda. Kompliman yapıcı bir tar...

Flatteringly nedir ne demek

Flatteringly nedir : Onur verici. Metheden. Pohpohlama. Pohpohlayıcı. Olduğundan güzel gösteren. Pohpohlayan. Yaltaklanan. Unflattering : Yaldızsız. Körlük. Övücü olmayan. Kalaysız. Kötüleyen. [#Flatteries : Yaltaklık. Yağcılık. Yaltakçılık....

Flattery nedir English: Flattery will get you nowhere. Turkish: Dalkavukluk seni hiçbir yere götürmez. English: Flattery corrupts both the receiver and the giver. Turkish: Dalkavukluk hem alıcıyı hem de vericiyi bozar. English:...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim