Flood nedir English: Ali should have purchased flood insurance. Turkish: Ali sel sigortası satın almalıydı. English: Damages from the flood ...

 
 
 

Flood dam nedir ne demek

Flood dam nedir : Genel ışıklamada kullanılan, yüksek ışık gücü olan, merceksiz, aynalı ışıtaç. Sel. Sel basmak. Su baskını. Akın etmek. Tufan. Su ba...

Flood disaster nedir ne demek

Flood disaster nedir : Basmak. Su basmak. İçine veya üstüne fazla su koymak. Çok sayıda olmak. Sel basmak. Sel gibi taşmak. Tufan. Taşmak. Su basması. Dis...

Flood gate nedir ne demek

Flood gate nedir : Sel gibi akmak. Çok sayıda olmak. İstila etmek. Kabarma. Aynalı ışıtaç. İçine veya üstüne fazla su koymak. Yağdırmak. Taşmak. Sel b...

Flood lamp nedir ne demek

Flood lamp nedir : Yağdırmak. Su basması. Taşmak. Aynalı ışıtaç. İçine veya üstüne fazla su koymak. Basmak. Kabarma. Sel basmak. Genel ışıklamada kull...

Flood lighting nedir ne demek

Flood lighting nedir : Akın etmek. Su baskını. Sel basmak. Kabarma. Taşmak. Genel ışıklamada kullanılan, yüksek ışık gücü olan, merceksiz, aynalı ışıtaç. ...

Flood of rain nedir ne demek

Flood of rain nedir : İçine veya üstüne fazla su koymak. İstila etmek. Su basmak. Sel basmak. [#Akın etmek. Yağdırmak. Basmak. Tufan. Ay ve güneş'in çeki...

Flood out nedir ne demek

Flood out nedir : Sel. Sel basmak. Çok sayıda olmak. Su basması. Sel gibi taşmak. Su basmak. [#Akın etmek. Ay ve güneş'in çekim etkisiyle büyük deniz...

Flood protection nedir ne demek

Flood protection nedir : Su baskını. Basmak. Taşmak. Sel basmak. Su basması. Çok sayıda olmak. Tufan. Genel ışıklamada kullanılan, yüksek ışık gücü olan, me...

Flood tide nedir ne demek

Flood tide nedir : Genel ışıklamada kullanılan, yüksek ışık gücü olan, merceksiz, aynalı ışıtaç. Su basması. Su baskını. Su basmak. Tufan. Ay ve güneş...

A flood of tears nedir ne demek

A flood of tears nedir : (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. La (müzik terimi). Atom ağırlığı. En yüksek not. Pek iyi. Bir. En iyi kaliteyi s...

Maximum flood discharge nedir ne demek

Maximum flood discharge nedir : Bir değişkenin alabileceği en yüksek değer, enb. En çok en büyük. Enbüyük. Azami. Verilen bir durum için elde edilebilecek en büyük...

Be in flood nedir ne demek

Be in flood nedir : Berylliumb (berilyum). Mal olmak. Anlamına gelmek. Kalmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal elemen...

Flash flood nedir ne demek

Flash flood nedir : Parlamak. Işık tutmak. Çakmak. Çarpıcı çekim. Aydınlatmak. Magnezyumla ya da elektronik düzenle çalışan, son derece kısa sürede çok...

Maximum flood nedir ne demek

Maximum flood nedir : Doruk. Bir değişkenin alabileceği en yüksek değer, enb. Verilen bir durum için elde edilebilecek en büyük değer. Zamana bağlı olara...

Standard flood nedir ne demek

Standard flood nedir : Yüksek atlamalarda kullanılan ayak, çıta ve çıta dayanağından kurulu atlama aracı. Ölçün örnek. Kimi özdeklerin bileşimlerine, arıl...

Flooded nedir English: The river flooded a large area. Turkish: Nehir geniş bir alanı su altında bıraktı. English: The market was flooded with...

Flooders nedir : Suya batırıcı. Flooded : Boğulmuş. Su basmış. Suyla kaplı. Su altında kalmış. Taşmış. Suyla kaplanmış veya su basmış. [#Be flooded ...

Floodgates nedir ne demek

Floodgates nedir : [#Baraj kapağı. Kapaklar. Savak. Set. Taşkınları önlemek için akarsulara yapılan kapılar. Bent kapağı. Sözcükler, direkt olarak Flo...

Floodlight nedir ne demek

Floodlight nedir projector : Projektör. Landing floodlight : İniş pist farı. floodlight : Sandık biçiminde’ geniş bir alanı aydınlatan ve sahnenin gen...

Flood and ebb nedir ne demek

Flood and ebb nedir : Çok sayıda olmak. Sel gibi taşmak. Su basmak. İçine veya üstüne fazla su koymak. Sel gibi akmak. Aynalı ışıtaç. Akın etmek. Ay ve g...

Flood control nedir ne demek

Flood control nedir : Genel ışıklamada kullanılan, yüksek ışık gücü olan, merceksiz, aynalı ışıtaç. Tufan. Su basması. İstila etmek. Sel basmak. Yağdırma...

Flood damage nedir ne demek

Flood damage nedir : Sel gibi taşmak. Çok sayıda olmak. Ay ve güneş'in çekim etkisiyle büyük denizlerde suların yükselmesi, olayı. İstila etmek. Kabarma...

Flood discharge nedir ne demek

Flood discharge nedir : Sel basmak. Ay ve güneş'in çekim etkisiyle büyük denizlerde suların yükselmesi, olayı. Çok sayıda olmak. Tufan. Taşmak. Kabarma. Se...

Flood in nedir English: Ali lives in a flood zone, but he doesn't have flood insurance. Turkish: Ali sel bölgesinde yaşıyor ama sel sigortası y...

Flood level nedir ne demek

Flood level nedir : İstila etmek. Kabarma. Sel gibi akmak. Su basmak. Sel gibi taşmak. Aynalı ışıtaç. Genel ışıklamada kullanılan, yüksek ışık gücü ola...

Flood of emotions nedir ne demek

Flood of emotions nedir : Sel gibi akmak. Sel. Basmak. Çok sayıda olmak. İstila etmek. Yağdırmak. İçine veya üstüne fazla su koymak. Genel ışıklamada kullanı...

Flood of tears nedir ne demek

Flood of tears nedir : Aynalı ışıtaç. Sel gibi akmak. Taşmak. Sel gibi taşmak. Sel basmak. Ay ve güneş'in çekim etkisiyle büyük denizlerde suların yükselm...

Flood plain nedir ne demek

Flood plain nedir : Su basması. Ay ve güneş'in çekim etkisiyle büyük denizlerde suların yükselmesi, olayı. Tufan. Sel gibi taşmak. Basmak. Sel gibi akm...

Flood season nedir ne demek

Flood season nedir : Taşmak. Aynalı ışıtaç. Su baskını. Genel ışıklamada kullanılan, yüksek ışık gücü olan, merceksiz, aynalı ışıtaç. İçine veya üstüne ...

Flood wall nedir ne demek

Flood wall nedir : Su basması. Kabarma. İstila etmek. Su basmak. Akın etmek. Sel. Sel basmak. Basmak. Yağdırmak. Ay ve güneş'in çekim etkisiyle büyük ...

Daily flood peak nedir ne demek

Daily flood peak nedir : Her geçen gün. Gündelik gazete. Günlük. Yevmi. Günlük gazete. Gündelik. Gündelikçi (hizmetçi). Rızk. Her gün. Güncel. Flood : Su ba...

Annual flood nedir ne demek

Annual flood nedir : Senelik. Bir yıllık bitki. Her yıl yapılan. Yılda bir kez. Bir yıllık (botanik terimi). Her yıl. Bir yıl yaşayan bitki. Yıllık. Bir...

Catastrophic flood nedir ne demek

Catastrophic flood nedir : Felaket gibi. Müthiş. Felaket getiren. Flood : Sel basmak. Ay ve güneş'in çekim etkisiyle büyük denizlerde suların yükselmesi, olay...

Ice flood nedir ne demek

Ice flood nedir : Pırlanta. Değerli taş. Pasta kaplama şekerlemesi. Donmak. Dondurma. Buz. Buzlanmak. Buzda soğutmak. Buzla kaplamak. Şekerle kaplama...

Sheet flood nedir ne demek

Sheet flood nedir : Yatak çarşafı. İskota. Sicim gibi yağmak. Örtmek. İskotasını çekmek. Tabaka. Levha. Bardaktan boşanırcasına yağmak. Saç tabakası. K...

The flood nedir ne demek

The flood nedir English: The damage from the flood was negligible. Turkish: [#Sel]in verdiği hasar önemsizdi. English: Damages from the flood am...

Flooder nedir : Suya batırıcı. Gelgitte suyun en yüksek durumu. Giyen için çok kısa olan pantalon. Gelgit suları. Paçaları bileklerin üzerinde son ...

Floodgate nedir ne demek

Floodgate nedir : Bent kapağı. Set. Flood and ebb : Büyük denizlerde suların yükselmesi ve altı saat sonra olağan düzeyden aşağı inmesi olayı. Kabarm...

Flooding nedir English: Two weeks of heavy rain resulted in flooding. Turkish: İki haftalık şiddetli yağmur sel ile sonuçlandı. English: Memori...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim