Fores nedir English: A forest fire broke out in this area. Turkish: Bu alanda bir orman yangını patlak verdi. English: A spark would be enough to burn a forest. Turkish: Bir ormanı yakmak için bir kıvılcım yeterli olur. Engl...

 
 
 

Foresaw nedir the future : Geleceği görmüş. Gelecekte ne olacağını görmüş. Foresail : Trinketa. Ön yelken. Pruva yelkeni. Tirinket. Tirinket yelkeni. Trinketa yelkeni. Velestralya yelkeni. : Tirinket. Ön yelken. Tirinket yelkeni. Pruva ...

Foresee nedir English: Nobody can foresee what will happen. Turkish: Kimse ne olacağını öngöremez. English: I should've foreseen this. Turkish: Bunu öngörmeliydim. English: The aim of science is, as has often been said, to for...

Foreseeable nedir ne demek

Foreseeable nedir foreseeable future : Görünür gelecek. Yakın gelecekte. Tahmin edilebilir gelecek. Oluşabileceği bilinebilen gelecek olaylar. Unforeseeable : Umulmayan. Beklenmeyen. : Tahmin edilebilirlik. Sezilebilir veya tahmin edilebili...

Foreseen nedir English: I should've foreseen this. Turkish: Bunu öngörmeliydim. danger : Önceden bilinen tehlike. Unforeseen : Umulmadık. Önceden tahmin edilmeyen. Beklenmedik. circumstances : Beklenmedik haller. Foresee : Sezmek. G...

Foreseer nedir : Kahin. Geleceği söyleyen kimse. Tahminler yapan kehanette bulunan kimse. Foresee : Önceden görmek. İleriyi görmek. Geleceği görmek. Önceden sezmek. Hissi kablel vuku. Tahmin etmek. Ummak. Önceden bilmek. Sezmek. Öngörmek...

Foresees nedir the future : Geleceği gören. Gelecekte ne olacağını bilen. Foresee : Hissi kablel vuku. Geleceği görmek. Sezmek. Öngörmek. Ummak. Tahmin etmek. İleriyi görmek. Önceden görmek. Önceden sezmek. Önceden bilmek. : Tahmin edile...

Foreshadow nedir ne demek

Foreshadow nedir : Önceden göstermek. Önceden ima etmek. Belirtisi olmak. Önceden belirtmek. Habercisi olmak. Foreshadower : Kehanette bulunan kimse. Önceden belirten veya işaret eden kimse. Gaipten haber veren kimse. Geleceği söyleyen kim...

Foreshadower nedir ne demek

Foreshadower nedir : Habercisi olmak. Önceden göstermek. Önceden ima etmek. Belirtisi olmak. Önceden belirtmek. Foreshadow : Habercisi olmak. Önceden belirtmek. Önceden ima etmek. Önceden göstermek. Belirtisi olmak. [#Foreshadowing : Önceden...

Foresail nedir : Pruva yelkeni. Tirinket. Ön yelken. Tirinket yelkeni. Velestralya yelkeni. Trinketa yelkeni. Trinketa. Aforesaid : Adı geçen. Yukarıda bahsi geçen. Yukarıda bahis konusu edilen. Bahsi geçen. İsmi geçen. Mezkur. Daha önce...

Foresails nedir ne demek

Foresails nedir : Tirinket yelkeni. Trinketa. Velestralya yelkeni. Ön yelken. Trinketa yelkeni. Tirinket. Pruva yelkeni. Aforesaid : Adı geçen. Söz konusu. Bahsi geçen. Daha önce belirtilen. Yukarıda geçen. Yukarıda bahsi geçen. Anılan. Y...

Foresaw the future nedir ne demek

Foresaw the future nedir : İleriyi görmek. Geleceği görmek. Önceden görmek. Önceden görmüş. The : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belirli durumlarda isim...

Foreseeability nedir ne demek

Foreseeability nedir Sözcükler, direkt olarak Foreseeability ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : Duyulabilirlik. [#Algılanabilme. Estimableness : [#Saygınlık. [#İtibarlılık. Saygıyı h...

Foreseeing nedir ne demek

Foreseeing nedir : Hissi kablel vuku. Önceden bilmek. Öngörmek. İleriyi görmek. Önceden sezmek. Tahmin etmek. Geleceği görmek. [#Ummak. Önceden görmek. Foreseeability : Tahmin edilebilirlik. Sezilebilirlik. Sezilebilir veya tahmin edilebil...

Foreseen danger nedir ne demek

Foreseen danger nedir : Önceden görülmüş. Tahmin edilmiş. Ön görülmüş. Önceden söylenmiş. Öngörülen. Önceden haber verilmiş. Danger : Korku. Tehlikeli. Risk. Tehdit. Tehlike. Varta. Çekince. [#Apparent danger : Belirgin tehlike. Görülebilen teh...

Foreseers nedir ne demek

Foreseers nedir : Geleceği söyleyen kimse. Kahin. Tahminler yapan kehanette bulunan kimse. Foresee : Hissi kablel vuku. Tahmin etmek. Önceden sezmek. Öngörmek. Ummak. Önceden bilmek. İleriyi görmek. Önceden görmek. Geleceği görmek. Sezmek...

Foresees the future nedir ne demek

Foresees the future nedir : Sezmek. İleriyi görmek. Geleceği görmek. Ummak. Tahmin etmek. Önceden bilmek. Önceden görmek. Hissi kablel vuku. Önceden sezmek. Öngörmek. The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli d...

Foreshadowed nedir ne demek

Foreshadowed nedir : Gaipten haber veren kimse. Önceden belirten veya işaret eden kimse. Kehanette bulunan kimse. Geleceği söyleyen kimse. Foreshadow : Habercisi olmak. Belirtisi olmak. Önceden belirtmek. Önceden ima etmek. Önceden göstermek...

Foreshadowing nedir ne demek

Foreshadowing nedir : Önceden belirtmek. Önceden göstermek. Önceden ima etmek. Belirtisi olmak. Habercisi olmak. Foreshadowed : Habercisi olmak. Belirtisi olmak. Önceden belirtmek. Önceden göstermek. Önceden ima etmek. [#Foreshadower : Gaipte...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim