Fosfat nedir Fosfat; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom aldu...

 
 
 

Fosfat örtü nedir ne demek

Fosfat örtü nedir Fosfat örtü; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Fosfat örtme işlemi sonucu, demir ve çelik yüz...

Çinko fosfat örtü nedir ne demek

Çinko fosfat örtü nedir Çinko fosfat örtü; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fosfatlama yöntemiyle, demir ve çelik y...

Daldırmalı fosfat örtme nedir ne demek

Daldırmalı fosfat örtme nedir Daldırmalı fosfat örtme; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Daldırma yoluyla yapılan bir fosf...

Düşük enerjili fosfat bileşiği nedir ne demek

Düşük enerjili fosfat bileşiği nedir Düşük enerjili fosfat bileşiği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Standart koşullar altında...

İdiopatik kalsiyum fosfat çöküntüsü nedir ne demek

İdiopatik kalsiyum fosfat çöküntüsü nedir İdiopatik kalsiyum fosfat çöküntüsü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Beş-yedi haftalık Da...

Karbamoil fosfat sentetaz ıı nedir ne demek

Karbamoil fosfat sentetaz ıı nedir Karbamoil fosfat sentetaz ıı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sitoplazmada glutamin ve kar...

Mangan fosfat örtü nedir ne demek

Mangan fosfat örtü nedir Mangan fosfat örtü; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Demir ve çelik yüzeylere, fosfatlama y...

Süper yüksek enerjili fosfat bileşiği nedir ne demek

Süper yüksek enerjili fosfat bileşiği nedir Süper yüksek enerjili fosfat bileşiği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Standart koşullar ...

Amonyum fosfat nedir ne demek

Amonyum fosfat nedir Amonyum fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fosfatlar. Amonyum : Amonyaklı tuzlarda ma...

Baryum fosfat nedir ne demek

Baryum fosfat nedir Baryum fosfat; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü Ba3(PO4)2; mol kütlesi 601,9 g olan, renksiz k...

Disodyum fosfat nedir ne demek

Disodyum fosfat nedir Disodyum fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fosforik asidin kimyasal formülü Na2HP04...

Glikoz 6 fosfat nedir ne demek

Glikoz 6 fosfat nedir Glikoz 6 fosfat; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Hücre solunumundaki ana madde; birç...

Gliserol fosfat nedir ne demek

Gliserol fosfat nedir Gliserol fosfat; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: PO4.C3H5(OH)2 radikali içeren gliserol fosforik asi...

İnorganik fosfat nedir ne demek

İnorganik fosfat nedir İnorganik fosfat; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Ortofosforik asitten (H3PO4) türemi...

Kalsiyum fosfat nedir ne demek

Kalsiyum fosfat nedir Kalsiyum fosfat; bir kimya terimidir. Kimya'daki anlamı: 1.Kalsiyumun herhangi bir fosfatı. 2.Aşağıdaki üç kalsiyum fosfattan biri. H...

Kreatin fosfat nedir ne demek

Kreatin fosfat nedir Kreatin fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Omurgalıların kas ve beyin dokusunda bulu...

Monokalsiyum fosfat nedir ne demek

Monokalsiyum fosfat nedir Monokalsiyum fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yapısında % 29 kalsiyum, % 2. 20 fos...

Organik fosfat nedir ne demek

Organik fosfat nedir Organik fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nükleik asitlerin, fosfolipitlerin, fosfo...

Potasyum fosfat nedir ne demek

Potasyum fosfat nedir Potasyum fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mono, di ve tri potasyum fosfat hâlinde ...

Fosfat kayası nedir ne demek

Fosfat kayası nedir Fosfat kayası; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğada bulunan, flor içeriğinin yüksek olma...

Fosfat örtme nedir ne demek

Fosfat örtme nedir Fosfat örtme; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Demir ve çelik yüzeyleri, az derişik fosfori...

Fosfat translokaz nedir ne demek

Fosfat translokaz nedir Fosfat translokaz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mitokondri iç zarında bulunan, sitopla...

Daldırık fosfat örtü nedir ne demek

Daldırık fosfat örtü nedir Daldırık fosfat örtü; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Daldırmalı fosfat örtme yoluyla oluşt...

Demir fosfat örtü nedir ne demek

Demir fosfat örtü nedir Demir fosfat örtü; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Demir ve çelik yüzeylere, fosfatlama yön...

Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz nedir ne demek

Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz nedir Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pentoz metabolik yolunun ilk...

Karbamoil fosfat sentetaz ı nedir ne demek

Karbamoil fosfat sentetaz ı nedir Karbamoil fosfat sentetaz ı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Amonyakla karbon dioksitten k...

Kemikte fosfat çizgisi nedir ne demek

Kemikte fosfat çizgisi nedir Kemikte fosfat çizgisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İkincil kemikte, kireçleşmemiş ke...

Pentoz fosfat yolu nedir ne demek

Pentoz fosfat yolu nedir Pentoz fosfat yolu; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Glikoz 6-fosfatın kısmen oksidas...

Yüksek enerjili fosfat bileşiği nedir ne demek

Yüksek enerjili fosfat bileşiği nedir Yüksek enerjili fosfat bileşiği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Standart koşullar altınd...

Arjinin fosfat nedir ne demek

Arjinin fosfat nedir Arjinin fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fosfoarjinin. Arjinin : Yeryüzünde buluna...

Cıva fosfat nedir ne demek

Cıva fosfat nedir Cıva fosfat; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü Hg3PO4 olan, ışığa karşı duyarlı, alkol ve suda ...

Floru alınmış fosfat nedir ne demek

Floru alınmış fosfat nedir Floru alınmış fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalsine edilmiş, eritilmiş, çöktürül...

Gliseraldehit 3 fosfat nedir ne demek

Gliseraldehit 3 fosfat nedir Gliseraldehit 3 fosfat; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Fotosentezde Calvin devrinin üç fosfatlı ar...

Glukoz 6 fosfat nedir ne demek

Glukoz 6 fosfat nedir Glukoz 6 fosfat; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: glikoz 6-fosfat. Glukoz : Glikoz. Glikoz Fosfat :...

Kalsiyum asit fosfat nedir ne demek

Kalsiyum asit fosfat nedir Kalsiyum asit fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asit fosfatlardan, monokalsiyum fosf...

Klorokin fosfat nedir ne demek

Klorokin fosfat nedir Klorokin fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sıtma tedavisinde kullanılan 4-aminokinol...

Magnezyum fosfat nedir ne demek

Magnezyum fosfat nedir Magnezyum fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birincil olanı suda çözünen ve yapısında...

Nikotinamit adenin dinükleotit fosfat nedir ne demek

Nikotinamit adenin dinükleotit fosfat nedir Nikotinamit adenin dinükleotit fosfat; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir fosfat gr...

Piridoksal fosfat nedir ne demek

Piridoksal fosfat nedir Piridoksal fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: B6 vitamininin koenzim biçimi. Amino g...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim