Fosfat nedir Fosfat; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, norm...

 
 
 

Fosfat örtü nedir ne demek

Fosfat örtü nedir Fosfat örtü; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Fosfat örtme işlemi sonucu, demir ve çelik yüzeyi örten örtü kat. Fosfat : Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik ...

Fosfataz nedir Fosfataz; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bir substrattan hidrolizle fosfat grubunu ayıran enzim grubu. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir molekülden fosfat esterlerini hidrol...

Fosfatazemi nedir ne demek

Fosfatazemi nedir Fosfatazemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda alkalen fosfataz bulunması. Fosfataz : Bir substrattan hidrolizle fosfat grubunu ayıran enzim grubu. Bir molekülden hidrolizle f...

Fosfatidik asit nedir ne demek

Fosfatidik asit nedir Fosfatidik asit; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Gliserolün bir karbonuna fosforik asit, diğer iki karbonuna yağ asitlerinin ester bağıyla bağlanması sonucu oluşan fosfolipit...

Fosfatidilgliserol nedir ne demek

Fosfatidilgliserol nedir Fosfatidilgliserol; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Fosfatidik asit ve gliserolden oluşan bir zar fosfolipidi. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fosfatidik asit ve gliserolden o...

Fosfatidilkolin nedir ne demek

Fosfatidilkolin nedir Fosfatidilkolin; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Hücre zarlarında bol bulunan ve ek grup olarak kolin taşıyan bir fosfolipit Lesitin. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fosfatidi...

Fosfatit nedir Fosfatit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fosfatidik asit içeren herhangi bir lipit. Fosfat : Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri ...

Fosfatlama çözeltisi nedir ne demek

Fosfatlama çözeltisi nedir Fosfatlama çözeltisi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fosfatlama işleminde kullanılan, az derişik fosforik asit çözeltisi. Fosfatlama : Fosfatlamak işi. [bkz: fosfat örtme] Çözelt...

Fosfat kayası nedir ne demek

Fosfat kayası nedir Fosfat kayası; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğada bulunan, flor içeriğinin yüksek olmasından dolayı rasyonlara sınırlı miktarlarda katılan veya 1100 oC’lik sıcaklıkta ısıyla m...

Fosfat örtme nedir ne demek

Fosfat örtme nedir Fosfat örtme; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Demir ve çelik yüzeyleri, az derişik fosforik asit çözeltileri kullanarak, genellikle daldırma yöntemiyle çinko, demir ya da mangan f...

Fosfat translokaz nedir ne demek

Fosfat translokaz nedir Fosfat translokaz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mitokondri iç zarında bulunan, sitoplazmadaki H2PO4 veya HPO4’ün mitokondri matriksine, buna karşılık OH- veya 2H+’nin matrikst...

Fosfataz test nedir ne demek

Fosfataz test nedir Fosfataz test; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sütün pastörizasyon kontrolünde, fosfataz enziminin varlığını veya yokluğunu belirlemeye yönelik olarak yapılan test. Özellikle sta...

Fosfatemi nedir ne demek

Fosfatemi nedir Fosfatemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda aşırı fosfat bulunması. Fosfat : Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri Bulunma : Bul...

Fosfatidiletanolamin nedir ne demek

Fosfatidiletanolamin nedir Fosfatidiletanolamin; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Hücre zarlarında bulunan ve ek grup olarak etânolamin taşıyan bir fosfolipit. Sefalin. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hüc...

Fosfatidilinozitol nedir ne demek

Fosfatidilinozitol nedir Fosfatidilinozitol; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Hücre zarlarında ek grup olarak inozitol taşıyan bir fosfolipit; ökaryotik hücrelerde yüksek enerjili fosfat bağlanmasıyl...

Fosfatidilserin nedir ne demek

Fosfatidilserin nedir Fosfatidilserin; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Hücre zarlarında bulunan ve ek grup olarak serin amino asidini taşıyan bir fosfolipit. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücre z...

Fosfatlama nedir ne demek

Fosfatlama nedir Fosfatlama; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: fosfat örtme]. Fosfat : Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan ...

Fosfatlama teknesi nedir ne demek

Fosfatlama teknesi nedir Fosfatlama teknesi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: İçinde, fosfatlama işlemi yapılan tekne. Fosfatlama : Fosfatlamak işi. [bkz: fosfat örtme] Fosfat : Yapay gübre ve bazı ilaçlar...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim