Fosfor nedir Fosfor; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Fosfor" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: Sembolü P, atom kütl...

 
 
 

Fosfor zehirlenmesi nedir ne demek

Fosfor zehirlenmesi nedir Fosfor zehirlenmesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aşırı derecede fosfor tüketimi sonuc...

Kalsiyum fosfor oranı nedir ne demek

Kalsiyum fosfor oranı nedir Kalsiyum fosfor oranı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Rasyonlar için genellikle bir veya...

Yemlerde toplam fosfor tayini nedir ne demek

Yemlerde toplam fosfor tayini nedir Yemlerde toplam fosfor tayini; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vanadat ve molibdatın oksij...

Kırmızı fosfor nedir ne demek

Kırmızı fosfor nedir Kırmızı fosfor; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kırmızı rombo hedral, yoğunluğu 2,2 g/mL, k.n. 280 °...

Siyah fosfor nedir ne demek

Siyah fosfor nedir Siyah fosfor; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Yoğunluğu 2,7 g/mL, e.n. 588 °C’ olan siyah toz şeklind...

Fosforışı nedir ne demek

Fosforışı nedir Fosforışı; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Nükleer Enerji alanındaki anlamı: Uyarımdan sonra, kabul edile...

Fosforışıllık nedir ne demek

Fosforışıllık nedir Fosforışıllık; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Kimi özdeklerin görünür ya da morüstü ışığa tutulduktan son...

Fosforik asit nedir ne demek

Fosforik asit nedir Fosforik asit; bir kimya terimidir. Veterinerlik alanındaki anlamları: Kimyasal formülü H3P04 olan, renksiz kristaller hâlinde buluna...

Fosforimetri nedir ne demek

Fosforimetri nedir Fosforimetri; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir numunenin UV veya görünür ışıkla uyarılması sonucun...

Fosforlama nedir ne demek

Fosforlama nedir Fosforlama; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: ATP’de olan fosfat grubunun biyokimyasal sistemlerdeki bi...

Fosforlanmalı nedir ne demek

Fosforlanmalı nedir Fosforlanmalı; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Fosforlanma özelliği taşıyan ...

Fosforlarıma nedir ne demek

Fosforlarıma nedir Fosforlarıma; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin, uyarık bir durudan taban du...

Fosforsuz nedir ne demek

Fosforsuz nedir Fosforsuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Fosforsuz" ile ilgili cümle örnekleri Fosfor : Atom numarası 15, ...

Atp fosforlaşması nedir ne demek

Atp fosforlaşması nedir Atp fosforlaşması; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Proton hareketlendirici kuvvetlere bağlı olmaksı...

Fotosentetik fosforilasyon nedir ne demek

Fotosentetik fosforilasyon nedir Teknik terim anlamı: Fotofosforilasyon. Fosforilasyon : Bir moleküle fosfat grubu eklenmesi. Bir gruba fosfat grubu eklenmesi Fosfor ...

Gliserol fosforik asit nedir ne demek

Gliserol fosforik asit nedir Gliserol fosforik asit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Renksiz, kokusuz, su ve alkolde çözünen, yan...

Halkasal fosforilasyon nedir ne demek

Halkasal fosforilasyon nedir Halkasal fosforilasyon; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Aynı anda NADPH , meydana getirilmesi olma...

Kreatin fosforik asit nedir ne demek

Kreatin fosforik asit nedir Kreatin fosforik asit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kreatin fosfat. Kreatin : Omurgalı...

Organik fosforlu bileşikler nedir ne demek

Organik fosforlu bileşikler nedir Organik fosforlu bileşikler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asetilkolinesteraz enziminin...

Fosfor kaynakları nedir ne demek

Fosfor kaynakları nedir Fosfor kaynakları; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Monokalsiyum fosfat, dikalsiyum fosfat...

Fosfor tuncu nedir ne demek

Fosfor tuncu nedir Fosfor tuncu; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bileşimi, % 80-% 95 bakır, % 5-15 kalay ve %...

Doğal fosfor kaynağı nedir ne demek

Doğal fosfor kaynağı nedir Doğal fosfor kaynağı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fosfat kayası. Kayna : Kayığın iki y...

Nütrisyonel fosfor yetersizliği nedir ne demek

Nütrisyonel fosfor yetersizliği nedir Nütrisyonel fosfor yetersizliği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Diyetteki fosforun yeters...

Beyaz fosfor nedir ne demek

Beyaz fosfor nedir Beyaz fosfor; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Yoğunluğu 1,82 g/mL, e.n. 44 °C, k.n. 280 °C, olan, buh...

Radyoaktif fosfor nedir ne demek

Radyoaktif fosfor nedir Radyoaktif fosfor; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sodyum fosfat biçiminde hazırlanan fos...

Fosforesans nedir ne demek

Fosforesans nedir Fosforesans; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir maddenin sıcaklık artışı olmaksızın ısıtılması, ışı...

Fosforışıl nedir ne demek

Fosforışıl nedir Fosforışıl; bir fizik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Fosf...

Fosforışıma nedir ne demek

Fosforışıma nedir Fosforışıma; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Önceden ısı, ışık ya da elektrik boşalımının etkisinde b...

Fosforilasyon nedir ne demek

Fosforilasyon nedir Fosforilasyon; Veteriner, Biyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir gruba fosfat grubu eklenm...

Fosforit nedir Fosforit; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Mineral. (Apatitin amorf şekli. Hayvan kalıntı ve dı...

Fosforlanma nedir ne demek

Fosforlanma nedir Fosforlanma; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Daha kısa dalga boyunda bir elek...

Fosforlanmalı görüntülük nedir ne demek

Fosforlanmalı görüntülük nedir Fosforlanmalı görüntülük; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir eksiuç ışıtacı...

Fosforlu nedir Fosforlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Fosforlu" ile ilgili cümleler Fosfor : Atom numarası 15, atom ağır...

Adenin fosforibozil transferaz nedir ne demek

Adenin fosforibozil transferaz nedir Adenin fosforibozil transferaz; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pürin kurtarma yolunda gör...

Fitin fosforu nedir ne demek

Fitin fosforu nedir Fitin fosforu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tahıl tanelerindeki fosforun fitik asitle y...

Glikojen fosforilaz nedir ne demek

Glikojen fosforilaz nedir Glikojen fosforilaz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Glikojen molekülünün alfa-1-4-glikoz...

Glutamin fosforibozil pirofosfat amidotransferaz nedir ne demek

Glutamin fosforibozil pirofosfat amidotransferaz nedir Glutamin fosforibozil pirofosfat amidotransferaz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pürin n...

Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz nedir ne demek

Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz nedir Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pürinleri kur...

Oksidatif fosforilasyon nedir ne demek

Oksidatif fosforilasyon nedir Oksidatif fosforilasyon; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Aerobik organizmalarda ADP'...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim