From nedir English: "Keep away from the vertical cliff!" she shouted.Turkish: " Dikey kayalıklardan uzak durun!" o bağırdı. English: "It's pool-season from this week, isn't it?" "Oh yes. I've gotta go and buy a swimming suit, t...

 
 
 

From a reliable source nedir ne demek

From a reliable source nedir English: I got the news from a reliable source.Turkish: Haberi güvenilir bir kaynaktan aldım. English: I heard it from a reliable source.Turkish: Güvenilir bir kaynaktan duydum. : Yüzünden. Den. Nedeniyle. -den...

From a to z nedir ne demek

From a to z nedir : -den bu yana. Den. -den ötürü. Nedeniyle. -den. İtibaren. Dolayı. Bir farkı gösterir. -den beri. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. A : Herhangi bir. Pek iyi. Amperin simgesi. (herhangi) bir. Miktar belirtir. İngiliz a...

From abroad nedir ne demek

From abroad nedir English: He just returned from abroad.Turkish: O az önce yurt dışından döndü. English: Our teacher will return from abroad in August.Turkish: Öğretmenimiz ağustosta yurt dışından dönecek. English: He came back ...

From all quarters nedir ne demek

From all quarters nedir : -den ötürü. -den. Beri. Nedeniyle. Yüzünden. (bir yer)den. -dan. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. İtibaren. -den bu yana. All : Büsbütün. Her. Berabere. Her şey. Bütün. Katışıksız. Hep. Her biri. Oyunun herhangi bir ...

From among nedir ne demek

From among nedir English: Choose one from among these products.Turkish: Bu ürünlerden birini seç. English: A girl approached the king from among the crowd.Turkish: Bir kız kalabalığın arasından krala yaklaştı. English: Choose a...

From beginning to end nedir ne demek

From beginning to end nedir English: I read the book from beginning to end.Turkish: Kitabı başından sonuna kadar okudum. English: I know the story from beginning to end.Turkish: Hikayeyi başından sonuna kadar biliyorum. English: Have you ...

From below nedir ne demek

From below nedir English: You are from below; I am from above. You are of this world; I am not of this world.Turkish: Siz aşağıdansınız; Ben yukarıdanım. Siz bu dünyadansınız; Ben bu dünyadan değilim. : -dan. Beri. (bir yer)den. Den ...

From between nedir ne demek

From between nedir : -dan. Den. -den. Dolayı. İtibaren. -den ötürü. Nedeniyle. Beri. Den beri. Dan. Between : Araya. Arasına. Ortasında. Arasında. İla. Arada. Ortada. Aralarında. [#From a child : Küçüklükten beri. Küçükten beri. Çocukluktan ...

From a child nedir ne demek

From a child nedir English: We should consider the problem from a child's point of view.Turkish: Problemi bir çocuğun bakış açısıyla düşünmeliyiz. : İtibaren. -den ötürü. (bir yer)den. Den beri. Nedeniyle. Beri. -dan. Dolayı. Yüzünden....

From a distance nedir ne demek

From a distance nedir English: Seen from a distance, it looked like a human face.Turkish: Uzaktan bakıldığında, bir insan yüzü gibi görünüyordu. English: A pet theory of mine is that things should be seen from a distance.Turkish: Be...

From a to izzard nedir ne demek

From a to izzard nedir : Dolayı. Beri. Dan. (bir yer)den. -den. Bir farkı gösterir. -den ötürü. Den beri. İtibaren. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. A : Bir. Pek iyi. Herhangi bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Argonun simgesi. İngiliz al...

From above nedir ne demek

From above nedir English: A rock fell from above.Turkish: Yukarıdan bir kaya düştü. English: You are from below; I am from above. You are of this world; I am not of this world.Turkish: Siz aşağıdansınız; Ben yukarıdanım. Siz bu...

From afar nedir ne demek

From afar nedir English: The islet resembled a tortoise from afar.Turkish: Adacık uzaktan bir kaplumbağaya benziyordu. English: If you look from afar, most things will look nice.Turkish: Uzaktan bakıldığında pek çok şey hoş gö...

From all sides nedir ne demek

From all sides nedir : Yüzünden. Den beri. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. Nedeniyle. (bir yer)den. İtibaren. -den beri. -den ötürü. -den bu yana. Dolayı. All : Her şey. Hep. Ne var ne yoksa. Bütün. Alayı. Tüm. Tümü. Tümüyle. Herkes. [#Si...

From bad to worse nedir ne demek

From bad to worse nedir English: Tom's work has gone from bad to worse.Turkish: Tom'un işi gitgide daha kötü bir duruma geldi. English: Business keeps going from bad to worse.Turkish: İş daha da kötüye gitmeye devam ediyor. English: T...

From behind nedir ne demek

From behind nedir English: A man appeared from behind the door.Turkish: Kapının arkasından bir adam çıktı. English: A woman appeared from behind a tree.Turkish: Bir ağacın arkasından bir kadın çıktı. English: A cat appeared from...

From beneath nedir ne demek

From beneath nedir English: Suddenly the ground seemed to disappear from beneath my feet.Turkish: Aniden zemin ayaklarımın altından kayboluyor gibi görünüyordu. : (bir yer)den. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. İtibaren. Dolayı. -da...

From birth nedir ne demek

From birth nedir English: She has been blind from birth.Turkish: O, doğuştan görme özürlüdür. : Den beri. İtibaren. Yüzünden. Beri. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. Den. -den ötürü. (bir yer)den. -den. -den beri. Birth : Türe özg...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim