Function nedir English: A function that is both quasiconvex and quasiconcave is quasilinear. Turkish: Hem yarı-dışbükey hem de yarı-içbükey ola...

 
 
 

Function category nedir ne demek

Function category nedir : Çalışmak. İşlev. İş görmek. İşlemek. Amaç. İş. Bir ekin öğesinin belli bir toplumsal düzenin uyumlu işleyişine yaptığı katkı. bir y...

Function generator nedir ne demek

Function generator nedir : Kimi niceliklerin değişimiyle bağıntılı olarak değişen niceliklere verilen genel ad. İşlev görmek. Fonksiyon. Çalışmak (makine). İş...

Function keyboard nedir ne demek

Function keyboard nedir : Amaç. Bir organ ya da bölgeye özgü olan doğal faaliyet. fonksiyon. Bir toplumun halkbilim olay, ürün, öğe ve değişkenleri arasındak...

Function name nedir ne demek

Function name nedir : Bir organın normal olarak yaptığı görev. İşlev. İş görmek. İşlevini yerine getirmek. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, kimya, ik...

Function of a real variable nedir ne demek

Function of a real variable nedir : Faaliyette bulunmak. Resmi ya da özel tören. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi. b...

Function of several variables nedir ne demek

Function of several variables nedir : Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, kimya, iktisat, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İzlev. Bir nesnenin ya da bir ...

Function room nedir ne demek

Function room nedir : Faaliyette bulunmak. Herhangi bir şeyin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev. Resmi ya da özel tören. Bağımsız değişkenler ile bağıml...

Function vanishing at infinity nedir ne demek

Function vanishing at infinity nedir : Çalışmak. Kimi niceliklerin değişimiyle bağıntılı olarak değişen niceliklere verilen genel ad. Merasim. Bir toplumun halkbilim olay...

Advanced function printing nedir ne demek

Advanced function printing nedir : İleri. Gelişmiş. İleri derece. İleri düzeyde. Gelişkin. İlerlemiş. Yüksek. Modern. İleri düzey. Öncü. Function : Merasim. Görev. İş...

Analytical function generator nedir ne demek

Analytical function generator nedir : Çözümsel. Çözümcül. Çözümlemeli. Tahlili. Çözümleme yöntemine ilişkin, çözümlemeli. Analitik. Function : Bir edim, eylem ya da bir ...

Constitutive function of registration nedir ne demek

Constitutive function of registration nedir : Asli. Esas. Oluşturan. Kurucu. Yapıcı. Teşkil eden. Terkip eden. Yapısal. Temel. Function : Resmi ya da özel tören. Bir organ ya da...

Declarative function of registration nedir ne demek

Declarative function of registration nedir : Bildiren. Haber veren. Tanıtan. Bildirimsel. Beyan eden. Bildirim deyimi. İfade eden. Function : Görev. Fonksiyon. Görev yapmak. Bi...

Index function model nedir ne demek

Index function model nedir : İndekse yazmak. İbre. İndeksini bulmak. İndeks yapmak. Bir kitap içinde geçen kişi adları, yer adları, kavramlar, terimler vb. ile ...

Programmable function key nedir ne demek

Programmable function key nedir : Programlanabilen. Programlanır. Programlanabilir. İzlencelenir. Bağdarlamalanabilir. Function : Bir organın normal olarak yaptığı g...

Transfer function analysis nedir ne demek

Transfer function analysis nedir : Geçirmek. Baskı. Devretme. Erkeyi ya da devinimi bir yerden başka bir yere geçirme. Yapıştırma. Takım değiştirme. Bir takıma bağlı ...

Addilog function nedir ne demek

Addilog function nedir : Bir edim, eylem ya da bir ilişkiler dizgesine özgü etkinlik ya da bir değişkende bağıl olarak beliren değişme, bk. bağıllık. Bir or...

Admissible decision function nedir ne demek

Admissible decision function nedir : İzin verilebilir. Akla uygun. Emniyetli. Geçerli. Makul. Dinlenebilir (hukuk terimi). Kabul edilir. Dinlenebilir. Onanır. Geçerli (...

Advertising function nedir ne demek

Advertising function nedir : İlancılık. İlan. Bildirme. Reklam. Duyurma. Bir filmin izleyicisini çoğaltmak amacıyla çeşitli yollardan (gazete tanıtısı, radyo ta...

Algebraic function nedir ne demek

Algebraic function nedir : Kümel. Cebir. Cebirsel. Sayı kümelerine ve bu kümeler üzerindeki işlemlere ilişkin olan. Function : Bir toplumun halkbilim olay, ür...

Function as nedir ne demek

Function as nedir : Faaliyette bulunmak. Bir ekin öğesinin belli bir toplumsal düzenin uyumlu işleyişine yaptığı katkı. bir yapının gerçekleştirebilece...

Function bounded below nedir ne demek

Function bounded below nedir : Bir organ ya da bölgeye özgü olan doğal faaliyet. fonksiyon. İşlev görmek. Fonksiyon. Bir edim, eylem ya da bir ilişkiler dizgesine...

Function check nedir ne demek

Function check nedir : Amaç. Herhangi bir şeyin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev. Bir organ ya da bölgeye özgü olan doğal faaliyet. fonksiyon. Bir toplu...

Function key nedir ne demek

Function key nedir : Kimi niceliklerin değişimiyle bağıntılı olarak değişen niceliklere verilen genel ad. Bir edim, eylem ya da bir ilişkiler dizgesine ...

Function keys nedir ne demek

Function keys nedir : Bir kümedeki değişimin başka bir kümede yol açtığı değişimi belirleyen bağıntı. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, kimya, iktisat...

Function of a function nedir ne demek

Function of a function nedir : Bir organın normal olarak yaptığı görev. İşlev. İş görmek. Bir değişkenin değerlerine karşılık atanan sayılar topluluğu. Çalışmak (...

Function of bounded variation nedir ne demek

Function of bounded variation nedir : Bir organın normal olarak yaptığı görev. Fonksiyonlarını yerine getirmek. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, kimya, iktisat, sosy...

Function patent nedir ne demek

Function patent nedir : İşlev. Merasim. Bir edim, eylem ya da bir ilişkiler dizgesine özgü etkinlik ya da bir değişkende bağıl olarak beliren değişme, bk. ...

Function table nedir ne demek

Function table nedir : Bir ekin öğesinin belli bir toplumsal düzenin uyumlu işleyişine yaptığı katkı. bir yapının gerçekleştirebileceği ve onu başka yapıl...

Function wizard nedir ne demek

Function wizard nedir : İşlev görmek. Çalışmak. Bir toplumun halkbilim olay, ürün, öğe ve değişkenleri arasındaki ilişkiler düzeninin, halkın tarihsel, top...

Advanced function printing data nedir ne demek

Advanced function printing data nedir : Yüksek. İleri düzeyde. İlerlemiş. Modern. İleri. Gelişmiş. Gelişkin. Öncü. İleri derecede. Function : İş görmek. İşlev görmek. Herh...

Arc length function of a curve nedir ne demek

Arc length function of a curve nedir : Kemer. Işık yayı. Daire veya başka bir eğrinin kısmi çevresi. Yay. Elektrik atlaması. Çember, elips, parabol gibi ağrilerin bir par...

Consumption function theories nedir ne demek

Consumption function theories nedir : Harcayış. Coğrafya, iktisat, ekonomi, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kişilere ilişkin gereksemeler nedeniyle malla...

Implied transfer function model nedir ne demek

Implied transfer function model nedir : İma edilen. Zımni. Kastedilen. İma edilmiş. Örtük. Demek istenilen. Anlaşılan. Transfer : Taşınmak. Futbol, bilgisayar, bilişim, fi...

Multi function adapters nedir ne demek

Multi function adapters nedir : Birden çok. Çoklu. Çok. Function : Faaliyette bulunmak. Bir organ ya da bölgeye özgü olan doğal faaliyet. fonksiyon. Bir organın no...

Soft function key nedir ne demek

Soft function key nedir : Kafasız. Kolay. Tatlı. Hafif. Nazik. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sıvı. Görüntünün karanlık bölümlerinden aydınlık bö...

Transfer function model nedir ne demek

Transfer function model nedir : Basmak (kopya). Aktarmak. Devir. Taşınmak. Baskı. Bir yerden veri gönderip başka bir yerden almak. veriyi bir dış bellekten başka b...

Additive function nedir ne demek

Additive function nedir : Katkı maddesi. Bir ürüne, kimyasal ya da fiziksel özelliklerini geliştirmek, kalımlı kılmak, çekici yapmak vb. nedenlerle eklenen ö...

Advanced printer function nedir ne demek

Advanced printer function nedir : İleri. Gelişmiş. Gelişkin. Öncü. İleri düzey. İleri düzeyde. Modern. Yüksek. İleri derece. İleri derecede. Printer : Basım aygıtı. ...

Affine function nedir ne demek

Affine function nedir : Afine etmek. Sonlu miktarlara sonlu değerler bölüştürmek (matematik). Afin. Function : Herhangi bir şeyin gördüğü iş, iş görme yeti...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim