Görü nedir "Görü" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Nişan töreni: Bugün sizi görüye davet ediyorum. Yön, doğrultu. Felsefi anlamı: Duyusal algının dışına çıkan görme, tinsel görüleme; bu anlamında Platon'da idea'ları görmeden ...

 
 
 

Görügörmek nedir ne demek

Görügörmek nedir Teknik terim anlamı: Dikkatle, devamlı surette bakmak. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama Dikkatle : Dikkatli bir biçimde. Devamlı : Sürekli, bitmeyen, kesintiy...

Görük nedir Görük; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: At, eşek, beygir, katır ve benzerleri yük taşıyan ve binilen hayvan. Ayna. Tahtakurusu. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kastamo...

Görükemli nedir ne demek

Görükemli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gösterişli, yakışıklı, göz alıcı kimse. Görkemli, gösterişli. Görük : At, eşek, beygir, katır ve benzerleri yük taşıyan ve binilen hayvan. Ayna. Tahtakurusu. Kastamonu ili, Daday ilçesinde, merkez...

Görükmek nedir ne demek

Görükmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Görünmek, gözükmek. Görünmek. Görük : At, eşek, beygir, katır ve benzerleri yük taşıyan ve binilen hayvan. Ayna. Tahtakurusu. Kastamonu ili, Daday ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim b...

Görüldüğünde ödenir nedir ne demek

Görüldüğünde ödenir nedir Görüldüğünde ödenir; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İlgilisine gösterildiğinde ödenmeleri gerekli olan tecimsel belgitler. Görüldüğünde : İlgilisine gösterilerek ödenmesi istenilen tecim be...

Görülebilme nedir ne demek

Görülebilme nedir Görülebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama Görülebilmek : Görülme imkânı veya olasılığı bulunmak. İn...

Görülemek nedir ne demek

Görülemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çorabın eskimiş yerini örmek, onarmak. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama Onarmak : Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler vey...

Görülen geçmiş zaman eki nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman eki nedir Teknik terim anlamı: Bir oluş ve kılışın görülen geçmiş zamanda ortaya çıktığını haber veren şekil ve zaman eki: -DI/-DU/ : bil-di, yaz-dı, gül-dü, oku-du, geliş-ti, çalış-tı, görüş-tü, konuş-tu vb. Görülen geçmiş zaman : ...

Görücü nedir ne demek

Görücü nedir "Görücü" ile ilgili cümle örnekleri Görücü gitmek : Evlenecek erkek için kız görmeye gitmek. Görücüye çıkmak : Evlenmesi söz konusu olan kız görücüye görünmek. Görücülüğe gitmek : Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye gi...

Görücülük nedir ne demek

Görücülük nedir "Görücülük" ile ilgili cümleler Geleneksel Türk başgöz töresinde kız bakma, kız soruşturma [#adet]i vardır. Erkek çocuk evlenme yaşına geldiğinde ailesi, akrabalardan başlayarak kız arar, çevreden bilgi toplarlar. Bu adete...

Görühmek nedir ne demek

Görühmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Görünmek. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama Görünmek : Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek. Azarlamak. Gözdağı vermek. İzl...

Görükçü nedir ne demek

Görükçü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sözlü, nişanlı. Aralarında yolsuz ilgiler bulunan kadın ve erkekten her biri, oynaş. Görük : At, eşek, beygir, katır ve benzerleri yük taşıyan ve binilen hayvan. Ayna. Tahtakurusu. Kastamonu ili, ...

Görükle nedir ne demek

Görükle nedir Görükle; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Bursa ili, Görükle bucağına bağlı bir yer. Görük : At, eşek, beygir, katır ve benzerleri yük taşıyan ve binilen hayvan....

Görüldüğünde nedir ne demek

Görüldüğünde nedir Görüldüğünde; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlgilisine gösterilerek ödenmesi istenilen tecim belgitlerinde kullanılan bir deyim. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, neza...

Görüldükten sonra nedir ne demek

Görüldükten sonra nedir Görüldükten sonra; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlgilisine kabul için sunulan ödekler için kullanılır. (Görüldükten sonra kabul edilmek üzere) gibi. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi...

Görülebilmek nedir ne demek

Görülebilmek nedir Görülebilme : Görülebilmek işi Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Görülme : Gör...

Görülen geçmiş zaman nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman nedir Teknik terim anlamı: [bkz: görülen geçmiş zaman kipi]. Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek katlanan kıl ipi katlarından her birinin boy ölçüsü. Enişte. Güvey Geçmiş : Geçme işini ...

Görülen geçmiş zaman kipi nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışın geçmişte kişinin görgüsü ve bilgisi altında olup bittiğini anlatan zaman. Türkçede görülen geçmiş zaman -DI/-DU ekiyle kurulur. ||. tek. şah. geldim (<gel-di-m), |...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim