Görü nedir "Görü" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Nişan töreni: Bugün sizi görüye davet ediyorum. Yön, doğrultu. Felsefi anlamı: Duyusa...

 
 
 

Görügörmek nedir ne demek

Görügörmek nedir Teknik terim anlamı: Dikkatle, devamlı surette bakmak. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavra...

Görük nedir Görük; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: At, eşek, beygir, katır ve benzerleri yük taşıyan...

Görükemli nedir ne demek

Görükemli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gösterişli, yakışıklı, göz alıcı kimse. Görkemli, gösterişli. Görük : At, eşek, beygir, katır ve benzerleri...

Görükmek nedir ne demek

Görükmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Görünmek, gözükmek. Görünmek. Görük : At, eşek, beygir, katır ve benzerleri yük taşıyan ve binilen hayvan. ...

Görüldüğünde ödenir nedir ne demek

Görüldüğünde ödenir nedir Görüldüğünde ödenir; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İlgilisine gösterildiğinde ödenmeleri gerekli ol...

Görülebilme nedir ne demek

Görülebilme nedir Görülebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. D...

Görülemek nedir ne demek

Görülemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çorabın eskimiş yerini örmek, onarmak. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dola...

Görülen geçmiş zaman eki nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman eki nedir Teknik terim anlamı: Bir oluş ve kılışın görülen geçmiş zamanda ortaya çıktığını haber veren şekil ve zaman eki: -DI/-DU/ : bil-di, y...

Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Geçmiş zamanda gerçekleşmiş bulunan ve tarz bildiren bir oluş ve kılışın yine geçmiş zamana aktarılarak anlatılm...

Görülen ışık nedir ne demek

Görülen ışık nedir Görülen ışık; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Dalga boyu 380-780 mm. arasında olan insan gözünün g...

Görülmek nedir ne demek

Görülmek nedir "Görülmek" ile ilgili cümle Öngörülmek : İlerisi için kararlaştırılmak, göz önünde tutulmak. Görülme : Görülmek işi. Yardım : Bir ülk...

Görülmemişlik nedir ne demek

Görülmemişlik nedir Görülmemiş : O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan. Görülme : Görülmek işi. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirle...

Görüm nedir "Görüm" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Görüm, görümce. Kocanın kızkardeşi, görümce. Görümce Evli kadının kocasının kız kardeşi...

Görüm görmek nedir ne demek

Görüm görmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadın belirli zamanlarda ay hali olmak. Görme : Görmek işi, rüyet Görmek : Göz yardımıyla bir şeyin varlığı...

Görümcek nedir ne demek

Görümcek nedir Görümcek; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Sinop şehri, Dikmen ilçesi, m...

Görümder nedir ne demek

Görümder nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gerekli şey, gereksinme. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, ...

Görümlük nedir ne demek

Görümlük nedir Yerel Türkçe anlamı: İlk görülen bir şeye yapılmış olan tören ya da karşılığında verilen armağan. Nişanlanan kızı ilk kez görmek için...

Görümötesi ışınlar nedir ne demek

Görümötesi ışınlar nedir Görümötesi ışınlar; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Işık izgesinin görünür sıklıklar dışında kalan kesimle...

Görün nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mezar, mezarlık. abdalın dostluğu köy görününceye kadar : “çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işin...

Görücü nedir ne demek

Görücü nedir "Görücü" ile ilgili cümle örnekleri Görücü gitmek : Evlenecek erkek için kız görmeye gitmek. Görücüye çıkmak : Evlenmesi söz konusu o...

Görücülük nedir ne demek

Görücülük nedir "Görücülük" ile ilgili cümleler Geleneksel Türk başgöz töresinde kız bakma, kız soruşturma [#adet]i vardır. Erkek çocuk evlenme yaşın...

Görühmek nedir ne demek

Görühmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Görünmek. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama ...

Görükçü nedir ne demek

Görükçü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sözlü, nişanlı. Aralarında yolsuz ilgiler bulunan kadın ve erkekten her biri, oynaş. Görük : At, eşek, beyg...

Görükle nedir ne demek

Görükle nedir Görükle; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Bursa ili, Görükle bucağına ba...

Görüldüğünde nedir ne demek

Görüldüğünde nedir Görüldüğünde; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlgilisine gösterilerek ödenmesi istenilen tecim belgit...

Görüldükten sonra nedir ne demek

Görüldükten sonra nedir Görüldükten sonra; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlgilisine kabul için sunulan ödekler için kullanı...

Görülebilmek nedir ne demek

Görülebilmek nedir Görülebilme : Görülebilmek işi Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama. Bulu...

Görülen geçmiş zaman nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman nedir Teknik terim anlamı: [bkz: görülen geçmiş zaman kipi]. Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek...

Görülen geçmiş zaman kipi nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışın geçmişte kişinin görgüsü ve bilgisi altında olup bittiğini anlatan zaman. Tür...

Görülen geçmiş zaman kipinin şartı nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman kipinin şartı nedir Teknik terim anlamı: Gerçekleştiği kesin olarak görülen veya bilinen bir oluş ve kılışı şarta bağlayan birleşik kip türü. Eki -DI ise...

Görülme nedir ne demek

Görülme nedir "Görülme" ile ilgili cümle Görülmek : Göz yardımıyla bir şey, bir varlık algılanmak, seçilmek. Kabul edilmek, sayılmak. Bir şeyin bul...

Görülmemiş nedir ne demek

Görülmemiş nedir Görülmemiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Görülmemiş" ile ilgili cümle Görülme : Görülmek işi. Görülmemişl...

Görülü dil nedir ne demek

Görülü dil nedir Görülü dil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözle görülen işaretlere birer anlam vererek kurulan i...

Görüm belgesi nedir ne demek

Görüm belgesi nedir Görüm belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Güvenceliler ile eş ve geçindirmekle yükümlü bulundukl...

Görümce nedir ne demek

Görümce nedir "Görümce" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Örümcek. Görüm : Görme yetisi. Görümcelik : Görümce olma durumu. Görümcelik...

Görümcelik nedir ne demek

Görümcelik nedir Yerel Türkçe anlamı: İlk görülen bir şeye yapılmış olan tören ya da karşılığında verilen armağan. Görümcelik yapmak : Görümce, geline...

Görümlü nedir ne demek

Görümlü nedir Görümlü; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Şırnak kenti, Silopi ilçesi, m...

Görümnük nedir ne demek

Görümnük nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nişanlanan kızı ilk kez görmek için gidildiğinde oğlan tarafından kıza takılan ya da verilen armağan, yüzgö...

Görümsetme nedir ne demek

Görümsetme nedir Görümsetme; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir. Görüm : Görme yetisi. Sinema : Film göstermeye yarayan özel bir makineyle...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim