Görme nedir "Görme" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Nişandan sonra güvey annesinin, kendi akrabalarıyle kızı görmeye gelmesi. İlk görülen bir şeye (ev ya da gelinin yüz açma günü) yapılmış olan tören veya karşılığında verilen...

 
 
 

Görme alanının eşdeğer ışıklılığı nedir ne demek

Görme alanının eşdeğer ışıklılığı nedir Teknik terim anlamı: Verilmiş gözkamaşması koşulları ile ışıklılık ayırma eşiği aynı olan, ama gözkamaştırıcı olmayan bir görme alanının ışıklılığı. Alanı : Şeftali, kayısı, armut gibi meyvaların ceviz ve şeker karıştırılı...

Görme deliği nedir ne demek

Görme deliği nedir Görme deliği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İçinden görme sinirinin geçtiği canalis opticus'un göz çukuruna açılış deliği, foramen optikum. Deli : Aklını yitirmiş ol...

Görme engelli nedir ne demek

Görme engelli nedir Görme engelli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Görme : Görmek işi, rüyet. Engelli : Engeli olan, mânialı. Vücudunda eksik veya kusuru olan. Engel : Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bari...

Görme genişliği nedir ne demek

Görme genişliği nedir Görme genişliği; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Gözün bir saptama alanı içinde kapsadığı ve kavradığı yazılı gereçler. (Genel olarak harflerin sayısı ya da kapsayacağı yer genişliği il...

Görme güçlüğü nedir ne demek

Görme güçlüğü nedir Görme güçlüğü; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Gözlerin, özellikle okuma ve yazma sırasında görevini normal olarak yapamama durumu. Görme : Görmek işi, rüyet Güçlü : Gücü olan, kuvvetli...

Görme kaynaşımı nedir ne demek

Görme kaynaşımı nedir Görme kaynaşımı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: İki ayrı imgenin tek bir imge olarak kaynaştırılması. Kayna : Kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip takılacak çıkıntılar....

Görme organı nedir ne demek

Görme organı nedir Görme organı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Belli ışık dalgalarını almaya yarayan ve birincil (primer) duygu hücrelerinden meydana gelmiş olan organ, göz. Zooloji'deki anlam...

Görme özürü nedir ne demek

Görme özürü nedir Görme özürü; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Gözde, göz sinirinde ya da beynin görsel alanında oluşan bir aksaklık nedeniyle tam olarak görememe durumu, bk. az gören, kör. Görme : Görmek...

Görme açısı nedir ne demek

Görme açısı nedir Görme açısı; bir fizik terimidir. Görme : Görmek işi, rüyet. Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Biçim, tarz. Belirli bir yerin ortası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bul...

Görme alanı nedir ne demek

Görme alanı nedir Teknik terim anlamı: Göz ve baş kımıldamadan görülebilen noktaların toplamı, bk. bakma alanı. Alanı : Şeftali, kayısı, armut gibi meyvaların ceviz ve şeker karıştırılıp ipe dizilen ve güneşte kurutulan ezmesi Alan : Düz, a...

Görme çaprazı nedir ne demek

Görme çaprazı nedir Görme çaprazı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: N. opticus'ların, tuber cinereum'un önünde yapmış oldukları çapraz, kiyazma optikum. Çapraz : Eğik olarak birbiriyle ke...

Görme ekseni nedir ne demek

Görme ekseni nedir Görme ekseni; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Göz yuvarlarının ön ve art kutuplarının merkez noktalarından geçen hat. Zooloji'deki anlamı: Göz yuvarlarının ön ve ard kutupları...

Görme engellilik nedir ne demek

Görme engellilik nedir Görme : Görmek işi, rüyet. Engelli : Engeli olan, mânialı. Vücudunda eksik veya kusuru olan. Engel : Kara yollarının kenarlarına yapılmış olan korkuluk, bariyer. Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkü...

Görme gözesi nedir ne demek

Görme gözesi nedir Görme gözesi; bir hayvan bilimi terimidir. Görme : Görmek işi, rüyet. Petek : Minarelerde külah ile şerefe arasındaki bölüm. Balçıktan yapılmış olan ve dikine duran sandık biçimindeki tahıl ambarı. Bu yuvacıklar topluluğun...

Görme hücresi nedir ne demek

Görme hücresi nedir Görme : Görmek işi, rüyet. Hücre : Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk. Küçük...

Görme keskinliği nedir ne demek

Görme keskinliği nedir Görme keskinliği; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gözün seçme gücü. Teknik terim anlamı: Nitel olarak: Birbirine çok yakın gibi görünen iki nesneyi ayrı algılayabilme ye...

Görme özürlü nedir ne demek

Görme özürlü nedir Görme özürlü; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Görme gücünde sınırlı yetersizliklerden başlayarak büsbütün körlüğe dek kaybı olan. Görme : Görmek işi, rüyet Özür : Bir kusurun hoş görülme...

Görme siniri nedir ne demek

Görme siniri nedir Görme siniri; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Beyinden ikinci kafa çifti olarak çıkıp beynin frontal lobunun altında optik kiyazma yapan ve her bir gözün retinasına...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim